Specifični otrovi

Autori: Gerald F. O’Malley, DO
Rika O’Malley, MD
Urednik poglavlja: prof. dr. sc. Miroslav Šimunić, dr. med.
Prijevod: Dora Božić, Iris Mašković, Ivan Šustić, Ivo Visković, Piero Živkovic, Marin Šimunić dr. med.

Simptomi i liječenje specifičnih otrovanja se razlikuju (vidi tablicu vidi tablicu ). Nemoguće je obuhvatiti svu specifičnu složenost i detalje pojedinih otrovanja ali su navedene križne reference koje upućuju na druge dijelove tablice gdje je prikladno. Preporučuje se konzultirati kontrolne centre kod svih otrovanja osim kod najlakših i najčeščih.

Vidi također Osnovni principi Trovanja

Simptomi i liječenje specifičnih otrovanja

Otrov*

Simptomi

Liječenje

BSA = površina tijela.

*Dodavanje pojedinog otrova drugome (npr. toluen sa benzenom) u jednom redu označava da su pojmovi sinonimi, da su otrovi kemijski slični ili da je jedan otrov sastojak ili onečišćenje drugog. Popisi tvari koje sadrže otrov su primjeri i nisu sveobuhvatni.

†Liječnici trebaju misliti na ljude koji krijumčare plastične vrećice kokaina u GI traktu (umetnute kroz usta ili rektum) ili vagini (tzv "pakeri") i ljude koji užurbano gutaju slabo umotane pakete droge kako bi izbjegli kaznene posljedice prilikom provođenja od strane policije (tzv "stuffers").

ACE inhibitori

Angioedem, hipotenzija

Aktivni ugljen, potporna terapija, inhibitor bradikinina (ekalantid ili ikatibant)

Kod angioedema adrenalin, antihistamici ili kortikosteroidi vjerojatno neće biti učinkoviti

Kod hipotenzije, razmotriti primjenu naloksona

Acefat

Vidi Organofosfati

Acetaminofen

vidi: Otrovanje paracetamolom

vidi: Otrovanje paracetamolom

Acetanilid

Anilinske boje i ulja

Kloranilin

Fenacetin (acetofenetidin, fenilacetamid)

Cijanoza uslijed stvaranja methemoglobina i sulfhemoglobina, dispneja, slabost, vrtoglavica, anginozna bol, crvenilo kože i urtikarija, povraćanje, delirij, depresija, zatajenje disanja i cirkulacije

Ingestija: Aktivni ugljen; zatim kao u slučaju inhalacije

Nakon dodira s kožom: ukloniti odjeću a kožu isprati sa vodom i sapunom; zatim kao u slučaju inhalacije

Inhalacija: O2,, respiratorna potpora, transfuzija krvi

U slučaju teške cijanoze metilensko plavilo 1–2 mg/kg IV

Octena kiselina

Niska koncentracija: Blaga iritacija sluznice

Visoka koncentracija: Vidi ingestija kaustičnih tvari

Potporna terapija uz ispiranje i razrjeđivanje

Aceton

Ketoni

 • Ljepila u modelarstvu ili cement

 • Odstranjivač laka za nokte

Ingestija: Kao za inhalaciju, osim kod izravnog učinka na pluća.

Inhalacija: nadražaj bronha, kongestija i edem pluća, oslabljeno disanje, dispneja, opijenost, stupor, ketoza, srčane aritmije.

Maknuti od izvora

Respiratorna potpora, O2 , nadoknada tekućine, korekcija metaboličke acidoze

Acetonitril

Kozmetička ljepila za nokte

Pretvaraju se u cijanide, s uobičajenim znakovima i simptomima

Vidi: Cijanidi

Acetofenetidin

Vidi: Acetanilid

Acetilsalicilna kiselina

vidi: Otrovanje aspirinom i drugim salicitatima

Kiseline i lužine

Vidi specifične kiseline i lužine (npr Borna kiselina, Fluoridi) i vidi: Unos kaustičnih tvari

Kontakt s očima: Vidi ozljede oka

Kontakt s kožom: Vidi opekotine

Ljepila u modelarstvu ili cement

Vidi Aceton, Benzen (toulen) i Petrolejski destilati

Alkohol, etilni (etanol)

 • Rakija

 • Viski

 • Ostali likeri

Emocionalna labilnost, poremećena koordinacija, crvenilo lica, mučnina i povraćanje, stupor ili koma, depresija disanja

Potporna terapija, IV glukoza radi prevencije hipoglikemije

Alkohol, izopropilni

 • Alkohol za trljanje

Vrtoglavica, inkoordinacija, stupor do kome, gastroenteritis, hemoragični gastritis, hipotenzija

Ketoza, bez acidoze

Nema ozljeda retine niti acidoze

Potporna terapija, IV glukoza, korekcija dehidracije ili elektrolitskih poremećaja

Za gastritis, IV H2 blokatori ili inhibitori protonske crpke

Alkohol, metilni (metanol, drvni alkohol)

 • Antifriz

 • Otapalo za boje

 • Kruta goriva konzervirana

 • Lak

Visoka toksičnost uz 60–250 ml (2-8 unce) u odraslih, 8–10 ml (2 čajne žličice) u djece;

Razdoblje latencije od 12– 18 sati

Glavobolja, slabost, grčevi u nogama, vrtoglavica, konvulzije, ozljede retine, zamućen vid, acidoza, depresija disanja

Fomepizol (15 mg / kg, a zatim 10 mg/kg svakih 12 sati); alternativno, 10% etanol u 5% otopini glukoze IV s početnom dozom od 10 ml/kg kroz jedan sat, zatim 1-2 ml/kg/h za održavanje razine u krvi etanola od 100 mg/dL (22 mmol/L)

Hemodijaliza (kao konačno liječenje)

Aldrin

Vidi klorirani i ostali halogeni ugljikovodici

Lužine

Vidi Kiseline i lužine

Alfaprodin

Vidi Opioidi

Aminofilin

Kofein

Guarana

Teofilin

Budnost, nemir, anoreksija, povraćanje, dehidracija, konvulzije, tahikardija

Veći rizik u odraslih, posebno nakon akutne prekomjerne doze u osoba koje ih uzimaju kronično

Ugljen (kod ingestije), prekinuti uzimanje lijeka, mjeriti razinu teofilina u krvi, fenobarbital ili diazepam za konvulzije, parenteralna rehidracija, održavati krvni tlak

Za teofilin: ako su serumske vrijednosti >50–100 mg/ml (>278–555 μmol/L) ili ako postoje acidoza, konvulzije ili koma dolazi u obzir liječenje dijalizom

Moguća primjena β–blokatora (npr. esmolol) ukoliko bolesnik nije astmatičar

Amitriptilin

Vidi Triciklički antidepresivi

Amonijak plin (bezvodni amonijak [NH3])

Nadražaj očiju i dišnih putova, kašalj, gušenje, bol u abdomenu

Ispiranje očiju 15 min vodom ili fiziološkom otopinom

U slučaju teškog otrovanja, dati kisik s pozitivnim tlakom za nadvladavanje edema pluća; respiratorna potpora

Amonijačna voda (amonijev hidroksid [NH4OH])

vidi: Unos kaustičnih tvari

Amonijev amalgam (NH2HgCl)

Vidi Živa, spojevi

Amonijev karbonat ([NH4]2CO3)

vidi: Unos kaustičnih tvari

Amonijev fluorid (NH4F)

Vidi Fluoridi

Amobarbital

Vidi Barbiturati

Amfetamini

 • Amfetamin sulfat ili fosfat

 • Dekstroamfetamin

 • Metamfetamin

 • Fenmetrazin

  Sintetički katinoni (soli za kupanje)

Povećana aktivnost, veselje, pričljivost, nesanica, razdražljivost, pretjerani refleksi, anoreksija, dijaforeza, tahiaritmija, anginozna bol u prsima, stanja nalik psihotičnima, nemogućnost koncentracije ili mirnog sjedenja, paranoja

Aktivni ugljen može biti djelotvoran dugo nakon ingestije zbog recikliranja preko enterohepatične cirkulacije, benzodiazepini za sedaciju i kod konvulzija, smanjiti vanjske podražaje, vanjsko hlađenje, prevencija moždanog edema

Kod pacijenata koji nemaju astmu može biti korisna primjena β-blokatora, ali je rijetko potrebna

Amil nitrit

Vidi Nitriti

Anilin

Vidi Acetanilid

Antikoagulansi, inhibitori trombina

 • Argatroban

 • Bivalirudin

 • Dabigatran eteksilat

 • Desirudin

Krvarenje kao posljedica inhibicije trombina

Potporna terapija (npr transfuzija pune krvi, razmotriti primjenu koncentrata protrombinskog kompleksa ili hemodijalizu)

Idarucizumab (dostupan za poništenje učinka dabigatrana)

Antikoagulansi, inhibitori faktora Xa

Krvarenje kao posljedica inhibicije faktora Xa

Za kontrolu komplikacija krvarenja, potporna terapija (npr transfuzija pune krvi) i / ili koncentrat protrombinskog kompleksa

Oralno aktivni ugljen i potporna terapija

Antikoagulansi, heparin i niskomolekularni heparini

 • Heparin (nefrakcionirani)

 • Dalteparin

 • Enoksaparin

 • Tinzaparin

Krvarenje kao posljedica smanjenja trombina i formiranja fibrinskog ugruška

Potporna terapija (npr. transfuzija pune krvi)

Protamin sulfat (poništava učinak nefrakcioniranog heparina, ali samo djelomično neutralizira djelovanje niskomolekularnog heparina)

Antikoagulansi, varfarini

Vidi Varfarin

Antidepresivi

Vidi Bupropion, Mirtazapin, SSRI, Trazodon, Triciklički antidepresivi, Venlafaksin

Antifriz

Vidi Alkohol, metilni, i Etilen glikol

Antihistaminici

Antikolinergički simptomi (tahikardija, hipertermija, midrijaza, topla i suha koža, retencija urina, ileus, delirij)

Za dijagnostički ili terapijski pokušaj ili za liječenje teških simptoma refraktornih na sedaciju (OPREZ Konvulzije-vidi Fizostigmin), razmotriti uporabu fizostigmina u dozi 0,5-2,0 mg u odraslih ili 0,02 mg/kg u djece IV (lagano)

Antihiperglikemici, oralni

Vidi Hipoglikemici, oralni

Antimon

 • Stibofen

 • Tartarski emetik

Konstrikcija ždrijela, disfagija, žareća bol u probavnom sustavu, povračanje, proljev, gastrointestinalno krvarenje, dehidracija, plućni edem, bubrežno zatajenje, laktacidoza, jetreno zatajenje, urušaj

Kelacija penicilaminom; dimerkaprol kod bolesnika koji ne podnose peroralnu terapiju, hidracija, liječenje šoka i boli

Antineoplastični lijekovi

Učinci na hematopoezu, mučnina, povraćanje, specifični akutni i kronični učinci ovise o pojedinom lijeku

Potporna terapija, leukovorin spašavanje, opserviranje radi postakutnog učinka (>24-48 h)

Antipsihotici (prve generacije)

 • Klorpromazin

 • Flufenazin

 • Haloperidol

 • Loksapin

 • Mesoridazin

 • Molindon

 • Perfenazin

 • Pimozid

 • Proklorperazin

 • Tioridazin

 • Tiotiksen

 • Trifluoperazin

 • Triflupromazin

Širok raspon raznih simptoma (npr. sedacija, konvulzije, ekscitacija, koma, distonija, hipotenzija, tahikardija, ventrikularne aritmije ili torsades de pointes, antikolinergički učinci, hipertermija, agranulocitoza ili hipotermija)

Kod distonije, difenhidramin ili benztropin

Noradrenalin kod hipotenzije refraktorne na nadoknadu tekućine

Kod ventrikularnih aritmija razmotriti alkalizaciju

Antipsihotici (2. generacije)

Depresija CNS–a (posebno s olanzapinom), mioza, antikolinergički učinci, hipotenzija, distonija, produženje QT (ponekad), kobna supresija koštane srži (rijetko)

Za distoniju, difenhidramin ili benztropin

Noradrenalin kod hipotenzije refraktorne na nadoknadu tekućine

Za ventrikularne aritmije, razmotriti alkalizaciju

Antidot

Vidi Arsen (natrijev arsenat) i Borna kiselina

Arsen (As)

 • Donovanova otopina

 • Fowlerova otopina

 • Herbicidi

 • Pariško zelenilo

 • Pesticidi

 • Natrij arsenat

Isto kao i za Antimon

Isto kao i za Antimon

Arsin plin

Akutna hemolitička anemija

Transfuzija, diureza

Umjetno gorko bademovo ulje

Vidi Cijanidi

Asfalt

Vidi Naftni destilati

Aspirin

vidi: Otrovanje aspirinom i drugim salicitatima

Atropin

Vidi Beladona

Automobilski ispušni plinovi

Vidi Ugljični monoksid

Barbiturati

 • Amobarbital

 • Meprobamat

 • Pentobarbital

 • Fenobarbital

 • Sekobarbital

Bradikardija, hipotermija, smetenost, delirij, gubitak kornealnog refleksa, respiratorna insuficijencija, pospanost, ataksija, koma

Ugljen do 24 sata nakon ingestije, potporna terapija, forsirana alkalizacija urina kod fenobarbitala (radi povećane eliminacije)

Kod teških slučajeva, dijaliza

Barijevi spojevi (topivi)

 • Barijev acetat

 • Barijev karbonat

 • Barijev klorid

 • Barijev hidroksid

 • Barijev nitrat

 • Barijev sulfid

 • Depilatori

 • Eksplozivi

 • Pirotehnička sredstva

 • Otrovi za štakore

Povraćanje, abdominalna bol, proljev, tremor, konvulzije, kolike, hipertenzija, zastoj srca, dispneja i cijanoza, ventrikularna fibrilacija, hipokalijemija, slabost skeletnih mišića

KCl 10–15 mEq/h IV, Na ili Mg sulfat 60 g PO za precipitaciju barija u želucu, zatim razmotriti ispiranje želuca

Diazepam za kontrolu konvulzija

O2 kod dispneje i cijanoze

Beladona

 • Atropin

 • Hiosciamin

 • Hiosciamus

 • Skopolamin (hioscin)

 • Tatula

Antikolinergički simptomi (tahikardija, hipertermija, midrijaza, topla i suha koža, retencija urina, ileus, delirij)

Za dijagnostičko ili terapijsko testiranje ili za liječenje teških simptoma refraktornih na sedaciju, što je rijetko potrebno (OPREZ: Konvulzije-Vidi Fizostigmin), razmotriti fizostigmin 0,5-2,0 mg u odraslih ili 0,02 mg/kg u djece IV (lagano)

Benzen

 • Benzol

 • Hidrokarbonati

 • Ljepila u modelarstvu

 • Toluen

 • Toluol

 • Ksilen

Vrtoglavica, slabost, glavobolja, euforija, mučnina, povraćanje, ventrikularne aritmije, paraliza, konvulzije

Kod kroničnog otrovanja, aplastična anemija, hipokalijemija, leukemija, depresija CNS

Dekontaminacija s vodom, izbjegavanje povraćanja i aspiracije, O2, respiratorna podrška, EKG monitoring (ventrikularna fibrilacija se može pojaviti rano)

Diazepam za kontrolu konvulzija

Kod teške anemije transfuzija krvi

Nadoknada kalija koliko je potrebno

Epinefrin je kontraindiciran

γ-Benzen heksaklorid

Benzen heksaklorid

Heksaklorcikloheksan

Lindan

Razdražljivost, CNS ekscitacija, spazam mišića, atonija, toničko-klonički napadaji, respiratorna insuficijencija, plućni edem, mučnina, povraćanje, poremećaj svijesti, koma

Potporna terapija, aktivni ugljen nakon osiguranja dišnoga puta

Diazepam za kontrolu konvulzija

Benzin (benzin)

Vidi Naftni destilati

Benzodiazepini

Sedacija do kome, posebno ako se lijekovi uzimaju u kombinaciji s alkoholom

Hipotenzija

Osiguranje dišnog puta

Kod hipotenzije IV nadoknada tekućine i vazopresori.

Izbjegavati flumazenil (OPREZ: Ako su istodobno uzeti triciklički antidepresivi, flumazenil može izazvati konvulzije; u bolesnika ovisnih o benzodiazepinima flumazenil može izazvati sindrom ustezanja.)

Benzol

Vidi Benzen

Beta-blokatori

Hipotenzija, bradikardija, konvulzije, srčane aritmije, hipoglikemije, poremećeni mentalni status

Strogi nadzor i pozornost na održavanje dišnih putova

Kod simptomatskih bolesnika procijeniti davanje dopamina, adrenalina, ostalih vazopresora, glukagon 3–5 mg IV a zatim u infuziji, CaCl2, IV inzulin i glukoza, elektrostimulacija srca, intraaortna balon pumpa i IV lipidne emulzije

Biklorid žive

Vidi Živa

Bikromati

Vidi Kromna kiselina

Bidrin (dikrotofos)

Vidi Organofosfati

Bifentrin

Vidi Piretroidi

Bishidroksikumarin

Vidi Varfarin

Bizmut spojevi

Akutno: bol u trbuhu, oligurija, akutno zatajenje bubrega

Kronično: Slaba apsorpcija, ulcerozni stomatitis, anoreksija, progresivna encefalopatija

Osiguranje dišnog puta, razmotriti keliranje s dimerkaprolom i sukcimerom (vidi vidi: Smjernice za terapiju kelatima)

Gorko bademovo ulje

Vidi Cijanidi

Izbjeljivač, klorni

Vidi Hipokloriti

β-Blokatori

Vidi Beta-blokatori

Vešplav

Vidi Selen

Borna kiselina

Mučnina, povraćanje, proljev, hemoragijski gastroenteritis, slabost, letargija, depresija CNS–a, konvulzije, crveni kožni osip, šok

Uklanjanje sa kože, prevencija ili liječenje elektrolitnog otklona i šoka; kontrola konvulzija;

Kod teškog otrovanja (rijetko) dijaliza

Rakija

Vidi Alkohol, etilni

Bromati

Povraćanje, proljev, epigastrična bol, acidoza, gluhoća

Potporna terapija, tiosulfat s ciljem redukcije bromata u manje toksični bromid

Kod zatajenja bubrega, hemodijaliza

Bromidi

Mučnina, povraćanje, osip (moguće u obliku akni), nejasan govor, ataksija, smetenost, psihotično ponašanje, koma, paraliza, negativni anionski zjap

Prekinuti uzimanje lijeka,hidracija i NaCl IV za poticanje diureze, furosemid 10 mg IV svakih 6 sati

U slučaju teškog otrovanja, hemodijaliza

Bromin

Jako korozivan

Kod izlaganja tekućini ili parama, opekotine kože i sluznica

Agresivna dekontaminacija, potporna terapija

Bupropion hidroklorid

Depresija disanja, ataksija, konvulzije

Aktivni ugljen, benzodiazepini, potoporna terapija

Butil nitrat

Vidi Nitriti

Kadmij

 • Kadmij oksid pare (primjerice kod zavarivanja)

Ingestija: Teški želučani grčevi, povraćanje, proljev, suhoća usta i ždrijela, kašalj, dispneja, glavobolja, šok, koma, smeđi urin, zatajenje bubrega

Inhalacija: Pneumonitis sa dispnejom i bilateralnim plućnim infiltratima, hipoksija, smrt

Razrjeđivanje s mlijekom ili albuminom, respiratorno podrška, hidracija, razmotriti keliranje sa sukcimerom ili dimerkaptopropan sulfonatom

Dimerkaprol kontraindiciran

Kod inhalacije: O2, ponekad bronhodilatatori i kortikosteroidi

Kofein

Vidi Aminofilin

Blokatori kalcijskih kanala

Mučnina, povraćanje, konfuzija, bradikardija, hipotenzija, potpuni kardiovaskularni urušaj

Toksičnost se ponekad javlja nakon hiperglikemije

Za pripravke s produljenim oslobađanjem, razmotriti ispiranje cijelog crijeva

Glukagon 5-10 mg IV

Kod hipotenzije ili teških aritmija, razmotriti CaCl2(primjerice, 1 g-10 ml 10% -tne otopine), ili 3 puta više Ca glukonat IV uz dodatne količine ukoliko je potrebno, srčani elektrostimulator ili intraaortna balon pumpa

Razmotriti primjenu regularnog inzulina 10-100 jedinica IV i 50-100 ml 50% -tne glukoze plus 50-100 ml/h 10% glukoze u IV infuziji

Razmotriti lipidne emulzije IV

Kalomel

Vidi Živa

Kamfor

 • Kamforna ulja

Miri kamfora u izdahnutom zraku, glavobolja, konfuzija, delirij, halucinacije, epileptički napadaji, koma

Diazepam za prevenciju i liječenje epileptičkih napadaja, respiratorna potpora

Kanabinoid istraživačke kemikalije (sintetička marihuana)

 • Kanabicikloheksanol

 • CP-47

 • JWH-018

 • JWH-073

 • JWH-200

Hipertenzija, tahikardija, infarkt miokarda, mučnina, povraćanje, uznemirenost, halucinacije, psihoze, epileptički napadaji, konvulzije, moždani udar

Potporna terapija sa IV nadonadom tekućine, benzodiazepini kod agitacije i epilwptičkih napadaja, fenobarbital u slučaju epileptičkih napadaja

Beta-blokatori mogu pomoći u ublažavanju kardijalnih simptoma, ali su rijetko potrebni

Konzervirano gorivo, kruto

Vidi Alkohol, metilni

Kantaridi

 • Kantaridin

 • Španjolska mušica

Nadražaj kože i sluznica, kožne vezikule, mučnina, povraćanje, krvavi proljev, goruća bol u leđima i uretri, respiratorna depresija, epileptički napadaji, koma, pobačaj, menoragija

Izbjegavanje svih ulja koji su derivati kantarida, respiratorna potopra, liječenje napadaja, održavanje ravnoteže tekućine

Nema specifičnog antidota

Karbamati

 • Aldikarb

 • Bendiokarb

 • Benomil

 • Karbaril

 • Karbofuran

 • Fenotiokarb

 • Metiokarb

 • Metomil

 • Oksamil

 • Propoksur

Blago do jako toksični učinci; slično kao kod organofosfata osim što inhibicija kolinesteraze nije trajna

Vidi Organofosfati

Karbamazepin

Progresivna CNS depresija, napadaji (povremeno), srčana aritmija (rijetko)

Potporna terapija nakon dekontaminacije, praćenje srčanog ritma

Kod aritmija, razmotriti primjenu IV Na bikarbonata

Karbolna kiselina

Vidi Fenoli

Karbonati (amonijev, kalijev, natrijev)

vidi: Unos kaustičnih tvari

Ugljikov disulfid

Vidi ugljikov disulfid

Ugljikov dioksid

Dispneja, slabost, tinitus, palpitacije, asfiksija

Respiratorna potopra, O2

Ugljični disulfid

 • Ugljični disulfid

Miris češnjaka pri udahu, razdražljivost, slabost, manija, narkoza, delirij, midrijaza, sljepoća, parkinsonizam, konvulzije, koma, paraliza, respiratorna insuficijencija

Pranje kože, O2, sedacija diazepamom , potpora dišnog i krvožilnog sustava

Ugljični monoksid

 • Acetilen plin

 • Automobilski ispušni plinovi

 • Ugljeni plin

 • Plin iz peći

 • Rasvjetni plin

 • Močvarni plin

Varijabilna toksičnost, ovisno o duljini izloženosti, koncentraciji udahnutog plina te stanju respiracije i krvotoka

Različiti simptomi ovisno o postotoku karboksihemoglobina u krvi

Glavobolja, vrtoglavica, povraćanje, dispneja, konfuzija, raširene zjenice, napadaji, koma

100% O2 preko maske, respiratornia potpora ako je potrebno, neposredno mjerenje razine karboksihemoglobina; ako je razina karboksihemoglobina viša od 25%, dolazi u obzir hiperbarični O2 uz konzultaciju s centrom za otrovanja ( vidi: Otrovanje ugljičnim monoksidom)

Ugljik tetraklorid (ponekad se koristi u kemijskoj proizvodnji)

 • Tekućine za čišćenje (nezapaljive)

Mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhu, glavobolja, smetenost, poremećaji vida, CNS depresija, ventrikularna fibrilacija, ozljede bubrega, oštećenje jetre, ciroza

Ispiranje kože, O2, respiratorna potpora, praćenje bubrežne i jetrene funkcije i adekvatno liječenje

Karbonil željezo

Vidi Željezo

Kaustična soda (natrijev hidroksid)

vidi: Unos kaustičnih tvari

Kloral hidrat

Kloral amid

Pospanost, zbunjenost, šok, koma, respiratorna depresija, oštećenja bubrega, oštećenja jetre

Za ventrikularne aritmije, respiratorna potpora, procjena konkomitantnih ingestija, β-blokatori

Klorati i nitrati

 • Herbicidi

 • Proizvodnja eksploziva i šibica

Povraćanje, mučnina, proljev, cijanoza (methemoglobin), toksični nefritis, šok, konvulzije, CNS depresija, koma, žutica

Metilen plavo za methemoglobinemju, 10% tiosulfat smanjiti klorat u manje toksične klorida transfuzijom zbog teških cijanoza, askorbinska kiselina, liječenje šoka, O2

Za složene slučajeve, moguće liječenje dijalizom

Klordan

Pogledajte klorirani i drugih halogeniranih ugljikovodika

Kloretoksifos

Vidi Organofosfati

Klorirani i drugi halogenirani ugljikovodici

 • Aldrin

 • Benzen heksaklorid

 • Klordan

 • Klorotalonil

 • DDD (2–dikloretan)

 • DDT (klorofenotan)

 • Dikofolom

 • Dieldrin

 • Dienoklor

 • Dilan

 • Endosulfan

 • Endrin

 • Heptaklor

 • Lindan

 • Metoksiklor

 • Perklordekon

 • Prolan

 • Toksafen

 • Ostali klorirani organski insekticidaii industrijske tvari

Blagi (npr kod metoksiklora) do visoko toksični učinci (npr kod dieldrina)

Povraćanje (rano ili kasnio, parestezije, slabost, grubi tremor, napadaji, plućni edem, ventrikularna fibrilacija, zatajenje dišnog sustava

Diazepam ili fenobarbital za prvenciju i kontrolu tremora i napadaja, adrenalin uz veliki oprez, izbjegavanje naglih podražaja, parenteralna nadoknada tekućine

Kod bubrežnog i jetrenog zatajenja, praćenje

Klorno vapno

Vidi Klor

Klor (Vidi također Hipokloriti)

 • Klorno vapno

 • Klorna voda

 • Suzavac

Ingestija: Iritacija, korozija usta i probavnog trakta, moguća ulceracija ili perforacija, bolovi u trbuhu, tahikardija, klonulost, cirkulatorni kolaps

Inhalacija: Jaki nadražaj očiju i dišnoga sustava, spazam glotisa, kašalj, gušenje, povraćanje, plućni edem, cijanoza

Ingestija: Razrjeđivanje s vodom ili mlijekom, liječenje šoka

Inhalacija: O2, respiratorna podrška, nadzor i liječenje plućnog edema, nebulizirani NaHCO3 (4 ml 4,2% NaHCO3).

Kloranilin

Vidi Acetanilid

Kloroform

Asfiksija

Pospanost, koma

Moguća akutna lezija jetre

Ingestija: Promatranje zbog bubrežnog i jetrenog oštečenja; respiratorna, kardijalna i cirkulacijska potpora

Inhalacija: Respiratorna, kardijalna i cirkulacijska potpora

Klorotalonil

Vidi Klorirani i drugih halogeni ugljikovodici

Klorotion

Vidi Organofosfati

Klorpromazin

Vidi Fenotijazini

Klorpirifos

Vidi Organofosfati

Kromati

Vidi Kromna kiselina

Kromna kiselina

 • Bikromati

 • Kromati

 • Krom trioksid

Korozivni učinci zbog oksidacije, ulceracije i perforacije nosnog septuma, teški gastroenteritis, šok, vrtoglavica, koma, nefritis

Razrjeđivanje s mlijekom ili vodom, oprezno korištenje tekućine i elektrolita za podršku funkcije bubrega, razmotriti N-acetilcistein i askorbinsku kiselinu za konverziju šestovalentnog u manje toksični trovalentni spoj

Krom

Iritacija kože i sluznica

Ispiranje s otopinom vode i 10% askorbinskom kiselinom kroz 15 minuta

Krom trioksid

Vidi Kromnu kiselinu

Cimetidin

ranitidin

Lagana suhoća i pospanost, moguće izmijenjeni metabolizam istovremeno uzimanih lijekova

Nema dostupnih specifičnih antidota;

Praćenje radi učinka na metabolizam drugih lijekova koji se uzimaju

Klonidin

Bradikardija, sedacija, periodična apneja, hipotenzija, hipotermija

Potporna terapija; vazopresori; nalokson 5 mcg/kg do 2-20 mg, ponoviti po potrebi za eventualno smanjenje sedacije

Ugljeni plin

Vidi ugljični monoksid

Kobalt

Tahikardija, tahipneja i hipoksija nakon udisanja, iritacija kože i sluznica, glomerulonefritis, hipotireoza (rijetko)

Potporna terapija, dekontaminacija sapunom i vodom

Kobalt klorid

Vidi dušikovi oksidi

Kokain

Stimulacija zatim depresija, mučnina, povraćanje, gubitak samokontrole, anksioznost, halucinacije, znojenje, hipertermije, napadaji, infarkt miokarda (rijetko)

Diazepam kod ekscitacije (primarno liječenje), O2, respiratorna i crirkulatorna potpora ako je potrebno, IV NaHCO3

Kod aritmija, IV esmolol uz izniman oprez

Promatranje radi srčane ili plućne bolesti (obično prije dolaska hitne službe)

Kod hipertermije, vanjsko hlađenje

Kodein

Vidi Opijati

Kolhicin

Mučnina, hemoragijski gastritis, multiorgansko zatajenje, sepsa

Višestruke doze aktivnog ugljena, IV tekućina, suportivna skrb, faktor stimulacije kolonija granulocita

Bakar

Vidi Soli bakra

Soli bakra

 • Bakreni sulfat, acetat ili subacetat

 • Bakrov klorid ili oksid

 • Cinkove soli

Povraćanje, osjećaj žarenja, metalni okus, proljev, bol, šok, žutica, anurija, napadaji

Penicilamin ili dimerkaprol ( vidi: Smjernice za terapiju kelatima), korekcija elektrolita i tekućine, respiratorna potpora, praćenje GI sustava, liječenje šoka, kontrola konvulzija, praćenje radi zatajenja jetre i bubrega

Korozivni sublimat (živin klorid)

Vidi Živa

Kumafos

Vidi Organofosfati

Kreozota, krezoli

Vidi Fenoli

Cijanidi

 • Ulje gorkog badema

 • Hidrocijanska kiselina

 • Nitroprusid

 • Kalijev cijanid

 • Cijanovodićna kiselina

 • Natrijev cijanid

 • Sirup divlje trešnje

Tahikardija, glavobolja, pospanost, hipotenzija, koma, brzo nastupajuca teška acidoza, napadaji, smrt, mogući miris gorkog badema miris na dah, svijetlo crvena boja venske krvi

Vrlo brzo smrtonosna (od 1-15 min)

Brzina je presudna

Inhalacija: Uklanjanje iz izvora

Ingestija ili inhalacija: 100% O2, respiratorna potpora

Inhalacija amil nitrita 0.2 mL (1 ampula) 30 sekundi svake minute; 3% Na nitrit 10 mL po 2,5-5 ml / min IV (u djece, 10 mg / kg), a zatim 25% Na tiosulfata 25-50 mL po 2,5-5 ml / min IV (cijanid kit); Tretman ponoviti u slučaju ponavljanja simptoma

Hidroksikobalamin 5 g IV ( preferirati ovaj tretman)

Ciflutrin

Vidi Piretroidi

Cipermetrin

Vidi Piretroidi

DDD (2–dikloretan)

Pogledajte klorirani i drugih halogeni ugljikovodici

DDT (klorofenotan)

Pogledajte klorirani i drugih halogeni ugljikovodici

Demeton

Vidi Organofosfati

Dezodoransi, za kućanstvo

Pogledajte Naftaleni Paradiklorbenzeni

Depilatori

Vidi Organofosfati

Desipramin

Vidi Triciklički antidepresivi

Deterdžent u prahu

vidi: Unos kaustičnih tvari

Dekstroamfetamini

Vidi Amfetamini

Diazinon

Vidi Organofosfati

Diklorvos

Vidi Organofosfati

Dikofol

Vidi klorirani i drugih halogeni ugljikovodici

Dikumarol

Vidi Varfarin

Dieldrin

Vidi klorirani i drugih halogeni ugljikovodici

Dienoklor

Vidi klorirani i drugi halogeni ugljikovodici

Dietilen glikol

Vidi etilen glikol

Digitalis

Digitoksin

Digoksin

vidi: Digoksin

Dilan

Vidi klorirani i drugih halogeni ugljikovodici

Dimetoat

Vidi Organofosfati

Dinitrobenzen

Vidi Nitrobenzen

Dinitro -o- krezol

 • Herbicidi

 • Pesticidi

Umor, žeđ, prolazni eritem, mučnina, povraćanje, bolvi u trbuhu, hiperpireksija, tahikardija, gubitak svijesti, dispneja, respiratorni arest, kožna apsorpcija

Nadoknada tekućine, O2; uzeti u obzir moguće jetreno i bubrežno oštečenje, nema specifićnog antidota, deterđženti za ispiranje kože

Difenoksilat uz atropin

Letargija, nistagmus, zjenice poput pribadače, tahikardija, koma, respiratorna depresija (Napomena: Toksičnost može može biti odgođena do 12 h).

Aktivni ugljen, nalokson, pažljivo praćenje kod sve djece od 12-18 sati, ako je verificirana ingestija, suportivna skrb

Dikvat

Vidi Parakvat

Deterdženti za perilice posuđa

vidi: Unos kaustičnih tvari

Disulfoton

Vidi Organofosfati

Diuretici, živini

Vidi Živa

Donovan otopina

Vidi Arsen

Doksepin

Vidi Triciklički antidepresivi

Sredstva za čišćenje odvoda

vidi: Unos kaustičnih tvari

Endosulfan

Vidi klorirani i drugih halogeni ugljikovodici

Endrin

Vidi klorirani i drugih halogeni ugljikovodici

Derivati ergota

Žeđ, proljev, povraćanje, vroglavica ,žarenje stopala, ubrzan radi srca i povišen krvni tlak, kardiovaskularni kolaps, napadaji, hipotenzija, koma, pobačaj, gangrena stopala, mrene

Benzodiazepin ili kratko-djelujući barbiturat za napadaje

Kod periferne ishemije, heparin plus fentolamin 5-10 mg u 10 ml standarne fiziološke otopine IV ili intraarterijski ili nitroprusid 1-2 mcg / kg / min IV

Kod koronarnog spazma krvnih žila, IV nitroglicerin i nifedipin

Eserin

Vidi Fizostigmin

Esfenvalerat

Vidi Piretroidi

Etanol

Vidi Alkohol, etilni

Eter

Vidi Kloroform

Etion

Vidi Organofosfati

Etilni alkohol

Vidi Alkohol, etilni

Etil biskumacetat

Vidi Varfarin

Etilen glikol

Dietilen glikol

 • Većina automobilskih antifriza

Ingestija: Opijenost, ali bez alkoholnog zadaha, mučnina, povraćanje

Kasnije, karpopedalni spazam, lumbalna bol, oksalatna kristalurija, oligurija sa progresijom u anuriju ili akutno bubrežno zatajenje, respiratorni distres, napadaji, koma

Kontakt očima:iridociklitis

Ingestija: Respiratorna potpora, korekcija elektrolitnog disbalansa (anionski zjap), razmotriti korekciju acidemije, etanol (vidi liječenje otrovanja metilnim alkoholom) ili fomepizol 15 mg/kg IV (udarna doza), a zatim 10 mg/kg IV svakih 12 sati;

Hemodijaliza, kao konačna terapija

Kontakt očima: Ispiranje očiju

Eksplozivi

Vidi Barij, spojevi (pirotehnička sredstva) i Dušični oksidi

Famfur

Vidi Organofosfati

Bob (favizam)

Simptomi hemolize ( vidi: Glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD) nedostatak)

Fention

Vidi Organofosfati

Feri soli

Vidi Željezo

Fero soli (npr glukonat, sulfat)

Vidi Željezo

Pirotehnička sredstva

Vidi Barij, spojevi

Fluoridi

 • Amonijev fluorid

 • Fluor

 • Hidrofloridna kiselina

 • Otrovi za štakore

 • Otrovi za žohare

 • Natrijev fluorid

 • Topivi fluoridi, općenito

Ingestija: Slani ili poput sapuna okus

Kod velikih doza: Tremor, napadaji, CNS depresija, šok, zatajenje bubrega

Kontakt sa kožom i sluznicom: Bolne površinske ili duboke opekotine

Inhalacija: Intezivan nadržaj očiju i nosa, glavobolja, dispneja, osjećaj gušenja, edem glotisa, edem pluća, bronhitis, pneumonija, medijastinalni i potkožni emfizem

Ingestija: Voda ili mlijeko za razblaživanje, IV glukoza i fiziološka otopina, 10 % Ca glukonat 30 ml IV (kod djece 0.6 ml/kg) ili 10 % CaCl2 10 ml iv (kod djece 0.1-0.2 ml/kg), monitoriranje radi srčane podražljivosti, liječenje šoka i dehidracije

Kontakt s kožom i sluznicama: Obilno ispiranje hladnom vodom, debridman tkiva, ponekad injekcija 10% Ca glukonata lokalno, ali se može ordinirati i intraarterijski; primjena paste ili gela kalcijevog karbonata ili glukonata

Inhalacija: O2, respiratorna potpora, prednizolon za kemijski pneumonitis (odraslima 15–40 mg peroralno 2x dnevno), zbrinjavanje plućnoga edema

Fluvalinat

Vidi Piretroidi

Formaldehid

 • Formalin (može sadržavati metil alkohol)

Ingestija: Bol u ustima i želucu, mučnina, povraćanje, hematemeza, šok, hematurija, anurija, koma, zatajenje disanja Kontakt s kožom:

Kontakt s kožom: Iritacija, koagulacijska nekroza (pri visokim koncentracijama), dermatitis, preosjetljivost Inhalacija:

Inhalacija : Iritacija očiju, nosa i dišnih puteva; spazam grkljana i edem; disfagija, bronhitis; upala pluća

Ingestija: Razrjeđivanje s vodom ili mlijekom, liječenje šoka, NaHCO3 za korekciju acidoze, respiratorna potpora, promatranje radi mogućnosti perforacije

Nakon dodira s kožom: Pranje s obilnom količinom sapuna i vodoe

Inhalacija: Ispiranje očiju fiziološkom otopinom, O2, respiratorna potpora

Fowlerova otopina

Vidi Arsen

Gorivo, konzervirano

Vidi Alkohol, metilni

Lož ulje

Vidi Naftni destilati

Plinska peć

Vidi Ugljični monoksid

Plin

Vidi plinoviti amonijak, ugljikov monoksid (acetilen plin, auto ispuh, ugljeni plin, plinska peć, rasvijetni plin, močvarni plin); Klor (suzavac), Sumporovodik (kanalizacijski plin, hlapljivi hidridi) i Organofosfati (nervni plin)

Benzin

Vidi Naftni destilati

Ljepila u modelarstvu

Vidi Aceton, Benzen (toulen) i Naftni destilati

Glutetimid

Pospanost, arefleksija, midrijaza, hipotenzija, respiratorna depresija, koma

Aktivni ugljen, respiratorna podrška, održavanje ravnoteže tekućine i elektrolita, hemodijaliza može eventualno pomoći, liječenje šoka

Soli zlata

Zlato-klorid: Toksičnost jetre i bubrega

Cijanidne soli zlata: Toksičnost cijanida

Vidi Cijanid

See Table Guidelines for Chelation Therapy

Gvajakol

Vidi Fenoli

H2H2–blokatori (npr. cimetidin, ranitidin)

Manji gastrointestinalni problemi, moguća promjena koncentracije drugih lijekova

Nespecifične suportivne mjere

Heptaklor

Vidi klorirani i drugih halogeni ugljikovodici

Herbicidi

Vidi određeni sastojak (npr Arsen, Dinitro-o-krezol, klorati i nitrati)

Heroin

Vidi Opioidi

Heksaklorcikloheksan

Vidi γ-benzen heksaklorid

Heksaetiltetrafosfat

Vidi Organofosfati

Histamin-2 blokatori

Vidi H2 blokatori

Hidridi, hlapljivi

Vidi Vodikov sulfid

Hidrokarbonati

Vidi Benzen

Ugljikovodici, klorirani

Vidi klorirani i drugih halogeni ugljikovodici

Ugljikovodici, halogeni

Vidi klorirani i drugih halogeni ugljikovodici

Klorovodična kiselina

vidi: Unos kaustičnih tvari

Hidrokodon

Vidi Opioidi

Hidrocijanska kiselina

Vidi Cijanidi

Hidrofluorna kiselina

Vidi Fluoridi

Vodikov klorid ili fluorid

Vidi Dušikovi oksidi

Vidi Vodikov sulfid

 • Alkalni sulfidi

 • Fosfin

 • Kanalizacijski ili gnojni plin

 • Hlapljivi hidridi

"Plinsko oko" (subakutni keratokonjunktivitis), suzenje i pečenje, kašalj, dispneja, plućni edem, kaustične opekline kože, eritem, bol, obilna salivacija, mučnina, povraćanje, proljev, konfuzija, vrtoglavica, iznenadni kolaps, nesvjestica

O2, potpora respiracije

Hioscin (skopolamin)

Hiosciamin

Hiosciamus

Vidi Beladona

Hipokloriti

 • Izbjeljivač, klorni

 • Javellova voda

Obično umjerena bol i upala sluznice usta i GI sustava kašalj, dispneja, povraćanje;

Kašalj, dispneja, povraćanje, vezikule na koži

U slučaju ingestije 6% preparata koji se uobičajeno koriste u domaćinstvu preporuča se razrjeđivanje s mlijekom (rijetko je potrebno nešto drugo); liječenje šoka

Ezofagoskopija ako su progutani koncentriraniji pripravci

Hipoglikemici (oralni)

Sulfonilureje

 • Klorpropamid

 • Glipizid

 • Gliburid

Hipoglikemija, dijaforeza, letargija, konfuzija

Prijem u bolnicu, IV glukoza po potrebi, česti obroci (ne samo šećer) uz pažljivo promatranje ponašanja i periodično mjerenje glukoze u krvi

Kod uporne hipoglikemije, dolazi u obzir primjeniti oktreotid 50-100 mcg IV ili sc 2 ili 3 puta dnevno

Kod laktacidoze, potporna terapija i hemodijaliza

Rasvijetni plin

Vidi Ugljični monoksid

Imipramin

Vidi Triciklički antidepresivi

Inhalacijski anestetici

 • Kloroform

 • Eter

 • Dušikov oksid

 • Triklormetan

Asfiksija

Pospanost, koma

Kod dušikovog oksida, delirij

Kod kloroforma, moguće akutno oštečenje jetre

Ingestija:Promatranje radi oštečenja bubrega i jetre; potpora dišnog i kardiovaskularnog sustava

Inhalacija: Respiratorna i kardiovaskularna potpora

Insekticidi

Vidi Klorirani i ostali halogeni ugljikovodici, Organofosfati, Paradiklorobenzen i Piretroidi

Jod

Žareća bol u ustima i jednjaku, smeđa boja sluznica, edem larinksa, povraćanje, abdominalna bol, proljev, šok, nefritis, cirkulatorni urušaj

Mlijeko, škrob ili brašno peroralno; rana potpora dišnog suatava; nadoknada tekućine i elektrolita; liječenje šoka; rano, agresivno zbrinjavanje dišnih putova

Jodoform (trijodometan)

Dermatisi, povraćanje, depresija CNS-a, ekscitacija, koma, otežano disanje

Ingestija: Razrjeđivanje s mlijekom ili vodom, respiratorna potpora

Kontakt sa kožom: Ispiranje sa NaHCO3 ili alkoholom

Željezo

 • Karbonil željezo (Vidi Ugljični monoksid)

 • Soli željeza (Feri)

 • Fero soli

 • Željezov glukonat

 • Željezov sulfat

 • Vitamini sa željezom

(NAPOMENA: Dječji za žvakanje sa željezom su izuzetno sigurni).

Povraćanje, bolovi u gornjem abdomenu, bljedilo, cijanoza, proljev, pospanost, šok; moguća toksičnost ako je progutano >20 mg/kg elementarnog željeza

Kod željeza u serumu >400–500 μg/dL (> 72–90 μmol/L) nakon 3-6 h uz GI simptome, ordinirati deferoksamin u IV infuziji polazno 15 mg/kg/h, titrirati prema krvnome tlaku

Izofenfos

Vidi Organofosfati

Izonijazid

Stimulacija CNS-a, konvulzije, poremećaj svijesti, koma, hepatotoksičnost

U slučaju napadaja, piridoksin IV (mg po mg progutane doze), ako je količina progutanog nepoznata dati 5 mg IV

U slučaju acidoze, NaHCO3

Izopropilni alkohol

Vidi Alkohol, izopropilni

Javelle voda

Vidi Hipokloriti

Kerozin

Vidi Naftni destilati

Ketoni

Vidi Aceton

Lambda-cihalotrin

Vidi Piretroidi

Olovo

 • Olovne soli

 • Legure za lemljenje

 • Neke boje i bojane površine

Ingestija: Žeđ, žareča bol u abdomenu, povraćanje, proljev; simptomi CNS-a (npr, razdražljivost, smanjena pažnja, smanjena razina svijesti, napadaji)

Akutna inhalacija: Nesanica, glavobolja, ataksija, manija, napadaji

Kronično izlaganje: Anemija, periferna neuropatija, smetenost, olovna encefalopatija, ubrzanje ateroskleroze

vidi: Otrovanje olovom

Olovo, tetraetil

Udisanje para, apsorpcija preko kože ili ingestija: Simptomi CNS-a (npr, nesanica, nemir, ataksija, zablude, manija, napadaji)

Potporna terapija, diazepam za kontrolu konvulzija, nadoknada tekućine i elektrolita, uklanjanje izvora

Klorno vapno

Vidi klor

Lindan

Vidi γ-Benzene hexachloride i Klorirani i drugi halogeni ugljikovodici

Liker

Vidi Alkohol, etilni

Litijeve soli

Mučnina, povraćanje, proljev, tremor, pospanost, fascikulacije, diabetes insipidus, ataksija, konvulzije, hipotireoidizam

Akutno: Hidracija, diazepam, moguće dijaliza kod oštećenja ciljnih organa ili kad je razina litija u serumu >4 mEq/L :

Kronično: U slučaju teških simptoma, dijaliza

Lužina (natrij hidroksid)

vidi: Unos kaustičnih tvari

LSD-dietilamid lizergičke kiseline

Smetenost, halucinacije, hiperekscitabilnost, koma, retrospekcija

Potoporna terapija, benzodiazepini

Kod teške agitiranosti, haloperidol 2-10 mg IV ili IM u odraslih (ponoviti po potrebi)

Malation

Vidi Organofosfati

Mangan

Vidi Kalijev permanganat

Močvarni plin

Vidi Ugljični monoksid

Meperidine

Vidi Opioidi

Meprobamat

Vidi Barbiturati

Živa, spojevi

 • Živin aminoklorid

 • Živin biklorid

 • Kalomel

 • Korozivni sublimat

 • Diuretici, živini

 • Živin klorid

 • Mertiolat

Akutno:Teški gastroenteritis, žareća bol u ustima, salivacija, bolovi u trbuhu, povraćanje, kolitis, nefroza, anurija, uremija

Kod alkila i fenila koji sadrže živu, opekline na koži

Kronično Gingivitis, mentalni poremećaji, neurološki deficiti

Razmotriti ispiranje želuca, aktivni ugljen, penicilamin (ili sukcimer-vidi tbl vidi: Smjernice za terapiju kelatima)

Održavanje ravnoteže tekućine i elektrolita, hemodijalize kod zatajenja bubrega, promatranje radi moguće GI perforacije

Nakon dodira s kožom: Sapun i voda za ribanje

Živa, elementarna

 • Tekućina (kontakt sa kožom, gutanje)

 • Para

Tekućina: Ukoliko se proguta, nema simptoma

U slučaju intravenoznog unosa, plućna embolija

Živine pare: Teški pneumonitis

Tekućina: Ukoliko se proguta, nije potrebno liječenje

U slučaju intravenoznog unosa, potporna terapija

Živine pare: potporna terapija

Mertiolat (timerosal)

Vidi živa-obično nije toksično

Metaldehid

 • Mamac za puževe

Mučnina, povraćanje, bol u trbuhu, ukočenost mišića, hiperventilacija, konvulzije, koma

Potporna terapija, diazepam

Metali

Vidi Specifični metali

vidi: Smjernice za terapiju kelatima

Metformin

Laktacidoza

Kod laktacidoze, potporna terapija i hemodijaliza

Metadon

Vidi Opioidi

Metamfetamini

Vidi Amfetamini

Metanol

Vidi Alkohol, metilni

Metidation

Vidi Organofosfati

Metotreksat

Mučnina, povraćanje, proljev, stomatitis, supresija koštane srži, trombocitopenija, ciroza

IV nadoknada tekućine, alkalizacija urina, folna kiselina, (leukovorin spašavanje), glukarpidaza za deaktivaciju metotreksata

Metoksiklor

Vidi Klorirani i drugih halogeni ugljikovodici

Metilni alkohol

Vidi Alkohol, metilni

Metil paration

Vidi Organofosfati

Metil salicilat

vidi: Otrovanje aspirinom i drugim salicitatima

Metilenklorid

Ugljični monoksid

Ugljični monoksid

Mineralni špirit

Vidi Naftni destilati

Mirtazapin

Uglavnom benigno

Najčešće sedacija, smetenost, tahikardija

Promatranje ≥8 h

Ljepila u modelarstvu, otapala

Vidi Aceton, Benzen, Naftni destilati, Toluen

Inhibitori monoaminooksidaze (MAO)

 • Izokarboksazid

 • Fenelzin

 • Selegilin

 • Tranilcipromin

Nespecifični i vrlo varijabilni simptomi, često odgođeni od 6-24 h

Simpatomimetički toksidromi, glavobolja, mučnina, distonija, halucinacije, nistagmus, fascikulacije, proljev, napadaji, uznemirenost, ukočenost mišića

Hipotenzija i bradikardija (koja može biti prijeteća)

Razmotriti ispiranje želuca, potporna terapija

Mononatrijev glutamat

Osjećaj žarenja po čitavom tijelu, pritisak u području lica, anksioznost, bol u prsima (sindrom kineskog restorana)

Potporno liječenje

Morfij

Vidi Opijati

Naftalin, kristali, ili repelenti

Vidi Naftalen, Kamfor i Paradiklorobenzen

Gljive, otrovne

vidi: Otrovanje gljivama

Odstranjivač laka za nokte

Vidi Aceton

Naled

Vidi Organofosfati

Nafta

Vidi Naftni destilati

Naftalen

 • Sobni osvježivači

 • Naftalin, kristali ili repelenti (vidi također Paradiklorobenzen)

Ingestija: Grčevi u trbuhu, mučnina, povračanje, glavobolja, smetenost, dizurija, intravaskularna hemoliza, konvulzije, hemolitična anemija u ljudi s manjkom G6PD

Kontakt sa kožom: Dermatitis, ulceracije rožnice

Inhalacija: Glavobolja, smetenost, povraćanje, dispneja

Ingestija: Transfuzija krvi kod teške hemolize, alkalizacija urina kod hemoglobinurije, benzodiazepini radi kontrole napadaja

Kontakt sa kožom: Skidanje odjeće ako je prethodno skladištena sa kuglicama naftalena, ispiranje kože i očiju

Naftoli

Vidi Fenoli

Narkotici

Vidi Opijati

Nefazodon

Vidi Trazodon

Neostigmin

Vidi Fizostigmin

Sredstva za nervni plin

Vidi Organofosfati

Nikal

Hipersenzitivni dermatitis

Kronična inhalacija: Upala pluća

Uklanjanje od izvora, ispiranje vodom

Nikal karbonil

Pneumonitis, cijanoza, delirij, konvulzije (vidi i Nikal)

Uklanjanje od izvora, dekontaminacija, razmotriti Na dietilditiokarbamat PO (kod blage izloženosti) ili IV (kod teže) ili Disulfiram ako Na dietilditiokarbamat nije dostupan

Nikotin

Vidi Duhan

Nitrati

Vidi Klorati i Nitrati

Dušična kiselina

vidi: Unos kaustičnih tvari

Nitriti

 • Amil nitrit

 • Butil nitrit

 • Nitroglicerin

 • Kalijev nitrit

 • Natrijev nitrit

Methemoglobinemija, cijanoza, anoksija, gastrointestinalni poremećaji, povraćanje, glavobolja,vrtoglavica, hipotenzija, respiratorna insuficijencija, koma

O2

Kod methemoglobinemije, 1% metilensko plavilo 1–2 mg/kg polako IV

Nitrobenzen

 • Umjetno ulje gorkog badema

 • Dinitrobenzen

Zadah na gorki badem (ukazuje na cijanide), pospanost, glavobolja, povraćanje, ataksija, nistagmus, smeđa boja mokraće, konvulzivni pokreti, delirij, cijanoza, koma, zastoj disanja

Vidi Acetanilid

Dušikovi oksidi (Vidi također Klor, Fluoridi, Sumporovodik, Sumporni dioksid i vidi: Plućne bolesti izazvane vanjskim čimbenicima)

 • Zagađivači zraka koji formiraju atmosferske oksidanse i koji su oslobođeni od raketnih goriva, eksploziva, ili poljoprivrednog otpada

 • Kobalt klorid

 • Klorovodik

 • Fluorovodik

Odgođena pojava simptoma kod dušikovih oksida osim u slučaju visoke koncentracije

Umor, kašalj, dispneja, plućni edem

Kasnije bronhitis, upala pluća

Mirovanje, O2 čim se razviju simptomi

Kod teškog plućnog edema, sukcija, posturalna drenaža, mehanička ventilacija, prednizon 30-80 mg/dan u odraslih i deksametazon 1 mg/m2 BSA kod djece kako bi se eventualno spriječio nastanak plućne fibroze

Nitroglicerin

Vidi Nitriti

Nitroprusid

Vidi Cijanidi

Dušikov oksid

Vidi Kloroform

NSAID (npr. ibuprofen, naproksen)

Mučnina, povraćanje, toksičnost CNS-a (npr konvulzije kod masivnog predoziranja)

Kliničko promatranje, potporna terapija

Nortriptilin

Vidi Triciklički antidepresivi

Oktametil pirofosforamid

Vidi Organofosfati

Ulje zimzelena

vidi: Otrovanje aspirinom i drugim salicitatima

Ulja

Vidi Acetanilid (anilin ulje) i Naftni destilati (loživo ulje, ulja za podmazivanje)

Opioidi ( vidi: Opioidna toksičnost i sustezanje)

Izrazito sužene zjenice (poput pribadače), pospanost, plitko disanje, spasticitet, respiratorna insuficijencija

Meperidin: Konvulzije

Aktivni ugljen, respiratorna potpora, nalokson IV koliko je potrebno za buđenje pacijenta i poboljšanje respiracije, iv nadoknada tekućine za potporu cirkulacije

Opijum

Vidi Opioidi

Organofosfati

 • Acefat

 • Bidrin

 • Kloretoksifos

 • Klorotion

 • Klorpirifos

 • Kumafos

 • Demeton

 • Diazinon

 • Diklorvos

 • Dimetoat

 • Disulfoton

 • Etion

 • Famfur

 • Fention

 • Heksaetiltetrafosfat

 • Izofenfos

 • Leptofos

 • Malation

 • Merfos

 • Metidation

 • Metil paration

 • Mipafoks

 • Naled

 • Sredstva za nervni plin

 • Oktametil pirofosforamid

 • Oksidemeton-metil

 • Paration

 • Forat

 • Fosdrin

 • Fosmet

 • Pirimifos-metil

 • Temefos

 • Terbufos

 • Tetraklorvinfos

 • Triklorfon

 • Triortokrezil fosfat

Apsorpcija preko kože, inhalacija ili ingestija: Mučnina, povraćanje, grčevi u trbuhu, prekomjerna salivacija, pojačana plućna sekrecija, glavobolja, rinoreja, zamućen vid, mioza, nerazumljiv govor, mentalna konfuzija, otežano disanje, pjena na ustima, koma

Uklanjanje odjeće, ispiranje i pranje kože

Kod pojačane sekrecije, atropin 2-5 mg u odraslih ili 0,05 mg/kg u djece IV ili IM svakih 15-60 min, ponoviti i povećati dozu po potrebi (ogromne količine mogu biti potrebna) čak svakih 3-5 min; pralidoksim klorid 1-2 g u odraslih i 20-40 mg/kg u djece IV tijekom 15-30 minuta, ponoviti za 1 sat ako je potrebno; O2; respiratorna potpora; rehidracija

Za terapeute, izbjeći samostalnu kontaminaciju

Oksalna kiselina

Oksalati

Žareća bol u grlu, povraćanje, intenzivna bol, hipotenzija, tetanija, šok, oštečenje glotisa i bubrega, oksalurija

Mlijeko ili Ca laktat, 10% Ca glukonat 10-20 ml IV, kontrola boli, fiziološka otopina IV za tretiranje šoka, opservacija radi mogućeg edema glotisa i striktura

Oksikodon

Vidi Opioidi

Oksidemeton-metil

Vidi Organofosfati

Boje

Vidi Olovo

Otapala za boje

Vidi Alkohol, metil; Naftni destilatai (mineralna ulja) i Terpentin

Paradiklorobenzen

 • Insekticidi

 • Repelenti protiv moljaca

 • Pesticidi

 • Dezodoransi za WC školjke

Bol u trbuhu, mučnina, povraćanje, proljev, konvulzije, tetanija (rijetko)

Nadoknada tekućine, diazepam za kontrolu konvulzija

Paraldehid

Miris octene kiseline pri disanju, nepovezanost, mioza, depresija disanja, koma

O2, potpora respiracije

Parakvat (jako korozivno sredstvo)

Dikvat

Neposredno: gastrointestinalna bol i povraćanje

Unutar 24 sata: Zatajenje disanja (dikvat ne uzrokuje respiratorne probleme)

Aktivni ugljen, Fullerova zemlja, O2 ograničeno, konzultirati se s centrom za otrovanja ili proizvođačem

Paration

Vidi Organofosfati

Pariško zelenilo

Vidi Arsen

Pentobarbital

Vidi Barbiturati

Perklordekon

Vidi klorirani i drugi halogeni ugljikovodici

Trajni neutralizatori za kosu

Vidi Bromati

Permetrin

Vidi Piretroidi

Pesticidi

Vidi određene spojeve

Naftni destilati ( vidi: Otrovanje ugljikovodicima)

 • Asfalt

 • Benzin

 • Loživo ulje

 • Benzin

 • Kerozin

 • Ulja za podmazivanje

 • Mineralni špirit

 • Ljepila u modelarstvu

 • Nafta

 • Petrolejski eter

 • Katran

Ingestija: Spaljivanje grla i želuca, povraćanje, proljev, upala pluća samo u slučaju aspiracije

Udisanje para: Euforija, žarenje u grudima, glavobolja, mučnina, slabost, CNS depresija, konfuzija, dispneja, tahipneja, krkljanje, moguća pojačana osjetiljivost miokarda na katekolamine (što može dovesti do srčanih aritmija)

Aspiracija: Rano akutne plućne promjene

Budući da većina problema proizlazi kao rezultat aspiracije, a ne apsorpcije iz GI trakta , ispiranje želuca obično nije opravdano

Potporna terapija za plućni edem, O2, respiratorna potpora

Fenacetin

Vidi Acetanilid

Fenciklidin (PCP)

Nepažljivost s otvorenim očima, agitiranost, nasilničko ponašanje, nesvjestica, tahikardija, hipertenzija

Mirna okolina

Benzodiazepini, ako je potrebno osigurati sedaciju

Fenmetrazin

Vidi Amfetamini

Fenobarbital

Vidi Barbiturati

Fenoli

 • Karbolična kiselina

 • Kreozot

 • Krezoli

 • Gvajakol

 • Naftoli

Korozivni učinci, opekotine sluznica, bljedilo, slabost, šok, konvulzije u djece, plućni edem, zadimljeni urin, strikture jednjaka (rijetko)

Zatajenje dišnog, srčanog i krvožilnog sustava

Uklanjanje odjeće, ispiranje vanjskih opeklina s vodom, aktivni ugljen, analgetici, O2, respiratorna potpora, korekcija disbalansa tekućine, promatranje radi striktura jednjaka

Fenotijazini

 • Klorpromazin

 • Proklorperazin

 • Promazin

 • Trifluoperazin

Ekstrapiramidni simptomi (npr. ataksija, mišićni i karpopedalni grčevi, tortikolis), obično idiosinkratični

S predoziranjem: suha usta, pospanost, konvulzije, koma, respiratorna depresije

Difenhidramin 2-3 mg/kg IV ili IM za ekstrapiramidne simptome, diazepam za kontrolu konvulzija

Fenilpropanolamin

Nervoza, razdražljivost, bradikardija, hipertenzija uz ostale simpatomimetičke učinke

Potporna terapija, diazepam

Za hipertenziju, fentolamin 5 mg IV tijekom 1 min ili nitroprusid IV

Forat

Vidi Organofosfati

Fosdrin

Vidi Organofosfati

Fosmet

Vidi Organofosfati

Fosfin

Vidi Vodikov sulfid

inhibitori fosfodiesteraze 5 (PDE)

Hipotenzija, tahikardija, bol u prsima, aritmije, gubitka vida, prijapizam

Suportivna skrb, IV tekućina i vazopresori, konzultacija urologa u liječenju prijapizma, izbjegavanje nitrata

Fosforna kiselina

vidi: Unos kaustičnih tvari

Fosfor (žuti ili bijeli)

 • Otrov za štakore

 • Puder za štakore (Opaska: Crveni fosfor je neapsorbilan i netoksičan).

Stadij 1: okus češnjaka, zadah češnjaka, lokalna iritacija, mučnina, povraćanje, proljev, korozivne opekline kože, grla i sluznica (zbog eksplozivnost i zapaljivosti fosfora)

Stadij 2: Bez simptoma 8 h do nekoliko dana

Stadij 3: Mučnina, povraćanje, proljev, uvećanje jetre, žutica, krvarenje, oštećenje bubrega, konvulzije, koma

Toksičnost pojačavaju alkohol, masti ili probavljiva ulja

Zaštita pacijenta i prisutnih od povraćenog sadržaja i fekalija

GI ispiranje razrijeđenim K permanganatom (1:5000) ili vodikovim peroksidom (npr 1-2%), koji može mijenjati fosfor u netoksične okside

Za fosfor upijen u kožu:

 • Potapanje tijela bolesnika u vodi

 • Ispiranje razrijeđenim K permanganatom ili bakrovim sulfatom (250 mg u 250 ml vode), preporučeno od strane nekih stručnjaka

 • Mineralno ulje 100 ml (primijeniti lokalno za sprječavanje apsorpcije) ponoviti nakon 2 sata

 • Prevencija šoka

 • Precizan kirurški debridman

 • 5% NaHCO3 i 3% bakreni sulfat i 1% hidroksietil celuloza u obliku paste koja se nanosi na izloženu kožu i temeljito se ispire nakon 30 minuta (produženi kontakt s bakrovim sulfatom može dovesti do trovanja bakrom)

Fizostigmin

 • Eserin

 • Neostigmin

 • Pilokarpin

 • Pilocarpus rod

Vrtoglavica, slabost, povraćanje, grčevita bol, bradikardija, mogući napadaji, uznemirenost

Atropin sulfat 0,6-1 mg u odraslih ili 0,01 mg/kg u djece SC ili IV, ponoviti pp

Benzodiazepini pp za sedaciju

Pilokarpin

Vidi Fizostigmin

Pilocarpus rod

Vidi Fizostigmin

Pirimifos-metil

Vidi Organofosfati

Potaša (kalijev hidroksid ili kalijev karbonat)

Vidi Kiseline i lužine

Kalijev cijanid

Vidi Cijanidi

Kalijev nitrit

Vidi Nitriti

Kalijevo permanganat

Smeđa diskoloracija kože i opekline sluznice usne šupljine, edem glotisa, hipotenzija, zahvaćenost bubrega

Razrjeđivanje vodom ili mlijekom, razmatranje rane endoskopije, održavanje ravnoteže tekućina

Pregabalin

Uznemirenost, sinus tahikardija, konvulzije, koma

Sindrom ustezanja sličan simptomima ustezanja nakon prekida uzimanja gama-hidroksibutirat (GHB)

Suportivna skrb, benzodiazepini za konvulzije i uznemirenost

Proklorperazin

Vidi Fenotijazini

Prolan

vidi Klorirani i drugi halogenirani ugljikovodici

Promazin

Vidi Fenotijazini

Propoksifen

Vidi Opioidi

Protriptilin

Vidi Triciklički antidepresivi

Pruska kiselina

Vidi Cijanidi

Piretrin

Vidi Piretroidi

Piretroidi

 • Bifentrin

 • Ciflutrin

 • Cipermetrin

 • Esfenvalerat

 • Fluvalinat

 • Lambda-cijalotrin

 • Permetrin

 • Piretrin

 • Resmetrin

 • Sumitrin

 • Teflutrin

 • Tetrametrin

Alergijske reakcije (uključujući anafilaktičke reakcije i osjetljivost kože) kod osjetljivih pojedinaca; inače, niske toksičnosti, osim ako je vozilo naftni destilat

Temeljito pranje kože, simptomatska i potporna njega

Ranitidin

Vidi Cimetidin

Otrovi za štakore

Vidi specifične komponente (npr. pripravci barija, fluoridi, fosfor (bijeli ili žuti), soli talija, varfarin)

Resmetrin

Vidi Piretroidi

Rezorcinol (rezorcin)

Povraćanje, vrtoglavica, zujanje u ušima, tresavica, tremor, delirij, konvulzije, respiratorna depresija, koma, methemoglobinemija

Respiratorna potpora, metilensko modrilo za methemoglobinemiju

Otrovi za štakore

Vidi Fluoridi, Fosfor i Talijeve soli

Alkohol za utrljavanje

Vidi Alkohol, izopropil

Salicilati

vidi: Otrovanje aspirinom i drugim salicitatima

Salicilna kiselina

vidi: Otrovanje aspirinom i drugim salicitatima

Skopolamin (hioscin)

Vidi Beladona

Sekobarbital

Vidi Barbiturati

Selen

Vidi Arsen, Talijeve soli

Plin kanalizacije

Vidi Vodikov sulfid

Soli srebra

Srebrov nitrat

Obojane usne (bijele, smeđe, zatim crne), argirija (siva ili plava diskoloracija kože), gastroenteritis, šok, vrtoglavica, konvulzije

Kontrola boli, diazepam za konvulzije

Smog

Vidi Sumporni dioksid

Soda, kaustična (natrijev hidroksid)

vidi: Unos kaustičnih tvari

Natrijev karbonat

Vidi Kiseline i lužine

Natrijev cijanid

Vidi Cijanidi

Natrij fluorid

Vidi Fluoridi

Natrijev hidroksid

vidi: Unos kaustičnih tvari

Natrijev nitrit

Vidi Nitriti

Natrijev salicilat

vidi: Otrovanje aspirinom i drugim salicitatima

Lem

Pogledajte Kadmij i Olovo

SSRI

Često sedacija, povraćanje, tremor, tahikardija

Moguće konvulzije, halucinacije, hipotenzija, serotoninski sindrom;

Rijetko, smrt

Citalopram može proširiti QRS

Zaštita dišnih putova, razmatranje alkalizacije za proširenje QRS-a, prijam pacijenata koji imaju simptome >6 sati nakon ingestije

Za teške simptome, razmotrite IV lipidnu emulziju

Stibofen

Vidi Arsen

Tatula

Vidi Beladona

Strihnin

Nemir, pojačana oštrina sluha, vida i taktilnosti

Snažni mioklonus koji simulira generalizirane napadaje, ali s nepromjenjenim mentalnim stanjem, uzrokovan minimalnim podražajima; potpuno opuštanje mišića između vidljivih napadaja; znojenje; respiratorni arest

Izolacija i ograničena stimulacija zbog sprečavanja mioklonusa, PO aktivni ugljen, IV diazepam, respiratorna potpora

Za teške napadaje, neuromuskularna blokada i mehanička ventilacija

Sumporov dioksid

 • Smog

Iritacija respiratornog trakta, kihanje, kašljanje, dispneja, plućni edem

Uklanjanje iz zagađenog područja, O2, disanje uz pozitivan tlak, respiratorna potpora

Sumporna kiselina

vidi: Unos kaustičnih tvari

Sumitrin

Vidi Piretroidi

Sirup divlje trešnje

Vidi Cijanidi

Katran

Vidi Naftni destilati

Tartarski emetik

Vidi Arsen

Suzavac

Vidi Klor (vidi također Hipokloriti)

Teflutrin

Vidi Piretroidi

Temefos

Vidi Organofosfati

Terbufos

Vidi Organofosfati

Tetraklorvinfos

Vidi Organofosfati

Tetraetil olovo

Pogledajte Olovo, tetraetil

Tetrametrin

Vidi Piretroidi

Talij soli (nekad se koriste u mrava, štakora i Roach otrovi)

Bol u trbuhu (kolika), povraćanje (može biti krvav), proljev (može biti krvav), stomatitis, prekomjerno izlučivanje sline, drhtanje, bolovi u nozi, parestezija, polineuritis, očne i lica paralize, delirij, konvulzije, zatajenje respiracije, gubitak kose oko 3 tjedana nakon trovanja

Liječenje šoka, suportivna skrb, diazepam za kontrolu napadaja, aktivni ugljen (koji učinkovito veže talij i prekida enterohepatičku cirkulaciju), pruski plave 60 mg/kg QID preko NGS (ista svrha kao ugljen), kelirajuća terapija dimerkaprolom (koristi se s različitim uspjehom )

Izbjegavanje penicilamina i dietilditiokarbamata (koji mogu distribuirati talij u CNS)

Savjetovanje s centrom za trovanja o najnovijim preporukama

Teofilin

Vidi Piretroidi

Tiroksin

Najčešće asimptomatska

rijetko, progresivna podražljivost sve do hipertireoidne epizode za 5–7 dana

antitiroidni lijekovi i propranol, ali samo ako se pojave simptomi

Duhan

Uzbuđenje, zbunjenost, mišićna trzanje, slabost, grčevi u trbuhu, opći mioklonus, CNS depresija, brzo disanje, lupanje srca, kardiovaskularni kolaps, koma, zatajenje dišnog sustava

Aktivni ugljen, respiratorna podrška, O2, diazepam za konvulzije, temeljito pranje kože ako je kontaminirana

Sredstva za čišćenje WC školjke, dezodoransi

vidi: Unos kaustičnih tvari i vidjeti Paradiklorobenzen

Toluen, toluol

Vidi Benzen

Toksafen

Vidi klorirani i drugih halogenirani ugljikovodici

Trazodon

Depresija CNS–a, ortostatska hipotenzija, konvulzije, proširen QRS (torsades de pointes su rijetke), hipotenzija (rijetko)

zaštita dišnih puteva

noradrenalin kod hipotenzije tvrdokorne na davanje tekućine

triklorfon

Vidi Organofosfati

triklormetan

Vidi Kloroform

Triciklički antidepresi

 • Amitriptilin

 • Desipramin

 • Doksepin

 • Imipramin

 • Nortriptilin

 • Protriptilin

učinci na CNS (npr. pospanost, stupor, koma, ataksija, nemir, agitacija, hiperaktivni refleksi, ukočenost mišića, konvulzije);

Simptomatsko liječenje i suportivna skrb, ugljen, praćenje vitalnih znakova i EKG, održavanje dišnog puta

natrijev bikarbonat u obliku brze IV injekcije (0,5–2 mEq/kg), ponoviti povremeno da se održi pH krvi >7,45 i spriječe aritmije;

diazepam za kontrolu konvulzija

vazopresori (npr. noradrenalin) za održavanje krvnog tlaka

kod teške anemije i otrovanja razmotriti ekssangvinotransfuziju

Trifluoperazin

Vidi Fenotijazini

Triiodometan

Iodoform (triiodometan)

Volfram

vidi: Pregled intersticijske bolesti pluća

Terpentin

 • Neka otapala boje

 • Neki lakovi

Terpentin miris, gorući bolovi u ustima i trbuhu, kašalj, gušenje, zatajenje dišnog sustava, nefritis

Potpora respiracije, O2

Valproat

Progresivna CNS i respiratorna depresija

Hiperamonijemija s ili bez toksičnosti jetre

Respiratorne i kardiovaskularne potporne mjere, praćenje jetrene funkcije

Simptomatska hiperamonijemija: L-Carnitine 100 mg/kg (6 g maksimalno) IV tijekom 30 min uz dozu održavanja od 15 mg/kg q4 h

Asimptomatska hiperamonijemija: L-Carnitine 100 mg/kg po q 6 h (3 g/dnevno maksimum)

Lak

Pogledajte alkohol, metil i terpentin

Venlafaksin

Možda sedacija, napadaji, QRS produljenje, simpatikomimetični simptomi (npr tremor, midrijaza, tahikardija, hipertenzija, dijaforeza), hipotenzija

Rijetko smrt

Promatranje ≥8 h

Za QRS produljenja razmotriti zaluživanje

Vitamini sa željezom

Vidi Barbiturati

Varfarin (ponekad se koristi u pesticidima)

 • Bishidroksikumarin

 • dikumarol

 • Etil biskumacetat

 • Supervarfarini (ponekad se koriste u pesticidima)

Pojedinačna ingestija nije opasna

S više ingestija, koagulopatije s povećanim PT/INR

Kod jednokratne ingestije promatranje

Kod hemoraške manifestacije vitamin K1 (fitonadion) sve dok se ne normalizira INR, po potrebi transfuzije svježe krvi

Za brzi učinak, koncentrat protrombinskog kompleksa

Sirup divlje trešnje (prirodni, a ne s umjetnim okusom)

razmotriti keliranje dimerkaprolom i sukcimerom

Wintergreen ulje

vidi: Otrovanje aspirinom i drugim salicitatima

Sirovi metanol dobiven iz drveta

Vidi Alkohol, metil

ksilen

Vidi Benzen

Cink

Vidi Toksičnost Cinka

vidi: Smjernice za terapiju kelatima

Cinkove soli

Vidi Soli bakra