Uvod u poremećaje hranjenja i jedenja

Autori: Evelyn Attia, MD
B. Timothy Walsh, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Rogulj Maja, dr. med.

Poremećaji hranjenja i jedenja uključuju trajne poteškoće u jedenju ili ponašanja povezana s jedenjem koja

  • mijenjaju konzumaciju ili apsorpciju hrane

  • značajno narušavaju tjelesno zdravlje i/ili psihosocijalno funkcioniranje

Specifični poremećaji hranjenja i jedenja uključuju

Anoreksiju karakterizira ustrajna težnja za mršavošću, morbidan strah od debljine, iskrivljena percepcija tijela i ograničenje unosa u odnosu na potrebe, što vodi značajnom smanjenju tjelesne težine do životno ugrožavajuće razine. Ovaj poremećaj može ili ne mora uključivati čišćenje (npr. samoizazvanim povraćanjem).

Poremećaj izbjegavanja/ograničavanja unosa hrane karakterizira izbjegavanje hrane ili ograničeni unos hrane koji rezultira značajnim gubitkom težine, nutritivnim deficitom, ovisnošću o nutritivnoj potpori i/ili izraženim smetnjama psihosocijalnog funkcioniranja. Za razliku od anoreksije i bulimije nervoze, ovaj poremećaj ne uključuje zabrinutost oblikom tijela ili težinom.

Poremećaj prejedanja karakteriziraju ponavljajuće epizode konzumiranja velike količine hrane bez mogućnosti kontrole jedenja. Epizode prejedanja nisu praćene neprimjerenim kompenzatornim ponašanjem (npr. samoizazvanim povraćanjem).

Bulimiju nervozu karakteriziraju ponavljajuće epizode prejedanja nakon kojih slijedi neki oblik neprimjerenog kompenzatornog ponašanja kao što je čišćenje (samoizazvanim povraćanjem, zlouporabom laksativa ili diuretika), post ili pretjerano vježbanje.

Pika je trajno jedenje nejestivih, nehranjihvih supstanci neprikladno razvojnom stadijuj (pika se ne dijagnosticira kod djece <2 god.), koje nije kulturološki opravdano.

Preživajući poremećaj je ponovljena regurgitacija hrane nakon jela.

Poremećaji hranjenja i jedenja češći su kod žena, osobito mlađih.

Pogledajte izdanje Američke psihijatrijske asocijacije Practice Guidelines: Treatment of Patients With Eating Disorders, 3rd Edition Practice Guidelines: Treatment of Patients With Eating Disorders, 3.izdanje, koje odgovaraju Guideline Watch (Kolovoz 2012.) i smjernicama National Institute for Clinical Excellence [NICE]. Svibanj, 2017.