Proizvodnja i funkcija eozinofila

Autori: Jane Liesveld, MD
Patrick Reagan, MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med.
Prijevod: Tomislav Brblić, dr. med.

Eozinofili su granulociti koji vuku podrijetlo od istih matičnih stanica kao i monociti-makrofagi, neutrofili i bazofili. Oni su sastavni dio prirođenog imunološkog sustava. Eozinofili imaju niz funkcija, uključujući

  • obrana protiv parazitskih infekcija

  • obrana protiv intracelularnih bakterija

  • modulacija neposrednih reakcija preosjetljivosti

Eozinofili su posebno važni u obrani od parazitskih infekcija. Međutim, iako eozinofilija najčešće prati helmintske infekcije i eozinofili su toksični za helminte in vitro, nema dokaza da oni ubijaju parazite in vivo.

Iako su fagociti, intracelularne bakterije uništavaju manje učinkovito od neutrofila.

Eozinofili moduliraju izravnu reakciju preosjetljivosti razgradnjom ili inaktiviranjem posrednika koje otpuštaju mastociti, kao što su histamin, leukotrieni (koji mogu uzrokovati vazo- i bronhokonstrikciju), lizofosfolipidi i heparin.

Dugotrajna eozinofilija oštećuje tkiva na nedovoljno objašnjen način.

Proizvodnja i funkcija eozinofila

Čini se da je proizvodnja eozinofila regulirana pomoću T stanica kroz sekreciju hematopoetskih faktora rasta - faktor stimulacije kolonija granulocita-makrofaga (GM-CSF), interleukin-3 (IL-3) i interleukin-5 (IL-5). Iako GM-CSF i IL-3 povećavaju proizvodnju i drugih mijeloidnih stanica, IL-5 povećava isključivo proizvodnju eozinofila.

Eozinofilne granule sadrže glavni bazični protein i eozinofilni kationski protein, koji su toksični za niz parazita i za stanice sisavaca. Ti proteini vežu heparin i neutraliziraju njegov antikoagulacijski učinak. Neurotoksin iz eozinofila može ozbiljno oštetiti mijelinizirane neurone. Eozinofilna peroksidaza, koja se znatno razlikuje od peroksidaza drugih granulocita, stvara oksidacijske radikale u prisustvu vodikovog peroksida i halida. Charcot-Leyden-ovi kristali su primarno sastavljeni od fosfolipaze B te se nalaze u sputumu, stolici i tkivima u poremećajima karakterizianih eozinofilijom (npr. astma, eozinofilna pneumonija).

Broj eozinofila

Normalan broj eozinofila u perifernoj krvi varira, ali je općenito prihvaćeno da je broj > 500 / ul povišen. Periferni eozinofilija karakterizira se kao:

  • Blaga: 500-1500 / ul

  • Umjerena: 1500 - 5000 / ul

  • Teška: > 5000 / ul

Dnevne razine obrnuto su proporcionalne razini kortizola u plazmi; vrhunac se događa noću, a najniže su vrijednosti u jutarnjim satima.

Broj eozinofila može se smanjiti sa stresom, uz primjenu beta-blokatora ili kortikosteroida, a ponekad u bakterijskim ili virusnim infekcijama.

Broj se može povećati (eozinofilija) u alergijskim poremećajima, za vrijeme pojedinih infekcija (tipično parazitskih), i kao posljedica brojnih drugih uzroka.

Poluvijek cirkulacije eozinofila iznosi 6 do 12 sati, a većina eozinofila se nalazi u tkivima (npr. gornjem respiratornom traktu, GI traktu, koži, maternici).