Torzija testisa

Autor: Patrick J. Shenot, MD
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Karmela Altabas, dr. med.
Prijevod: Matea Pirša, dr. med.

Torzija testisa je hitno stanje koje je posljedica rotiranja testisa s prekidom dotoka krvi. Simptomi su akutna bolnost u mošnjama s otokom, mučninom i povraćanjem. Dijagnoza počiva na fizikalnom pregledu, a potvrđuje ju Color Doppler UZ. Liječi se žurnom manualnom repozicijom na koju se nadovezuje kirurški zahvat.

Neprirodan razvoj tunike vaginalis i funikulusa može dovesti do nepotpune fiksacije testisa za tuniku vaginalis ("bell clapper" deformacijavidi sliku). Anomalije u razvoju tunike vaginalis i spermatožilnog snopa pogoduju zavrtanju sjemenika nakon ozljede ili spontano. Predisponirajuće anomalije se nalaze u oko 12% muškaraca. Torzija je najčešća u dobi između 12 i 18 god., a drugi je vršak incidencije u dojenačkoj dobi. Rijetka je kod muškaraca > dob 30 godina. Češće zahvaća lijevi testis.

Simptomi i znakovi

Smjesta nastupaju žestoki bolovi, mučnina i povraćanje, koje slijedi edem skrotuma i otvrdnuće. Nerijetko se nalazi povišena temperatura i učestalo mokrenje. Testis je bolan, obično u podignutom i vodoravnom položaju. Kontralateralni testis može također biti položen horizontalno jer je deformacija obično bilateralna. Na zahvaćenoj strani nedostaje refleks kremastera. Ponekad se torzija testisa može spontano detorkvirati i ponovno torkvirati što može sugerirati manje akutni početak. Obično, međutim, početak i prestanak boli je vrlo brz kod svake epizode.

Dijagnoza

  • Klinička procjena

  • Često Color Doppler ultrazvuk

Torziju treba žurno prepoznati. Slične simptome može izazvati epididimitis. Kod epididimitisa, bol i oteklina su obično manje akutni i u početku su lokalizirani u epididimisu. Međutim, u oba stanja, često se razvijaju generalizirano oticanje i osjetljivost, te je teško razlučiti torziju od epididimitisa. Za odluku o terapiji je uglavnom dovoljna klinička dijagnoza.

Dvosmislena dijagnoza se može riješiti hitnim slikovnim pretragama. Preferira se Color Doppler UZV. Radioizotopni scintigram također se može koristiti ali uzima previše vremena i mnaje je koristan.

Liječenje

  • Manualna detorkvacija.

  • Kirurgija: Hitno ako je manulana detorkvacija neuspješna, inače elektivno.

Manualna detorkvacija može se pokušati i prije slikovne dijagnostike tijekom inicijalnog pregleda s varijabilnim uspjehom. Testisi se obično torkviraju prema unutra, stoga se detorkviraju prema van (npr. za lijevi testis, detorkvacija je u smjeru kazaljke na satu, gledano sprijeda ispod testisa). Za razrješenje torzije, često je potrebno više od jedne rotacije, postupak je vođen nestankom boli.

Ako repozicija ne uspije, indiciran je žuran kirurški zahvat jer eksploracija u prvih par sati pruža jedinu nadu za spašavanje testisa. Spašavanje testisa sa 80–100% nakon 6–8 h naglo pada skoro na ništicu nakon 12 h. Fiksacija kontralateralnog testisa prevenira torziju tog testisa. Kod manualne detorkvacije, bilateralna fiksacija je elektivna.

Ključne točke

  • Torzija testisa se tipično manifestira žestokim bolovima, mučninom i povraćanjem, koje slijedi edem skrotuma i otvrdnuće.

  • Ni učestalo mokrenje ili groznica ne isključuju torziju testisa, ali kod torzije obično nedostaje refleks kremastera

  • Liječi bolesnika s sugestivnim kliničkim nalazima; čuvaj slikovne metode za dvojbene nalaze.

  • Rotiraj zahvaćeni testis prema van, ako je postupak neuspješan, organiziraj hitni operativni zahvat.

Više informacija

  • American Urological Association Curriculum on Acute Scrotum