Benigna hipertenzivna arteriolarna nefroskleroza

Autor: Zhiwei Zhang, MD
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Karmela Altabas, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Ljiljana Fodor, dr. med.

Riječ je o progresivnom slabljenju bubrežne funkcije zbog kronične, loše kontrolirane hipertenzije. Simptomi i znakovi kronične bubrežne bolesti može se razviti (npr, anoreksija, mučnina, povraćanje, svrbež, pospanost ili smetenost), prema znacima oštećenja ciljnih organa sekundarne hipertenzije. Dijagnoza je u prvom redu klinička, a potkrepljuju je laboratorijske pretrage. Liječi se striktnom kontrolom hipertenzije i podržavanjem funkcije bubrega.

Benigna hipertenzivna arteriolonefroskleroza je posljedica oštećenja malih žila, glomerula, bubrežnih kanalića i intersticija kroničnom hipertenzijom. Dolazi do progresivnog zatajivanja bubrega.

Benigna nefroskleroza napreduje prema uremiji kod malog dijela bolesnika. Međutim, kako su i hipertenzija i benigna nefroskleroza česte, riječ je o jednoj od najčešćih dijagnoza među uremičarima. To se naziva benigna kako bi se razlikovao od zloćudnih arteriolarnih nefroskleroza, što je sinonim za hipertenzivna hitna stanja.

Faktori rizika uključuju

 • starija dob

 • Slabo kontrolirana umjerene do teške hipertenzije

 • Druge bubrežne bolesti (npr, dijabetička nefropatija)

Crnci su izloženi većem riziku, ali nije jasno je li to posljedica često loše liječene hipertenzije ili genetske sklonosti hipertenzivnom oštećenju bubrega.

Simptomi i znaci

Mogu se razviti simptomi i znakovi kronične bolesti bubrega, kao što su anoreksija, mučnina, povraćanje, svrbež, pospanost ili zbunjenost, gubitak težine, i neugodnog okusa u ustima. Hipertenzivna oštećenja ciljnih organa nastaju na žilju očiju, kože, CNS–a i periferije.

Dijagnoza

 • Povijest hipertenzije

 • Testovi krvi koji ukazuju na oštećenje bubrega

 • Znakovi hipertenzivna oštećenja ciljnih organa

 • Niti jedan drugi uzrok kronične bubrežne bolesti

Dijagnoza se može postaviti u hipertenzivnih bolesnika kad rutinske krvne pretrage pokazuju pogoršanje bubrežne funkcije (primjerice, povišen kreatinin i proteinurija, hiperfosfatemija). Pri fizikalnom pregledu najvažnija je anamneza i nalaz hipertenzivnih promjena ciljnih organa (npr. retinopatija, hipertrofija lijeve klijetke). Hipertenzija bi trebala biti prisutna prije razvoja proteinurije i zatajenja bubrega i ne bi smjelo biti drugih kliničkih uzroka zatajenja bubrega.

Analiza urina morala bi isključiti druge uzroke zatajenja bubrega (npr, glomerulonefritis, hipertenzivna hitna stanja). U nalazu sedimenta urina, ne bi trebalo biti više od nekoliko stanica ili bakterija , a lučenje proteina je obično < 1 g / dan (to je uobičajeno i više u nefrotskom rangu).

Ultrazvuk bi trebao biti učinjen kako bi se isključili drugi uzroci zatajenja bubrega. Obično se nalaze bubrezi reducirane veličine. Biopsiji bubrega se pristupa samo ako je dijagnoza nejasna.

Prognoza

Ishod ovisi o kontroli arterijskog tlaka i stupnju bubrežnog zatajenja. nakon 5– 10 god. samo 2% bolesnika pokazuje klinički značajnu disfunkciju.

Liječenje

 • kontrola BP

Liječenje uključuje strogu kontrolu arterijskog tlaka ( BP) . Ciljni BP je < 140/90 mm Hg, prema JNC 8 smjernicama (1). Većina stručnjaka predlaže upotrebu blokatora angiotenzinskih receptora ili ACE inhibitor za bolesnike koji imaju proteinuriju. blokatori kalcijevih kanala i tiazidski diuretici mogu se koristiti kao prva linija liječenja; većina bolesnika zahtijeva kombiniranu terapiju za kontrolu AT. Važno je i smanjenje pretjerane tjelesne težine uz tjelovježbu i ograničenje unosa soli i vode. Kroničnu bolest bubrega treba liječiti.

Ključne poruke

 • Kronična hipertenzija može uzrokovati dobroćudnu hipertenzivnu nefroangiosklerozu, što je rezultira kroničnom bolesti bubrega i, nerijetko, krajnjim stadijem bubrežne bolesti.

 • Posumnjat ćemo na dijagnozu ako kronična hipertenzija prethodi pojavi bubrežne insuficijencije.

 • Ultrazvuk treba učiniti da bi se isključiti drugi uzroci bubrežnog zatajenja.

 • Većinu bolesnika treba liječiti ACE inhibitorom ili blokatorom angiotenzin II receptora i eventualno drugim lijekovima.