Neizlječivi rak

Autor: Robert Peter Gale, MD, PhD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med.
Prijevod: Goran Rinčić, dr. med.

Čak i u slučaju neizlječivog raka, palijativno ili eksperimentalno liječenje može poboljšati kvalitetu i produljiti život (vidi također Pregled liječenja raka). Međutim, liječnici bi se trebali oduprijeti davanju nedjelotvornih terapija. Bolje rješenje pruža otvoreno raspravljanje o terapijskim mogućnostima i postavljanje realnih ciljeva u dogovoru s bolesnikom. Treba poštivati odluku bolesnika da odbije kemoterapiju. Drugi izlaz pruža kliničko istraživanje, čije rizike i potencijalne koristi valja dobro razmotriti.

Bez obzira na prognozu, kvaliteta življenja ovih bolesnika se može popraviti nutricijskom potporom, učinkovitim suzbijanjem bolova i drugim, simptomatskim i palijativnim mjerama te psihijatrijskom i socijalnom podrškom, kako bolesniku tako i obitelji. Bolesniku je najvažnije saznanje da liječnički tim neće prekinuti brigu o njemu te da će ostati dostupan i pružiti svu potrebnu skrb, bez obzira na prognozu. Hospicij i slični programi za njegu terminalnih bolesnika važna su karika u liječenju raka. Za više informacije koje se odnose na bolesnike s neizlječivom bolesti, vidjeti Umirući bolesnik.