Bipolarni poremećaj u djece i adolescenata

Autor: Josephine Elia, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.

Bipolarni poremećaj je obilježen naizmjeničnim razdobljima maničnog, depresivnog i normalnog raspoloženja, od kojih svaki traje tjednima do mjesecima. Dijagnoza se postavlja na osnovi kliničkih mjerila. Liječenje se temelji na kombinaciji stabilizatora raspoloženja (npr. litij, neki antiepileptici i antipsihotici), psihoterapije i psihosocijalne potpore.

Bipolarni poremećaj tipično počinje tijekom sredine adolescencije do sredine 20–tih godina života. U mnogim slučajevima, početni znak je jedna ili više epizoda depresije.

Bipolarni poremećaj je rijedak u djece. U prošlosti, bipolarni poremećaj dijagnosticiran je u pretpubertetske djece koja su bila onesposobljena intenzivnim, nestabilnim raspoloženjima. Međutim, budući da takva djeca obično napreduju do depresivnog prije nego bipolarnog poremećaja, oni su sada klasificirana kao disruptivni poremećaj s disregulacijom raspoloženja.

Etiologija

Etiologija bipolarnog poremećaja je nepoznata, no naslijeđe je uključeno. Deregulacija serotonina i noradrenalina može biti uključena, kao što mogu i stresni životni događaji.

Određeni lijekovi (npr. kokain, amfetamini, fenciklidin, određeni antidepresivi) i okolišni toksini (npr. olovo) mogu pogoršati ili oponašati poremećaj. Određeni poremećaji (npr. bolesti štitinjače) mogu uzrokovati slične simptome.

Simptomi i znakovi

Glavno obilježje bipolarnog poremećaja je epizoda manije. Manične epizoda izmjenjuju se s depresivnim epizodama, koje mogu biti češće. Tijekom manične epizode u adolescenata, raspoloženje može biti vrlo pozitivno ili hiperritabilno i često se mijenja između ta dva raspoloženja, ovisno o društvenim okolnostima. Govor je brz i užurban, spavanje je skraćeno a samopouzdanje prenapuhano. Manija može doseći razmjere psihoze, npr. “sjedinio sam se s Bogom”. Rasuđivanje može biti jako poremećeno, a adolescent se može riskantno ponašati, npr. upustiti se u promiskuitetne spolne odnose ili nepažljivu vožnju.

Predpubertalna djeca mogu iskusiti dramatična raspoloženja, ali trajanje tih raspoloženja mnogo je kraće (često traje samo nekoliko trenutaka) nego kod adolescenata.

Početak je karakteristično podmukao, a u anamnezi se tipično nalazi podatak kako je dijete uvijek bilo vrlo temperamentno i s njim se teško izlazilo na kraj.

Dijagnoza

 • Klinička procjena

 • Testiranje na toksikološke uzroke

Dijagnoza bipolarnog poremećaja se temelji na identifikaciji simptoma manije kao što je gore opisano, plus povijest remisija i relapsa.

Niz medicinskih poremećaja (primjerice, poremećaji štitnjače, upala ili tumor mozga) i intoksikacija lijekovima se mora isključiti odgovarajućom medicinskom procjenom, uključujući toksikološki probir za droge i okolišne toksine. Također treba tragati za precipitirajućim čimbenicima, poput teškog psihološkog stresa, uključujući spolno zlostavljanje ili incest.

Prognoza

Prognoza bipolarnog poremećaja s početkom u adolescenciji može biti različita. Bolesnici s blagim do umjerenim simptomima, kod kojih je odgovor na liječenje dobar i koji surađuju i prilagođavaju se liječenju, imaju odličnu prognozu. Međutim, prečesto je odgovor na liječenje nepotpun, a adolescenti su poznati po nepridržavanju uzimanju lijekova. Za takve adolescenata, dugoročna prognoza nije tako dobra.

U današnje vrijeme se malo zna o dugoročnoj prognozi kod male djece kod koje je na osnovi jako nestalnih i intenzivnih raspoloženja dijagnosticiran bipolarni poremećaj.

Liječenje

 • Stabilizatori raspoloženja i antidepresivi

 • Psihoterapija

I u adolescenata i u male djece, stabilizatori raspoloženja liječe manična ili agitirana razdoblja bolesti, dok se depresivna razdoblja liječe antidepresivima i psihoterapijom.

Stabilizatori raspoloženja (vidi tablicu) se grubo mogu podijeliti u 3 skupine:

 • Antikonvulzivi sa stabilizirajućim učinkom na raspoloženje

 • Antipsihotici sa stabilizirajućim učinkom na raspoloženje

 • Litij

Svi stabilizatori raspoloženja imaju potencijal izazivanja problematičnih čak i opasnih neželjenih učinaka. Dakle, liječenje mora biti individualizirano. Nadalje, lijekovi koji su jako uspješni u početnom stabilizacijskom razdoblju mogu biti neprihvatljivi za nastavak liječenja (terapija održavanja) zbog neželjenih učinaka, od kojih je najupadljivije debljanje.

Antidepresivi mogu biti prekidač od depresije u maniju. Stoga, se obično koriste uz stabilizator raspoloženja.

Određeni lijekovi za bipolarni poremećaj

Lijek

Indikacija

Početna doza

Doza održavanja

Komentari

* Ti lijekovi predstavljaju mali, ali ozbiljan rizik za različite teške štetne učinake. Dakle, koristi se moraju pažljivo odvagnuti nasuprot potencijalnim rizicima.

*Doze su približne. Interindividualna razlika u terapijskom odgovoru i neželjenim učincima je znatna. Ova tablica ne zamjenjuje kompletnu uputu priloženu uz propisane lijekove.

Ti lijekovi nisu istraživani u djece. Za doziranje u djece <12 god, pogledajte informacije o propisivanju.

§Ovi lijekovi povećavaju rizik od debljanja, negativnih utjecaja na profil lipida, povećanje razine glukoze i prolaktina i produljenja QT intervala.

Litij

Litij s produženim otpuštanjem,‡,§, u adolescenata ≥ 12 god

Akutna manija i održavanje

450-900 mg u dvije doze

Doze titrirane do razine u krvi od 0,8–1,2 mEq/L

Litij, trenutno oslobađanje‡,§, u adolescenata

Akutna manija i održavanje

200–300 mg u tri doze

300-600 mg u tri doze do 2400 mg / dan

Antipsihotici

Aripiprazol§ kod djece ≥ 10 god

Akutna manija

Psihoza

2-5 mg jednom / dan

Do najviše 30 mg jednom dnevno

Iskustva s primjenom u djece su ograničena

Klorpromazin u djece > 5 god‡,§

Akutna manija

Psihoza

0,6-1,5 mg / kg svakih 6 sati do 200 mg / dan

Rijetko se koristi jer noviji lijekovi imaju prihvatljiviji profil neželjenih učinaka

Olanzapin u djece> 13 god§

Akutna manija

Psihoza

2,5-5 mg jednom / dan

Do najviše 10 mg u dvije doze

Uzrokuje debljanje, što može ograničiti uporabu kod nekih bolesnika

Fiksna kombinacija olanzapin/fluoksetin > 10 ygod. ‡,§‡,§

Bipolarna depresija

3 mg / 25 mg jednom / dan

Do najviše 12 mg/50 mg dnevno

Iskustva s primjenom u djece su ograničena

Paliperidon u djece> 12 god ‡,§

Akutna manija

Psihoza

3 mg jednom / dan

Do najviše 3 mg u dvije doze

Usko povezan s risperidonom

Iskustva s primjenom u djece su vrlo ograničena

Kvetiapin, trenutno oslobađanje, u djece> 10 god§

Akutna manija

Psihoza

25 mg u dvije doze

Do najviše 200 mg u dvije doze

Uzrokuje sedaciju što može ograničiti povećanje doze

Risperidon u djece> 10 god§

Akutna manija

Psihoza;

0,5 mg jednom / dan

Do 2,5 mg dnevno

Doza održavanja vrlo promjenjiva. Podesiti dozu u koracima od 0,5 do 1 mg dnevno u intervalima od najmanje 24 sata.

Veće doze povećavaju opasnost od neželjenih neuroloških učinaka

Ziprasidon u djece> 10 god§

Akutna manija

Psihoza

20 mg u dvije doze

Do najviše 80 mg

Iskustva s primjenom u djece su vrlo ograničena

Antikonvulzivi

Karbamazepin

Akutna manija i miješane epizode.

200 mg u dvije doze

Do najviše 600 mg

Inducira metaboličke enzime, zbog toga je izgledna potreba prilagodbe doze

Na-Valproat

Akutna manija

5 mg / kg u dvije ili tri doze

Do 10-20 mg / kg u tri doze

Doze titrirati do razine u krvi od 50–125 μg/ml

Lamotrigin

Održavanje

25 mg 1 jednom dnevno

Do najviše 100 mg u dvije doze

Potrebno je pažljivo pratiti smjernice za doziranje u uputama za uporabu

Ključne točke

 • Bipolarni poremećaj je obilježen naizmjeničnim razdobljima maničnog, depresivnog i normalnog raspoloženja, od kojih svaki traje tjednima do mjesecima.

 • Bipolarni poremećaj tipično počinje tijekom sredine adolescencije do sredine 20–tih god. života. Rijedak je u djece.

 • Tipično, početak je podmukao; djeca imaju povijest kao vrlo temperamentna i teška za odgoj.

 • U adolescenata i predpubertetske djece, liječenje manične ili agitirane epizode je sa stabilizatorima raspoloženja i depresivnih epizoda s psihoterapijom i antidepresivima (obično uz stabilizator raspoloženja).