Srčana resikronizacijska terapija

Autor: L. Brent Mitchell, MD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Diana Delić-Brkljačić, dr. med. i prof. dr. sc.Marko Boban dr. med.
Prijevod: doc. dr. sc. Šime Manola dr. med.

Potreba za liječenjem aritmije ovisi o simptomima i ozbiljnosti aritmije. Liječenje je usmjereno na uzrok. Ako je potrebno, koristi se, direktna antiaritmijska terapija, uključujući antiaritmike, kardioverziju-defibrilaciju, implatabilni kardioverter defibrilator (ICD), elektrostimulatore i posebne modalitete elektrostimulacije, srčanu resikronizacijsku terapiju), katetersku ablaciju, kirurgiju, ili kombinaciju navedenih postupaka.

U nekih bolesnika, normalan, uredan, sekvencijalni odnos između kontrakcija srčanih komora je narušen (postaje disinkron). Disinkronija može biti

  • Atrioventrikularni: Između atrijske i ventrikularne kontrakcije

  • Interventrikularni: Između kontrakcije lijeve i desne klijetke

  • Intraventrikularna: Između različitih segmenata kontrakcije lijeve klijetke

Bolesnici u kojih postoji rizik za diskinkroniju uključuju one sa sljedećim:

  • Ishemijska ili neishemijska dilatativna kardiomiopatija.

  • Produženi QRS interval (≥ 130 msec) posebno u obliku tipičnog bloka lijeve grane

  • Enddijastolički promjer lijeve klijtke ≥ 55 mm

  • Ejekcijska frakcija lijeve klijetke u sinusnom ritmu ≤ 35%

Resinkronizacijska terapija (CRT) uključuje upotrebu stimulacijskog sustava za resinkronizaciju srčane kontrakcije. Takvi sustavi obično uključuju elektrodu u desnom atriju, desnom ventrikulu i u lijevom ventrikulu. Elektroda se implantira transvenski ili kirurški nakon torakotomije.

Kod bolesnika s srčanim zatajenjem koji imaju NYHA status II, III ili IV, CRT može reducirati hospitalizacije zbog srčanog zatajenja i ukupni mortalitet. Međutim, kod bolesnika s permanentnom fibrilacijom atrija blokom desne grane, nespecifičnim interventrikularnim smetnjama provođenja ili tek blagom prolongacijom trajanja QRS kompleksa (< 150 msec) benefit je mali ili ga uopće nema.