Astma u trudnoći

Autor: Lara A. Friel, MD, PhD
Urednik sekcije: prim. Boris Ujević, dr. med.
Prijevod: Marko Dragić, dr. med.

Učinak trudnoće na astma je različit; pogoršanje je češće od poboljšanja, no većina trudnica nema teške napade.

Učinak astme na trudnoću se također razlikuje, ali je kod slabo kontrolirane astme povećana opasnost od

  • Prematuritet

  • Preeklampsija

  • Zastoj u rastu

  • Maternalni mortalitet i morbiditet

Također, češće je potreban carski rez.

Liječenje

Trudnoća obično ne mijenja uobičajeno liječenje astme (vidi također Smjernice NIHS Managing asthma during pregnancy). Vrlo su važne mjere izbjegavanje potencijalnih alergena i samokontrola plućne funkcije (s ručnim mjeračem vršnog protoka)

Inhalacijski bronhodilatatori i kortikosteroidi predstavljaju prvu liniju terapije održavanja postojećeg stanja kod trudnica. Budezonid je prvi izbor od inhalacijski kortikosteroida. Na temelju dostupnih podataka, inhalacijski budezonid ne povećava rizik od prirođenih malformacija kod ljudi. Teofilin se više ne preporučuje za rutinsku primjenu u trudnoći.

Kod akutne egzacerbacije uz inhalacijske kortikosteroide se može primijeniti metilprednizolon u dozi od 60 mg IV svakih 6 h tijekom 24 do 48 h, nakon čega slijedi prednizon oralno u podešenoj dozi.