Medijastinoskopija i medijastinotomija

Autor: Noah Lechtzin, MD, MHS
Urednik sekcije: Željko Ivančević, dr. med.
Prijevod: Željko Ivančević, dr. med.

Medijastinoskopija je uvođenje endoskopa u medijastinum.

Medijastinotomija je kirurško otvaranje medijastinuma.

Obje se metode nadopunjuju. Medijastinotomija omogućava direktan pristup limfnim čvorovima u aortnopulmonalnom prozoru koji nisu dostupni medijastinoskopiji.

Indikacije

Oba postupka se izvode radi procjene ili ekscizije medijastinalnih limfnih čvorova ili tvorbi, te radi određivanja stadija raka (npr. pluća, jednjaka), iako je PET smanjio potrebu za ovim postupcima u zadnje navedenoj indikaciji.

Kontraindikacije

Kontraindikacije su:

  • sindrom gornje šuplje vene

  • ranije zračenje medijastinuma

  • sternotomija

  • traheotomija

  • aneurizma aortnog luka

Medijastinoskopiju i medijastinotomiju vrše kirurzi u operacijskoj dvorani u općoj anesteziji.

Za medijastinoskopiju, meko tkivo vrata se ispreparira grubo prstom ispod pretrahealne fascije i distalno od karine pristupom kroz incizijski otvor iznad sternuma. Medijastinoskop se uvodi u taj prostor što omogućava pristup paratrahealnim, traheobronhalnim, azigosnim i subkarinalnim limfnim čvorovima te u gornji stražnji medijastinum.

Prednja medijastinotomija (Chamberlainov postupak) je kirurški pristup medijastinumu parasternalno kroz 2. lijevi interkostalni prostor, što omogućava pregled limfonoda u prednjem medijastinumu i aortopulmonalnom prozoru, čestim sijelima metastaza raka pluća lijevog gornjeg režnja.

Komplikacije

Komplikacije nastaju u < 1% bolesnika i uključuju krvarenje, infekciju, paralizu glasnica zbog oštećenja nervusa recurensa, hilotoraks uslijed oštećenja duktusa toracikusa, perforaciju ezofagusa i pneumotoraks.