Divertikuli jednjaka

Autor: Kristle Lee Lynch, MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
Prijevod: Antun Lončarić, dr. med.

Divertikul jednjaka je izbočenje sluznice kroz mišićni sloj jednjaka. Mogu biti asimptomatski ili izazivati disfagiju i regurgitaciju. Dijagnoza se vrši gutanjem barijeve kaše; rijetko potreban kirurški popravak.

(Vidi također Pregled bolesti jednjaka i poremećaja gutanja.)

Postoji nekoliko vrsta divertikula jednjaka, različite etiologije.

  • Zenkerovi (faringealni) divertikuli su posteriorni nabori mukoze i submukoze kroz krikofaringealni mišić, a najvjerojatnije nastaju zbog neusklađenosti između propulzije ždrijela i relaksacije mišića krikofaringeusa.

  • Divertikul srednjeg jednjaka (trakcijski) nastaje privlačenjem od okolnog upalnog tkiva medijastinuma ili sekundarno zbog poremećaja motiliteta jednjaka.

  • Epifrenični divertikul nastaje neposredno iznad ošita i obično je udružen s poremećajem motiliteta (ahalazija, difuzni spazam jednjaka).

Simptomi i znakovi

Zenkerov divertikul puni se hranom koja se može vraćati kad se bolesnik sagne ili legne. Ukoliko se regurgitacija zbiva noću, može se razviti aspiracijski pneumonitis. Rijetko, hernija postaje velika, izazivajući disfagiju i ponekad palpabilnu masu na vratu.

Trakcijski i epifrenični divertikuli rijetko su simptomatski, premda osnovna bolest može davati simptome.

Dijagnoza

Svi se divertikuli dijagnosticiraju radiološkim pregledom gutanjem barijeve kaše.

Liječenje

  • Uglavnom nema

  • Ponekad kirurška resekcija

Specifično liječenje najčešće nije potrebno, premda je ponekad nužna kirurška resekcija velikih ili simptomatskih divertikula. Divertikuli povezani s poremećajima motiliteta zahtijevaju liječenje primarnog poremećaja. Primjerice, neki prikazi slučajeva sugeriraju izvođenje krikofaringealne miotomije za vrijeme resekcije Zenkerova divertikula.