Respiratorna alkaloza

Autor: James L. Lewis, III, MD
Urednik sekcije: doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med.
Prijevod: prof. dr. sc. Blaženka Miškić, dr. med., Lorena Vuleta, dr. med.Domagoj Vučić, dr. med.

Respiratorna alkaloza je primarno smanjenje parcijalnog tlaka ugljičnog dioksida ( Pco2) sa ili bez kompenzacijskog smanjenja bikarbnata (HCO3); može biti visok ili blizu normalnog. Uzroci leže u povećanoj frekvenciji ili dubini disanja (hiperventila-cija). Stanje može biti akutno ili kronično; kronični oblik nema simptoma, dok akut-ni uzrokuje omaglicu, smetenost, pares-tezije, grčeve i sinkopu. Nalazi se hiper-pneja ili tahipneja uz karpopedalne spaz-me. Dijagnoza je klinička, a potvrđuju je nala-zi elektrolita i plinske analize. Liječenje je usmjereno prema uzroku, a može zahtijevati i transplantaciju srca.

(Vidi također Regulacija acidobazne,Poremećaji acidobazne, i hiperventilacija sindrom.)

Etiologija

Respiratorna alkaloza primarna bolest u Pko2 (Hypocapnia), zbog povećanja brzine disanja i / ili volumena (hiperventilacije). Povećanje ventilacije najčešće se javlja kao fiziološki odgovor na hipoksiju ( npr. na velikoj nadmorskoj visinimetabolička acidoza i povećani metabolički zahtjevi ( npr. groznica) i kao takav prisutan je u mnogim ozbiljnim stanjima Osim toga, bolovi, tjeskoba i neki poremećaji CNS–a poveća-vaju broj i dubinu respiracija bez fiziološke podloge.

Patofiziologija

Respiratorna alkaloza može biti

  • Akutna

  • Kronicna

Razlikuju se po stupnju metaboličke kompenzacije; Višak HCO3 razgrađuje se izvanstaničnim vodikovim ionom (H+) u roku od neokliko minuta ali značajnija nadoknada događa se tijekom 2 do 3 dana jer bubrezi smanjuju izlučivanje H+ .

Pseudorespiratorna alkaloza

Pseudorespiratorna alkaloza je niska asretrijska Pco2 i visoka kod mehanički prozračenih bolesnika s teškom metaboličkom acidozom zbog loše sistemske perfuzije ( npr. kardiogeni šok za vrijeme CRP-a) Pseudorespiratorna alkaloza javlja se kad mehanička ventilacija (nerijetko hiperventilacija) eliminira nagomilani CO2 iz alveola. Visoka koncentracija CO2 u alveolama pri plinskoj analizi arterijske krvi stvara dojam respiratorne al-kaloze, ali sistemska hipoperfuzija i stanič-na ishemija uzrokuju staničnu, a kasnije i krvnu acidozu. Dijagnoza je za demonstraciju izrazitih razlika u arterijska i venska Pko2 i pH te povišene razine laktata u bolesnika čiji je ABG pokazuje dišnog alkalosis; Liječenje je poboljšanje sustavne hemodinamike.

Simptomi i znakovi

Simptomi i znakovi ovise o brzini i stupnju pada Pco2. Akutna respiratorna alka-loza dovodi do omaglica, smetenosti, peri-fernih i cirkumoralnih parestezija, grčeva i sinkope, a posljedica su promjena u protoku i pH mozga. Mehanizam se smatra da promjene u moždanoj cirkulaciji i pH. Tahipnea ili hiperpneja je često jedini znak : karpopedalni spazam može se pojaviti u teškim slučajevima zbog smanjenih razina ioniziranog kalcija u krvi (zbog ulaska u stanicu u zamjenu za ione vodika [H+]).

Kronična respiratorna alkaloza je mahom asimptomatska.

Dijagnoza

  • ABG i serumskih elektrolita

  • Ako hipoksija danas, izazivaju aktivno provoditi

Prepoznavanje respiratorne alkaloze i odgovarajuća kompenzacija bubrega ( vidi: Dijagnoza) zahtijevaju mjerenja ABG i seeruma elektrolita. Moguća je manja hipofosfatemija i hipokalemija zbog unutarstaničnih pomaka i smanjenog ioniziranog kalcija (Ca++) zbog povećanja vezanja proteina

Prisutnost hipoksije ili povećana alveolarne-arterijsku (Aa) O2 gradijent (inspiriran Po2 [Arterijska Po2+ 5/4 arterijska Pko2]) Zahtijeva potragu za uzrok. Većina tjelesnih uzroka je očita iz anamneze ili tjelesnog pregleda; Budući da se plućna embolija često manifestira bez hipoksije, emboliju treba strogo razmotriti kod hiperventilirajućeg pacijenta prije nego uzrok prepišemo anksioznosti.

Liječenje

  • Liječenje podlozi poremećaja

Liječenje se usmjerava na osnovni otklon. Respiratorna alkaloza ne ugrožava život pa intervencije radi povišenja pH nisu op-ravdane. Često se povećava inhalacijska koncentracija CO2 ponovnim udisanjem iz-dahnutog zraka (npr. pomoću papirnate vre-ćice), što može biti opasno u nekih osoba s bolestima CNS–a gdje je pH likvora ionako snižen.

Ključne točke

  • Uzroci leže u povećanoj frekvenciji ili dubini disanja (hiperventila-cija).

  • Respiratorna alkaloza je odraz primarnog sniženja PCO2 (hipokapnija) zbog hiperven-tilacije, većinom u odgovoru na hipoksiju, metaboličku acidozu i povećane metabolič-ke zahtjeve (npr. vrućica) pa se nalazi uz mnoga ozbiljna stanja.

  • Nemojte pretpostavljati anksioznost je uzrok hiperventilacije dok su isključeni ozbiljnijih poremećaja.

  • Respiratorna alkaloza ne ugrožava život pa intervencije radi povišenja pH nisu op-ravdane.