Murini (Endemski) Tifus

Autor: William A. Petri, Jr, MD, PhD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Ante Šokota, dr. med.

Štakorski (murini) tifus je uzrokovan s Rickettsia typhi i R. felis, koji se prenose na ljude preko buhe; klinički je sličan epidemijskom tifusu, ali je blažeg intenziteta, a prezentira se zimicom, glavoboljom, vrućicom i osipom.

(Vidi Pregled Rikecijskih i Srodnih Infekcija.)

Štakorski tifus je rikecioza.

Životinjski rezervoari uključuju divlje štakore, miševe i druge glodavce. Štakorske buhe, a vjerojatno i mačje buhe, prenose uzročnika na ljude. Buhe su također prirodni rezervoari za R. typhi; zaražene ženke buhe mogu prenijeti organizmi na svoje potomke. Distribucija je sporadična, ali je prisutan u cijelom svijetu; incidencija je niska, ali je veća u područjima infestiranim sa štakorima.

Simptomi i Znakovi

Nakon inkubacije od 6 do 18 dana (medijan 10 dana), uz zimicu s tresavicom javlja se glavobolja i vrućica. Groznica traje oko 12 dana; a potom se temperatura postupno vraća u normalu.

Osip i druge manifestacije su slični onima u epidemijskom tifusu, ali su znatno lakše. Rani osip je rijedak i diskretan.

Smrtnost je niska, međutim viša u starijih bolesnika.

Dijagnoza

  • Klinička slika

  • Biopsija osipa te bojanje bioptata sa fluorescentnim antitijelima u svrhu otkrivanja organizama

  • Serologija u akutnoj i rekonvalescentnoj fazi bolesti (samo u akutnoj infekciji serologija je neinformativna)

  • PCR

Za pojedinosti o dijagnosticiranju, vidi: Dijagnoza.

Liječenje

Lijek izbora je doksiciklin 200 mg PO jednokratno, a zatim se nastavlja 100 mg 2×/dan sve dok se bolesnikovo stanje ne poboljša i dok ne bude afebrilan 48 sati, a da pri tome lijek prima barem 7 dana. Kloramfenikol 4x500 mg PO ili IV tijekom 7 dana je druga linija liječenja.

Za detalje liječenja, vidi: Liječenje.

Incidencija je snižena reduciranjem populacije štakora i štakorskih buha. Ne postoji djelotvorno cjepivo.

Ključne Točke