Antibiotici u novorođenčadi

Autor: Brenda L. Tesini, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Katarina Bojanić, dr. med.

Kod novorođenčadi izvanstanična tekućina čini i do 45% ukupne tjelesne težine, zbog čega su u usporedbi s odraslima, potrebne relativno veće doze nekih antibiotika (npr. aminoglikozida). Zbog niže koncentracije albumina u serumu nedonoščadi nedonoščadi smanjeno je vezanje antibiotika za bjelančevine. Lijekovi koji se kompetitivno vežu i izbacuju bilirubin s albumina (npr. sulfonamidi, ceftriakson) povećavaju opasnost od kernikterusa kernikterusa.

Nepostojanje ili nedostatak nekih enzima u novorođenčadi može produljiti poluvrijeme života određenih antibiotika (kloramfenikol) i povećati opasnost od toksičnosti. Promjene u glomerularnoj filtraciji i tubularnoj sekreciji bubrega u prvom mjesecu života nalažu prilagođavanje doze nekih lijekova (npr. penicilin, aminoglikozid, vankomicin).

Overview of Neonatal Infections.

Preporučene doze odabranih antibiotika za parenteralnuprimjenu u novorođenčadi

interval davanja

antibiotik

put primjene

pojedinačna doza

tjelesna težina ≤ 2000 g

tjelesna težina > 2000 g

komentari

dob

dob

≤ 7 dana

8–28 dana

≤7 dana

8–28 dana

*Potreba za davanjem probne doze amfotericina B je sporna.

Cefazolin ne prolazi krvno–moždanu barijeru.

Upotrijebiti dozu za starost ≤ 7 dana do 14 dana starosti ako je porođajna težina <1000 g.

§Promjeniti dozu nakon 14 dana starosti umjesto nakon 7 dana.

Kada postmenstrualna dob dosegne > 30 tjedana.

Beta hemolitički streptokok (BHSB)

Prilagođeno iz Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed. 24. Itasca, Američka pedijatrijska akademija, 2018.

Amikacin (vidi tablicu)

Amfotricin B deoksikolat

IV

1 mg/kg

q 24 h

q 24 h

q 24 h

q 24 h

Nakon razrijedenja s 5 ili 10% glukozom (ne koristiti fiziolosku otopinu) primijeniti probnu dozu od 0,1 mg/kg (max. 1 mg) kroz 1 h kako bi se utvrdio bolesnikov hemodinamski odgovor i tjelesna tempertura. ‡ Ako se ne uoče neželjeni učinci primijeniti terapijsku dozu (od 0,25-1,5 mg/kg kroz 2-6 h) istog dana kada je dana i probna doza.

Nakon što se stanje bolesnika poboljša, doza se može primjenjivati svaki drugi dan do kraja terapije.

Potrebno je nadzirati razinu kalija, hematološke parametre i pokazatelje bubrežne funkcije.

Amfotericin B kompleks lipida

IV

5 mg/kg

q 24 h

q 24 h

q 24 h

q 24 h

Liposomalni amfotericin B

IV

5 mg/kg

q 24 h

q 24 h

q 24 h

q 24 h

Ampicilin

IV, IM

50-75 mg/kg

50 mg/kg q 12 h

75 mg/kg q 12 h

50 mg/kg q 8 h

50 mg/kg q 8 h

IV kao infuzija od 15 do 30 minuta ( 10 mg/kg /min)

Za BHSB meningitis

IV

75-100 mg/kg

100 mg/kg q 8 h

75 mg/kg q 6 h

100 mg/kg q 8 h

75 mg/kg q 6 h

azitromicin

IV

10 mg/kg

q 24 h

q 24 h

q 24 h

q 24 h

Za pneumoniju uzrokovanu klamidijom, 20 mg/kg q 24 h

Aztreonam

IV, IM

30 mg/kg

q 12 h

q 8 h

q 8 h

q 6 h

Podaci su ograničeni

Samo za gram-negativne bacile

Cefazolin

IV, IM

25 mg/kg

q 12 h

q 8 h

q 12 h

q 8 h

Ograničeni podatci

Nema primarne indikacije; ne koristi se kao početno liječenje sepse ili meningitisa

Cefepim

IV, IM

30-50 mg/kg

30 mg/kg q 12 h

30 mg/kg q 12 h

50 mg/kg q 12 h

50 mg/kg q 12 h

Može se koristiti za Pseudomonas aeruginosa infekcije (razmotriti korištenje 50 mg/kg svakih 8 sati za P. aeruginosa i druge ozbiljne gram-negativne patogene)

Ponekad se koristi za meningitis, obično kao druga linija što isto nije uvijek preporučeno.

Cefotaksim

IV, IM

50 mg/kg

q 12 h

q 8 h

q 12 h

q 8 h

Često prvi izbor za liječenje novorođenačkog meningitisa

Cefoksitin

IV, IM

33–35 mg/kg

35 mg/kg q 12 h

33mg/kg q 8 h

33 mg/kg q 8 h

33 mg/kg q 8 h

Ceftazidim

IV, IM

50 mg/kg

q 12 h

q 8 h

q 12 h

q 8 h

Dobro prodire moždane ovojnice.

70-90% lijeka izlučuje se nepromijenjeno u urinu.

Ceftriakson

IV, IM

50 mg/kg

q 24 h

q 24 h

Podaci ograničeni

Može izazvati bilijarnu pseudolitijazu. Kod nedonoščadi sa žuticom može povećati rizik od encefalopatije putem istiskivanja bilirubina s albumina.

Kontraindiciran u novorođenčadi koja primaju ili će primati infuziju kaja sadrži kalcij.

Druga linija za meningitis nakon prvog tjedna života (40-50 mg/kg q 12 h ili 80 - 100 mg/kg q 24 h).

Cefuroksim

IV, IM

50 mg/kg

q 12 h

q 8 h

q 12 h

q 8 h

Kloramfenikol

IV, IM

25 mg/kg

q 24 h

q 12 h

q 24 h

q 12 h

Prilagoditii dozu prema hematološkim pokazateljima i razini lijeka u serumu.

Za meningitis, razina maksimalne željene doze u serumu = 15–25 μg/mL i terapijske razine = 5–15 μg/ml

Za ostale infekcije, dozu prilagoditi do najviše razinu od 10-20 μg/ml i terapijske razine od 5-10 μg/ml

Velika varijabilnost postoji u serumskoj koncentraciji i polu životu raspadanja, osobito u nedonoščadi

Klindamicin

IV, IM

5-9 mg/kg

5 mg/kg q 8 h

5 mg/kg q 8 h

7 mg/kg q 8 h

9 mg/kg q 8 h

Za anaerobe i gram pozitvne koke (ne i enterokoke)

Daptomicin

IV

6 mg/kg

q 12 h

q 12 h

q 12 h

q 12 h

Potencijalna neurotoksičnost; koristiti oprezno u slučaju jedine opcije.

Flukonazol

za liječenje

IV

12 mg/kg

q 24 h

q 24 h

q 24 h

q 24 h

Doza punjenja od 25 mg/kg a nakon 24 h navedena doza održavanja.

za profilaksu

IV

6 mg/kg

Dva puta tjedno

Dva puta tjedno

Dva puta tjedno

Dva puta tjedno

Gentamicin, tobramicin(vidi tablicu)

Linezolid

IV

10 mg/kg

q 12 h

q 8 h

q 8 h

q 8 h

Meropenem

Za meningitis

IV

40 mg/kg

q 12 h

q 8 h§

q 8 h

q 8 h

Za sepsu, intraabdominalnu infekciju§

IV

20-30 mg/kg

20 mg/kg q 12 h

20 mg/kg q 8 h§

20 mg/kg q 8 h

30 mg/kg q 8 h

Metronidazol

IV

7,5-10 mg/kg

7,5 mg/kg q 12 h

7,5 mg/kg q 12 h

7,5 mg/kg q 8 h

10 mg/kg q 8 h

Podaci ograničeni

Saturirajuca doza od 15 mg/kg

Nafcilin, oksacilin

Za meningitis

IV, IM

50 mg/kg

q 12 h

q 8 h

q 8 h

q 6 h

Nadzirati krvnu sliku i funkciju jetre

Izlučivanje može biti smanjeno zbog renalne i hepatične nezrelosti što dovodi do povišene koncentracije u serumu, nuspojava.

Za ostale bolesti

IV, IM

25 mg/kg

q 12 h

q 8 h

q 8 h

q 6 h

Oksacilin (vidi Nafcilin, oksacilin)

Penicilin G, benzatin

IM

50.000 jedinica/kg

q 24 h

q 24 h

q 24 h

q 24 h

Penicilin G, prokain

Za kongenitalni sifilis, druge indikacije

IV

50.000 jedinica/kg

q 12 h

q 8 h

q 12 h

q 8 h

Za BHSB meningitis

IV

100,000 jedinica/kg

q 6 h

q 6 h

q 6 h

q 6 h

Penicilin G, prokain

IM

50.000 jedinica/kg

q 24 h

q 24 h

q 24 h

q 24 h

Upozorenje: Sterilni apsces i prokainska toksičnost

Piperacilin/tazobactam

IV (doza na osnovi komponenete piperacilina)

80-100 mg/kg

100 mg/kg q 8 h

80 mg/kg q 6 h

80 mg/kg q 6 h

80 mg/kg q 6 h

rifampin

IV

10 mg/kg

q 24 h

q 24 h

q 24 h

q 24 h

Tobramicin (vidi tablicu)

vankomicin vidi tablicu

Doziranje se temelji na gestacijskoj dobi i razini kreatinina vidi tablicu

Doziranje Vankomicina kod novorođenčadi

Serumski kreatinin (mg/dL)

Doza* (IV)

Interval davanja

≤ 28 tjedana gestacije

> 28 tjedana gestacije

IV infuzija tijekom najmanje 60 min. Započeti saturirajućom dozom od 20 mg/kg U idealnom slučaju prilagoditi dozu kako bi postigli 24 h AUC:MIC od 400 mg • h/L. Ako se ovaj izračun ne može primjeniti, pratiti najnižu terapijsku razinu u serumu (10-12 μg/mL)

AUC = površina ispod krivulje plazma koncentracije-vremena; MIC = minimalna inhibitorna koncentracija

Prilagođeno iz Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed. 24. Itasca, Američka pedijatrijska akademija, 2018.

< 0,5

< 0,7

15 mg/kg

q 12 h

0.5–0.7

0.7–0.9

20 mg/kg

q 24 h

0,8–1

1–1,2

15 mg/kg

q 24 h

1,1–1,4

1,3–1,6

10 mg/kg

q 24 h

> 1,4

> 1,6

15 mg/kg

q 48 h

Preporučene doze odabranih antibiotika za parenteralnuprimjenu u novorođenčadi

Interval primjene

Antibiotik

Doza

Tjelesna težina ≤ 2000 g

Tjelesna težina > 2000 g

Komentari

Postnatalna dob

postnatalna dob

≤ 7 dana

8–28 dana

≤ 7 dana

8–28 dana

*Ako drugačije nije navedeno, doze se odnose na novorođenčad ≤ 28 dana postnatalne dobi

Koristiti dozu ≤ 7 dana do 14 dana života ako je porodna težina < 1000 g.

Prilagođeno iz Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed. 24. Itasca, Američka Pedijatrijska Akademija, 2018.

Amoksicilin (može se kombinirati s klavulanskom kiselinom)

15 mg/kg

q 12 h

q 12 h

Ograničeni podaci za primjenu kod novorođenčadi <2000 g

Veće doze mogu se koristiti za teške infekcije ili antraks

Koristiti samo suspenziju 125 mg/5 ml ako se kombinira s klavulanskom kiselinom

Azitromicin

10 mg/kg

q 24 h

q 24 h

q 24 h

q 24 h

Lijek izbora za liječenje ili prevenciju pertusisa u novorođenčadi < 1 mj;

10 mg/kg jednom dnevno tijekom 5 dana

Može se koristiti za liječenje klamidijske oftalmije klamidijska oftalmija, najčešće 20 mg/kg svaka 24 sata tijekom 3 dana

Povezuje se s idiopatskom hipertrofičnom stenozom pilorusa, rijede od eritromicina

Klindamicin

5 mg/kg

5 mg/kg q 8 h

5 mg/kg q 8 h

7 mg/kg q 8 h

9 mg/kg q 8 h

Ograničeni podatci

Eritromicin

10 mg/kg

q 6 h

q 6 h

q 6 h

q 6 h

Za infekciju klamidijom ili hripavacem kod novorođenčadi > 1 mj

Povezuje se s idiopatskom hipertrofičnom stenozom pilorusa

Flukonazol

Saturirajuća doza je 25 mg/kg a nakon 24 h nastavlja se s navedenom dozom održavanja

Tijekom prva 2 tjedna života, nekada je potrebna prilagodba doziranja na svakih 48 h.

Za liječenje

12 mg/kg

q 24 h

q 24 h

q 24 h

q 24 h

Za blaže infekcije kandidom (npr. soor), 6 mg/kg prvi dan, a potom 3 mg/kg/dozi q 24-72 h

za profilaksu

6 mg/kg

dva puta tjedno

dva puta tjedno

dva puta tjedano

dva puta tjedano

Flucitozin

25 mg/kg

q 6 h

q 6 h

q 6 h

q 6 h

Podaci su ograničeni

Koristi se samo u kombinaciji s amfotericinom B, kako bi se odgodilo stvaranje otpornosti

Potrebno je povećati interval doziranja kod oštećene funkcijem bubrega

Preporuča se praćenje razine lijeka

Željene koncentracije u serumu: najviša razina od 50 - 100 mg/L, najniža 25-50 mg/L (vađeno prije sljedeće doze)

Linezolid

10 mg/kg

q 12 h

q 8 h

q 8 h

q 8 h

Koristi se za rezistentne gram-pozitivne infekcije

Metronidazol

7,5-10 mg/kg

7,5 mg/kg q 12 h

7,5 mg/kg q 12 h

7,5 mg/kg q 8 h

10 mg/kg q 8 h

Saturirajuća doza 15 mg/kg

Ograničeni su podaci

Rifampin

10 mg/kg

q 24 h

q 24 h

q 24 h

q 24 h

Za liječenje

Mogu se koristiti i dodatni protokoli doziranja profilakse Haemophilus influenzae tipa b i meningokokne bolesti