Infekcija s Dipylidium caninum

Autor: Richard D. Pearson, MD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Vedran Stevanović, dr. med.

Dipylidium caninum je trakavica koja može uzrokovati crijevnu infekciju, koja je tipično bez simptoma.

D. caninum nalazimo u pasa i mačaka. Intermedijarni domaćini su buhe. Ako malo dijete slučajno proguta buhu, dolazi do asimptomatske infekcije koja prolazi spontano, no u stolici se mogu naći proglotide.

Liječi se jednom PO dozom prazikvantela koja iznosi 5 do 10 mg/kg. Alternativno, jednokratna doza od 2-g niklozamida (nedostupnog u SAD-u) se daje kao 4 tablete (500 mg svaka), koje se žvaču jedna po jedna prije nego što se progutaju. Za djecu je dovoljna jednokratna doza od 50 mg / kg (maksimalno 2 g).