Biološka Sredstva kao Oružje

Autor: James Madsen, MD, MPH
Urednik sekcije: dr. sc. Lana Videc Penavić, dr. med.
Prijevod: Ana Beganović, dr. med.

Biološki rat je primjena mikrobioloških sredstava u neprijateljske svrhe. Takva primjena biološkog oružja je u suprotnosti s međunarodnim zakonom, a u modernoj povijesti se ono koristilo vrlo rijetko usprkos opsežnom pripremanju i gomilanju bioloških sredstava do kojeg je došlo u 20. stoljeću od strane velikih sila (uključujući i razvoj multirezistentnih sojeva). Zabrinjavajuća je činjenica da se takva sredstva koriste od strane terorističkih skupina. Biološka sredstva se smatraju kao idealno terorističko oružje. Takva sredstva se mogu koristiti i djelovati tajno što omogućuje napadaču da ostane neotkriven.

Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti (engl. The US Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) su stvorili listu prioriteta bioloških sredstava i toksina (vidi tablicu). Najviši prioritet imaju sredstva i toksini obilježena kao kategorija A.

Namjerno korištenje BW sredstava može izazvati masovne žrtve što bi za posljedicu imalo širenje aerosola za stvaranje bolesti inhalacijom, a najčešće dvije bolesti koje se mogu dogoditi u ovim okolnostima su antraks i plućna kuga.

CDC Lista Najvećih Prioriteta Bioloških Sredstava i Toksina

Kategorija

Agent

CDC = Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti; SARS = teški akutni respiratorni sindrom.

A: Najveći prioritet

Bacillus anthracis, uzrokuje antraks

Botulinum toksin iz Clostridium botulinum, uzrokuje botulizam

Yersinia pestis, uzrokuje kugu

Francisella tularensis, uzrokuje tularemiju

Variola virus, koja uzrokuje bolest Variola major (klasične boginje)

Virusi hemoragijskih groznica (engl. Viral hemorrhagic fever(VHF))

 • Arenavirusi, uzrokuju Lassa groznicu i New World VHFs (Machupo, Junin, Guanarito i Sabia hemoragične groznice)

 • Bunyaviridae, uzrokuju Krimsko Kongoansku hemoragijsku groznicu i Rift Valley groznicu

 • Filoviridae, koji uzrokuju ebolu i Marburg bolest

 • Flaviviridae, uzrokuju žutu groznicu, Omsk hemoragijsku groznicu, i bolest šume Kyasanur

B: Drugi najviši prioritet

Brucella vrste, uzrokuju brucelozu

Epsilon toksin Clostridium perfringens koji uzrokuje trovanje hranom

Salmonella sp, Escherichia coli 0157: H7, i Shigella koja uzrokuju trovanja hranom

Burkholderia mallei, uzrokuje maleus

Burkholderia pseudomallei, uzrokuje melioidozu

Chlamydia psittaci, uzrokuje psitakozu

Coxiella burnetii, uzrokuje Q-groznicu

Ricin toksin iz Ricinus communis

Stafilokokni enterotoksin B

Rickettsia prowazekii, uzrokuje tifus groznicu

Alfavirusi uzrokuju virusne encefalitise (npr. venecuelanske, istočne i zapadne konjske encefalitise)

Vibrio cholerae, Cryptosporidium parvum, i drugi mikrobi koji se prenose vodom

C: Treći najviši prioritet

Nipah virusa, hanta virus, SARS korona i virus gripe koji mogu uzrokovati pandemijsku gripu

Ostala biološka sredstva povezana s novim zaraznim bolestima

Pregledati također i članak Incidenti Povezani s Oružjem Masovne Destrukcije

Prepoznavanje

Može biti vrlo teško razlikovati korištenje biološkog oružja od prirodnog tijeka neke bolesti. Sljedeće činjenice ukazuju na to da je bolest uzrokovana biološkim oružjem, a ne prirodnim tijekom bolesti:

 • Slični slučajevi bolesti obično se ne viđaju u tom zemljopisnom području

 • Neobična raspodjela slučajeva unutar stanovništva

 • Značajno različite stope novih slučajeva između onih unutar i izvan zgrada

 • Različiti slučajevi u geografsko nepovezanim područjima

 • Više istodobnih slučajeva ili serijska izbijanja različitih bolesti u istoj populaciji

 • Neobičan način izloženosti (npr. inhalacija)

 • Zoonoze se javljaju češće u ljudi nego u životinja

 • Zoonoza se pojavljuje prvo kod ljudi, a tek onda u tipičnom vektoru

 • Zoonoza nastaje u području s niskom prevalencijom bolesti koja se prenose pomoću tipičnih vektora

 • Neobična ozbiljnost bolesti

 • Neobični sojevi infektivnih agenasa

 • Ne odgovaraju na standardnu terapiju

Epidemiološka istraživanja slučajeva i suradnja s pravnim tijelima su ključna, kao i priopćavanje rizika javnosti.

Klinička slika, dijagnoza i liječenje bolesnika koji boluju od bolesti uzrokovanih od sljedećih visokorizičnih BW sredstava raspravljaju se drugdje u Ton Mgodišnjom: Antraks, Kuga, Male boginje, Tularemija, virusna hemoragijska groznica ( vidi: Arbovirusi, Arenavirusi i Filovirusi). Liječenje epidemija uzrokovanih BW sredstvima ne razlikuje se od liječenja prirodno uzrokovanih epidemija uz napomenu da liječnici moraju biti oprezni za neobične obrasce otpornosti na antibiotike.

Izolacija i karantena bolesnika može biti neophodna. Najčešće namjerno diseminirane zarazne bolesti su velike boginje (za koje su potrebne mjere opreza u zraku) i plućna kuga (zahtijeva predostrožnost zbog mogućnosti kapljičnog prijenosa).

Odgovor

Zbog relativno dugog razdoblja inkubacije od bolesti uzrokovane BW sredstvom, većina će života biti spašena ili izgubljena u bolnici. Potrebne su odgovarajuće zalihe cjepiva, antibiotika i antivirusnih lijekova za hospitalizirane pacijente i za njihove kontakte i sustavi za distribuciju takvih medicinskih protumjera široj javnosti koja je pod visokim rizikom od izloženosti sredstvu.

Činjenice iznesene u ovom članku su stavovi autora i ne odražavaju službene stavove Zavoda za vojsku, Ministarstva obrane, odnosno Vlade SAD-a.