Ambulantno praćenje pH

Autor: Walter W. Chan, MD, MPH
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
Prijevod: Andrea Kresović, dr. med.

Ambulantno 24-satno mjerenje pH jednjaka sa ili bez intraluminalne impedancije je trenutno najčešći test za kvantificiranje gastroezofagealnog refluksa. Glavne indikacije su

  • Dokumentirati refluks sa ili bez želučane kiseline

  • Dovesti u vezu simptome sa epizodama refluksa

  • Prepoznati kandidate za antirefluksne operacije

  • Procijeniti učinkovitost medicinskog ili kirurškog liječenja

Testovi mogu koristiti transnasalni monitoring kateter ili bežični pH nadzorni uređaj koji je endoskopski spojen na distalni jednjak.

Komplikacije su vrlo rijetke. Bolesnici ne smiju ništa jesti ili piti nakon ponoći ali su slobodni jesti kao i obično nakon što je uređaj za praćenje postavljen.

Praćenje pH pomoću katetera

Tanka cijev koja na sebi nosi sondu za mjerenje pH postavi se 5 cm iznad razine donjeg sfinktera jednjaka. Bolesnik 24 sata bilježi svoje simptome, obroke i spavanje. Izloženost jednjaka kiselini se izražava postotkom 24-satnog mjerenja u kojem je pH <4,0. Vrijednost > 4,3% se smatra abnormalnom, ako bolesnik nije uzeo inhibitor protonske pumpe, a vrijednost > 1,3% je abnormalna ako je bolesnik uzeo inhibitor protonske pumpe za vrijeme trajanja testa. Dodatni senzori duž proksimalnijih regija pH sonde omogućuju identifikaciju proksimalnih epizoda refluksa.

Dvokanalna pH sonda za želudac i jednjak ima dva odvojena pH senzora duž katetera; jedan senzor se nalazi 5 cm iznad donjeg sfinktera jednjaka i jedan senzor se nalazi u želucu. Dva senzora omogućuju istovremeno mjerenje razine pH u distalnom jednjaku i u želucu. Ovaj test je vrlo koristan za procjenu učinkovitosti i primjerenosti lijekova za suzbijanje kiseline.

Noviji kombinirani uređaji za praćenje pH-impedancije također rade višekanalno testiranje intraluminalne impedancije, koje identificira refluks bilo kojeg želučanog sadržaja u jednjak, bez obzira na razinu pH. Osim refluksa kiseline, ovaj test pomaže otkriti slabo kisele reflukse (pH između 4,0 i 7) i ne-kisele reflukse (pH> 7), koji bi se propustili konvencionalnim praćenjem pH.

Korelacija između simptoma koje navodi bolesnik i refluksa može se procijeniti pomoću simptom indexa (SI) ili vjerojatnosti povezanosti simptoma (engl. symptom association probability- SAP) Značajne SI ili SAP vrijednosti ukazuju da do korelacije između simptoma i refluksa nije došlo slučajno. Jaki refluks i značajna povezanost između refluksa i simptoma su pozitivni prediktori dobrog ishoda antirefluksne operacije.

Bežično praćenje pH

Ambulantno praćenje pH jednjaka se može učiniti pomoću bežične sensing kapsule koja se nalazi na distalnom dijelu jednjaka. Uređaj se endoskopski postavlja 5 cm iznad donjeg ezofagealnog sfinktera i kontinuirano mjeri izloženost jednjaka kiselini (koja se definira kad je pH niži od 4.0) kroz 48 h. Slično kao kod mjerenja pomoću katetera, bolesnici bilježe simptome, obroke i spavanje za vrijeme trajanja testa, te se identificiraju SI i SAP. Međutim, kapsula detektira samo pH pa se može otkriti samo refluks kiseline. Kapsula obično otpadne u roku od tjedan dana od stavljanja te se spontano eliminira stolicom. Budući da kapsula šalje podatke bežičnim putem, nije ju potrebno povratiti .