Pregled Leukopenias

Autor: Mary Territo, MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med.
Prijevod: Andrija Agejev, dr. med.

Leukopenija je smanjenje broja cirkulirajućih leukocita u krvi ispod < 4000/μL. Obično je odraz smanjenog broja neutrofila, premda stanju pridonose i snižene vrijednosti limfocita, monocita, eozinofila ili bazofila. Imunološke su funkcije stoga općenito smanjene.

Neutropenija je smanjenje broja neutrofila u krvi ispod < 1500/μL u bijelaca i <1200/μL u crnaca. Ponekad je popraćena monocitopenijom i limfocitopenijom što uzrokuje dodatne imunološke deficite.

Limfocitopenija, u kojoj je ukupan broj limfocita u odraslih ispod < 1000/μL nije uvijek prepoznata kao smanjenje ukupnog broja bijelih krvnih stanica jer limfociti čine samo 20-40% ukupnog broja bijelih krvnih stanica. Posljedice limfocitopenije mogu ovisiti o subpopulaciji(subpopulacijama) limfocita koja(koje) je(su) smanjena(smanjene).

Monocitopenija je smanjenje broja monocita u krvi ispod <500 / ul. Monociti migriraju u tkiva gdje postaju makrofazi sa specifičnim karakteristikama koje ovise o tkivnoj lokaciji.