Povišeni Lipoproteini Visoke Gustoće (HDL)

Autor: Anne Carol Goldberg, MD
Urednik sekcije: doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med.
Prijevod: Stjepan Šimić, dr. med.

Povišeni razine lipoproteina visoke gustoće (HDL) su onda kad je HDL kolesterol > 80 mg/dL (>2.1 mmol/L).

(Također pogledaj Pregled Lipidnog Metabollizma.)

Povišene razine HDL kolesterola obično koreliraju sa smanjenim kardiovaskularnim rizikom; međutimvisoki HDL kolesterol uzrokovan nekim genetskim poremećajem najvjerojatnije nema protektivni kardiovaskularni učinak vjerojatnno zbog pratećih lipidnih abnormalnosti.

Primarni uzroci povišenih razina HDL-a su

  • Pojedinačne ili multiple genetske mutacije koje rezultiraju pretjeranom proizvodnjom ili smanjenom eliminacijom HDL-a.

Sekundarni uzroci visokih razina HDL kolesterola uključuju sljedeće:

Neočekivani nalaz povišenog HDL-a kod pacijenata koji ne uzimaju hipolipemike treba rezultirati dijagnostičkom evaluacijom sekundarnih uzroka sa mjerenjem AST-a, ALT-a i tiroid-stimulirajućeg hormona; negativna evaluacija govori u prilog mogućeg primarnog uzroka.

Kolesteril ester transfer protein (CETP) deficijencija je rijedak autosomno recesivni poremećaj uzrokovan mutacijom gena za CETP. CETP olakšava transfer kolesterolskih estera sa HDL-a na ostale lipoproteine i CETP deficiencija utječe na LDL kolesterol i usporava eliminaciju HDL-a. Pogođeni pacijenti nemaju simptoma ni znakova, ali im je HDL kolesterol > 150 mg/dL (> 3.9 mmol/L). Protekcija od kardiovaskularnih poremećaja nije dokazana. Liječenje nije potrebno.

Familijarna hiperalfalipoproteinemija je autosomno dominantno stanje uzrokovano mnogim poznatim i neidentificiranim mutacijama uključujući one koji uzrokuju pretjeranu proizvodnju apoproteina A-I i varijante apoproteina C-III. Ovaj poremećaj se obično dijagnosticira slučajno kada su plazmatske vrijednosti HDL kolesterola > 80 mg/dL. Pogođeni pacijenti nemaju simptoma ni znakova. Nije potrebno lilječenje.