Modeli za pokriće sveobuhvatne zdravstvene zaštite starijih osoba

Autor: Amal Trivedi, MD, MPH
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Vanda Eđed Šimić, dr. med.,
Matea Drlje, dr. med.

U SAD-u, zdravstvene usluge za starije osobe financiraju uglavnom Medicare, Medicaid, Zdravstvena Uprava Veterana, privatna osiguranja i plaćanja " iz džepa". Osim toga, mnoge države nude zdravstvene povlastice i programe, kao što su subvencije za prijevoz, stanovanje, komunalije, telefon, te troškove hrane, kao i pomoć u kući i usluge prehrane. Zdravstveni djelatnici trebali bi pomoći u informiranju starijih bolesnika o zdravstvenim povlasticama i programima na koje imaju pravo.

Pojedinačno, Medicare, Medicaid, Medigap i privatna osiguranja dugoročne skrbi imaju nedostatke u pružanju sveobuhvatne gerijatrijske skrbi:

  • Medicare isključuje dugoročnu skrbničku njegu, neke preventivne usluge i velike količine troškova lijekova propisanih na recept.

  • Medicaid intervenira sa zakašnjenjem nakon što je pacijent osiromašen.

  • Medigap, kao što su Medicare, isključuje dugotrajnu njegu.

  • Privatno osiguranje je preskupo za većinu starijih osoba, ostavlja ih podložnijima financijskoj propasti, te podržava samo fragmente dugoročne njege.

Zajednički, ovi programi rijetko promiču integraciju akutne i dugoročne skrbi ili koordiniraju zdravstvene i socijalne usluge. Međutim, nekoliko modela projekti su pokazali da s organiziranim isporuku usluga putem kombinacije javnog financiranja i privatnog osiguranja, sveobuhvatne gerijatrijske skrbi, uključujući i neke dugoročne skrbi, mogu adekvatno financirati.

Socijalne organizacije za održavanje zdravlja (SHMOs)

SHMOs su demonstracijski programi financirani od strane Medicare-a. Oni koriste Medicare, Medicaid i privatne uplate pacijenata da bi se pokrio širok raspon skrbi od strane medicinskih sestara, socijalnih radnika i liječnika. Pacijenti koji ne ispunjavaju uvjete za Medicaid prednosti koriste privatne uplate za pokriće ograničene količine dugotrajne skrbi, uglavnom u kući. Kao i HMO, SHMO je u financijskom riziku zbog troškova usluga i stoga ima poticaj za pažljivo upravljanje resursima.

Program All-inclusive skrbi za starije osobe (PACE)

PACE je osmišljen kako bi pacijentima omogućio život u društvenoj zajednici sve dokle god je to medicinski, društveno i financijski moguće. PACE interdisciplinarni tim procjenjuje potrebe pacijenata, te razvija i provodi plan skrbi.

PACE uključuje medicinsku i stomatološku skrb, dnevnu skrb za odrasle (uključujući prijevoz tamo i nazad iz objekta), zdravstvenu i osobnu njegu kod kuće, lijekove na recept, socijalne usluge, rehabilitaciju, obroke, savjetovanje o prehrani, bolničku skrb i dugoročnu njegu kada je to potrebno. PACE programi pružaju socijalne i zdravstvene usluge prvenstveno u zdravstvenom centru za dnevnu njegu odraslih, dopunjenm s uslugama u kući u kući i uslugama upućivanja. Paket PACE usluga mora uključivati sve Medicare i Medicaid pokrivene usluge i druge usluge određene kao potrebne od strane multidisciplinarnog tima za skrb PACE korisnika. PACE može zahtijevati mjesečnu naknadu.

Za kvalifikaciju za PACE potrebno je sljedeće:

  • Dob 55 g. ili starija

  • Živjeti u području usluga organizacije PACE (u državi s odobrenim PACE pružateljima usluga)

  • Trbati razinu skrbi domova za starije (kako je propisano od svake države)

  • Biti u stanju živjeti sigurno u društvenoj zajednici uz pomoć PACE-a.

Društvene zajednice za proširenu njegu

Društvena zajednica za doživotnu njegu ili trajnu skrb "zajednica umirovljenika " pruža stanovanje, zdravstvenu skrb i druge usluge u paketu financiranja i upravljanja. Ove društvene zajednice mogu imati kliniku, ambulantu, ili čak dom za njegu na istom mjestu, a stanovanje je namijenjeno za smještaj osoba s invaliditetom. Mnoge od tih zajednica pružaju usluge bogatim umirovljenicima spremnima potpisati dugoročne ugovore za njihov smještaj i skrb.

Neke društvene zajednice za doživotnu skrb propadaju jer inflacija i starenje stanovništva uzrokuju troškove za usluge koje premašuju prihode. Neke zajednice održavaju niske troškove pružajući stanovanje i minimalne usluge s opcijom plaćanja dodatnih usluga.

Dodatne informacije

  • Program of All-inclusive Care for the Elderly (PACE)—Description from Medicare.gov