Hemifacijalni spazam

Autor: Michael Rubin, MDCM
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.
Prijevod: Marija Sedlić, dr. med.

Hemifacijalni spazam je jednostrana bezbolna, sinkronizirana kontrakcija muskulature lica koja nastaje uslijed disfunkcije VII. moždanog (facijalnog) živca i / ili njegove motoričke jezgre.

(Vidi također Pregled neurooftalmoloških poremećaja i poremećaja moždanih živaca.)

Hemifacijalni spazam je obično posljedica kompresije živca pulsirajućom krvnom žilom, slično kao i kod trigeminalne neuralgije.

Jednostrane, nehotične, bezbolne kontrakcije mišića lica obično počinju od vjeđe, a zatim se šire na obraz i usta. Kontrakcije su inicijalno povremene, ali s vremenom mogu postati gotovo kontinuirane.

Pulsirajuća krvna žila često je vidljiva na MR-u, ali je dijagnoza hemifacijalnog spazma u konačnici temeljena na kliničkoj slici. Fokalni napadaji, blefarospazam i tikovi mogu uzrokovati slične simptome te ih treba uzeti u obzir kao diferencijalnu dijagnozu.

Najučinkovitije liječenje hemifacijalnog spazma je:

  • Injekcija botulinum toksina (botulinum toksin tipa A ili botulinum toksin tipa B)

Liječenje za trigeminalnu neuralgiju (npr. antikonvulzivi, baklofen, amitriptilin, kirurško liječenje) se također može koristiti.