Progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML)

Autor: John E. Greenlee, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.
Prijevod: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.

Progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML) je uzrokovana reaktivacijom JC virusa. Bolest se obično javlja kod pacijenata s oštećenim staničnim imunitetom, osobito u pacijenata s HIV infekcijom. PML uzrokuje subakutnu i progresivnu demijelinizaciju SŽS–a, multifokalne neurološke ispade i smrt, obično unutar 9 mjeseci. Dijagnoza se postavlja na temelju MR uz PCR cerebrospinalnog likvora. U bolesnika s AIDS-om, vrlo učinkovita antiretrovirusna terapije može usporiti napredovanje, a pacijenti koji uzimaju imunosupresive mogu se poboljšati ako su ti lijekovi isključe iz terapije. Liječenje je suportivno.

(Vidi također Uvod u infekcije mozga.)

Etiologija

Progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML) je posljedica reaktivacije JC virusa, ubikvitarnog humanog papovavirusa koji se u pravilu stječe u djetinjstvu i ostaje latentan u bubrezima i možda u drugim mjestima (npr. mononuklearne stanice, SŽS). Reaktivirani virus ima tropizam za oligodendrocite.

Većina pacijenata koji su razvili PML ima depresiju imunosti posredovane stanicama

Rizik od AIDS-a raste s povećanjem količine HIV virusa; prevalencija PML je pala zbog široke upotrebe učinkovitih antiretrovirusnih lijekova.

Povećava se pojavnost PML-a kao komplikacije imunomodulatorne terapije (npr. monoklonska antitijela, kao što natalizumab i rituksimab). Mjerenje serumskih razina protutijela na JC virus (JC virus indeks) može pomoći procijeniti rizik od PML u bolesnika koji su uzimaju natalizumab.

Simptomi i znakovi

Nespretnost može biti prvi simptom. Hemipareza je najčešći nalaz. Afazija, dizartrija i hemianopsija su također česti. Multifokalna kortikalna oštećenja uzrokuju kognitivna oštećenja u 2/3 bolesnika. Također se mogu naći osjetni ispadu te simptom i znakovi oštećenja moždanog debla i malog mozga.

Glavobolje i epileptički napadaju su rjeđi i najčešće se javljaju u oboljelih od AIDS–a.

Bolest napreduje postupno, ali nezaustavljivo i kulminira smrću, obično 1 do 9 mjeseci nakon pojave simptoma.

Dijagnoza

  • MR

  • Testiranje cerebrospinalnog likvora na JC virusnu DNA

Na PML treba posumnjati kod pacijenata s neobjašnjivom progresivnom disfunkcijom mozga, osobito u bolesnika sa slabijom staničnom imunosti.

Privremena dijagnoza PML-a postavlja se na temelju MR s kontrastom, koja prikazuje jednu ili više lezija u području bijele tvari mozga na T2 sekvencama. Primjenom kontrasta rubno, periferno i diskretno se imbibira se 5 do 15% lezija. CT može prikazati hipodenzitete, neimbibirajuće lezije, ali je značajno manje osjetljiv napram MR-a.

Analiza cerebrospinalnog likvora na JC virusnu DNK radi se pomoću PCR-a, pozitivan rezultat kompatibilan s neuroradiološkim metodama je gotovo pa patognomoničan. Rutinska analiza likvora obično je normalna.

Serološki testovi nisu od pomoći. Stereotaksijska biopsija može dati konačnu dijagnozu, ali je rijetko potrebna.

Liječenje

  • Suportivne mjere

Liječenje progresivne multifokalne leukoencefalopatije uglavnom je suportivno.

Eksperimentalna uporaba lijekova, kao što su cidofovir i drugih antivirusnih nije uspjela osigurati učinkovitost. Antiretrovirusna terapija (ART) u oboljelih od AIDS-a poboljšava ishod u PML, čime se povećava stopa preživljavanja na 1-god od 10 do 50%. Međutim, bolesnici liječeni agresivnom antiretrovirusnom terapijom mogu razviti sindrom imunološke rekonstitucije upale (IRIS). U IRIS-u, imunološki sustav u oporavku stvara intenzivnu upalnu reakciju protiv JC virusa, čime se pogoršavaju simptomi. Neuroslikovne metode nakon razvoja IRIS-a pokazuje veći kontrastom imbibirane lezije i mogu pokazati značajan edem mozga. Kortikosteroidi mogu biti korisni. Ovisno o težini IRIS-a i AIDS-a, kliničari se mogu odlučiti da uz terapije isključe antiretrovirusnu terapiju.

Ukidanjem terapije imunosupresivima može dovesti do kliničkog poboljšanja. Međutim, bolesnici koji prestanu uzimanje te lijekova također su u opasnosti od razvoja IRIS-a.

AKo se PML razvije u bolesnika koji uzimaju natalizumab, drugi imunomodulacijski ili imunosupresivni lijek, taj lijek treba biti isključen iz terapije, te terapijskom izmjenom plazme treba ukloniti preostali cirkulirajući lijek.

Ključne točke