Cjepivo protiv gripe

Autor: Margot L. Savoy, MD, MPH
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Ljiljana Lukić, dr. med.

Na temelju preporuka WHO i američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), cjepiva protiv gripe se svake godine prilagođavaju kako bi pokrila najviše rasprostranjen soj te sezone (obično 2 soja influence tip A i 1 ili 2 soja influence tip B). Ponekad se na sjevernoj i južnoj pulutki koriste nešto različita cjepiva.

Za više informacija, pogledajte Influenza ACIP Vaccine Recommendations i Provider Vaccine Information Statements (VIS) Supplements.

Pripravci

Postoje dvije osnovne vrste cjepiva:

 • Inaktivirano cjepivo protiv gripe (IIV)

 • Oslabljeno cjepivo protiv gripe (LAIV)

LAIV je odobren za sezonu gripe 2018.-2019. Nije bio preporučen za uporabu u bilo kojoj populaciji u sezoni gripe 2017.-2018.

Četverovalentno cjepivo, koje pokriva dodani soj tipa B, je postupno istisnulo trovalentno cjepivo iz upotrebe. Dostupno je i trovalentno rekombinantno cjepivo protiv influence (RIV3) i cjepivo izrađeno na staničnim kulturama (ccIIV3), a koji ne sadrže proteine jaja. Visokodozno trovalentno cjepivo je dostupno za pacijente ≥ 65 god.

Indikacije

Godišnje cijepljenje protiv gripe preporučuje se:

 • Svim osobama starijim od 6 mjeseci

IIv cjepivo se može dati svim osobama ≥ 6 mjeseci, uključujući i trudnice.

Treba se koristiti formulacija prilagođena dobi.

Odrasli,a starijim ≥ 65 god treba dati visoku dozu IIv. Visoka doza preporučuje se samo za one preko ≥ 65 god.

RIV3 se može koristiti i za zdrave osobe u dobi od 2 do 49 god.

LAIV se može primijeniti svim zdravim osobama u dobi od 2 do 49 god koje nisu trudne i koje nisu imunokompromitirane. Sigurnost LAIV nije utvrđena u osoba sa stanjima koja čine rizične čimbenike za teži oblik gripe, uključujući astmu ili uznapreduvalu bolest pluća.

Zdravstveni radnici koji brinu o imunokompromitiranim osobama (tj. oni koji zahtijevaju brigu u zaštićenom okruženju), trabaju biti cijepljeni s IIv ili RIV3, bolje nego s LAIV (ili bi trebali izbjegavati kontakt s imunokompromitiranih osoba 7 dana nakon dobivanja LAIV cjepiva).

Komplikacije i upozorenja

Glavna kontraindikacija za IIv je

Mjere opreza s IIv uključuju:

 • Umjerena ili teška akutna bolest sa ili bez temperature (odgoditi cijepljenje do prolaska akutne bolesti)

 • Guillain-Barre sindrom unutar 6 tjedana nakon prethodne doze cjepiva protiv gripe

Kontraindikacije za LAIV uključuju:

 • Teške alergijske reakcije (npr. anafilaksije) nakon prethodne doze ili komponenti vakcine

 • Imunokompromiranost (npr. zbog bolesti, uključujući HIV infekciju, ili korištenje imunosupresivnih lijekova)

 • U slučaju djece i mladih, dugotrajna primjena aspirina i drugih salicilata.

 • Bliski kontakt i/ili briga za bolesnike s teškim imunokompromitiranim poremećajem koji zahtijevaju zaštićeno okruženje (osim ako se kontakt izbjegava 7 dana nakon primitka LAIV-a)

 • Trudnoća

 • Starost <2 god ili ≥ 50 god

 • Dob od 2 do 4 godine ako djeca imaju astmu ili su u posljednjih 12 mjeseci imali wheezing ili epizode astme.

Mjere opreza za LAIV uključuju:

 • Pojedine kronične poremežaje kao što su kronični plućni, srčani, bubrežni, jetreni, hematološki (npr. hemoglobinopatije) ili metabolički (npr. šećerna bolest) poremećaj.

 • Astma u osoba starijih od 5 godina

 • Umjerena ili teška akutna bolest sa ili bez temperature (odgoditi cijepljenje do prolaska akutne bolesti)

 • Guillain-Barre sindrom unutar 6 tjedana nakon prethodne doze cjepiva protiv gripe

 • Primjena specifičnih antivirusnih lijekova (amantadin, rimantadin, zanamivir, oseltamivir. Te lijekove treba prekinuti uzimati 48 sati prije cijepljenja i nastaviti uzimati 14 dana nakon cijepljenja.

Glavna kontraindikacija za RIV3 cjepivo je:

 • Teške alergijske reakcije (npr. anafilaksije) nakon prethodne doze RIV3 ili komponenti cjepiva.

Mjere opreza za RIV3 uključuju:

 • Umjerena ili teška akutna bolest sa ili bez temperature (odgoditi cijepljenje do prolaska akutne bolesti)

 • Guillain-Barre sindrom unutar 6 tjedana nakon prethodne doze cjepiva protiv gripe

Mjere opreza za pacijente sa sumnjom na alergiju na jaja: cjepivo protiv gripe se može primijeniti kod pacijenata s alergijom na jaja koji su imali urtikariju nakon izlaganja jajetu. Svako drugo cjepivo protiv gripe koje se daje na temelju dobi primatelja i njegovog zdravstvenog statusa se može.

Pacijenti koji prijavljuju reakcije na jaja koji uključuju simptome kao što su angioedem, respiratorni poremećaj, smetenost ili povraćanje, pacijenti koji zahtijevaju adrenalin ili neku drugu hitnu medicinsku intervenciju, mogu primiti bilo koje cjepivo protiv gripe koje se inače preporučuje na temelju dobi i zdravstvenog stanja primatelja. Cjepivo se treba davati u bolničkoj ili ambulantnoj medicinskoj ustanovi uz nadzor liječnika koji je sposoban prepoznati i upravljati teškim alergijskim stanjima.

Doza i administracija

Cjepivo gripe se primjenjuje jednom godišnje.

Za IIv doza je:

 • 0.25 mL IM za djecu u dobi od 6 do 35 mj

 • 0.5 mL IM za djecu ≥ 3 god

 • 0.1 mL za osobe u dobi od 18 do 64 god, intradermalno.

Manjia intradermalna doza može se koristiti za čuvanje cjepiva u slučaju nestašice.

Doza LAIV je 0.1 ml, a primjenjuje se obrizgavanjem u svaku nosnicu (ukupna doza 0.2 mL). (NOTE: LAIV je odobren za sezonu gripe 2018.-2019. CDC nije preporučio LAIV za bilo koju populaciju tijekom sezone gripe 2017.-2018.)

Doza za RIV3 je 0.5 mL, intramuskularno.

Nuspojave

Za IIv, nuspojave su obično ograničene na blagu bol na mjestu uboda. Visoka temperatura, bol u mišićima i drugi sistemski učinci su relativno rijetki. Međutim, osobe koje su cijepljene mogu pogrešno povezati druge tegobe s cjepivom protiv gripe. Takve reakcije nisu kontraindikacija za iduće cijepljenje, koje treba poticati.

Višedozne bočice sadrže timerosal, konzervans na bazi žive. Javna zabrinutost zbog moguće veze između timerosal i autizma se pokazala neutemeljenom. Međutim, dostupne su i jednodozne bočice koje ne sadrže timerosal.

Nuspojave povezane s LAIV cjepivom su blage, a uključuju rinoreju te blaže otežano disanje.