Ispravna izrada proteze

Autor: James Baird, CPO
Urednik poglavlja: Domagoj Andrić, dr. med.
Prijevod: Domagoj Andrić, dr. med.

Protetičar individualno dizajnira ležište proteze, a potom ga ručno izrađuje. Oblik ležišta koji odgovara bataljku je ključan za uspjeh- puno više nego što je bitan tip proteze ili pojedine komponente. Ako je kontakt ležišta i bataljka ugodan i odgovara, pacijenti mogu dobro funkcionirati čak i kada komponente nisu idealne. Ako je kontakt loš ili neudoban, neuspjeh je izvjestan bez obzira na pacijentovu motivaciju ili sofisticirane komponente.

Ležište mora biti dizajnirano tako da raspodjeljuje pritisak i težinu preko specifičnih područja. Takav dizajn povećava udobnost, pruža najbolju kontrolu nad protezom i pomaže u prevenciji oštećenja ostatnog uda (kože, kostiju, živaca). Retencija treba biti takva da se stvara vakuum koji pomaže održavati protezu čvrsto u ležištu. Pomicanje bataljka u ležištu može izazvati trenje i oštetiti kožu.

Ležište proteze se tipično izrađivalo uzimajući gipsani kalup ostatnog uda (bataljka). Danas se može koristiti lasersko skeniranje uz pomoć računalne i proizvodne tehnologije. Ova je metoda ležernija i prikladnija. Ipak, koja metoda je bolja za izradu ležišta, ostaje nejasno. Odabir metode za izradu ležišta ovisi o osobnim preferencijama i izobrazbi protetičara.

Nakon izrade ležišta protetičar spaja odgovarajuće komponente na protezu i namješta ih kako bi pacijentu bili sigurni i efikasni za korištenje.

(Vidi također Pregled proteza za udove.)