Međudjelovanje hranjivih tvari i lijekova

Autor: Adrienne Youdim, MD
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Petra Ćaćić, dr. med.

Prehrana može utjecati na odgovor organizma na lijekove; i obrnuto, lijekovi mogu utjecati na prehranu.

Hrana može poboljšati, odgoditi, ili smanjiti apsorpciju lijeka. Hrana smanjuje apsorpciju mnogih antibiotika. Hrana može promijeniti metabolizam lijekova, npr. prehrana bogata bjelančevinama može ubrzati metabolizam pojedinih lijekova poticanjem citokroma P–450. Konzumacija grejpa može inhibirati citokrom P-450 34a, usporavajući tako metabolizam pojedinih lijekova (npr. amiodarona, karbamazepina, ciklosporina, nekih od blokatora kalcijskih kanala). Prehrana koja utječe na promjenu intestinalne bakterijske flore također može značajno utjecati na metabolizam nekih lijekova.

Određena hrana utječe na odgovor organizma na lijekove. Primjerice, tiramin, sastojak sira i potentni vazokonstriktor, u nekih bolesnika na terapiji inhibitorima monoaminooksidaze može izazvati hipertenzivnu krizu.

Nedostaci nekih nutrijenata mogu utjecati na apsorpciju lijeka i njegov metabolizam. Izraziti manjak energije i bjelančevina smanjuje koncentraciju tkivnih enzima i može pogoršati odgovor na lijek smanjujući apsorpciju lijeka, njegovo vezanje za bjelančevine i metabolizam u jetri. Promjene u probavnom sustavu mogu poremetiti apsorpciju i utjecati na odgovor organizma na lijek. Nedostatak kalcija, magnezija ili cinka može utjecati na metabolizam lijeka. Nedostatak vitamina C smanjuje aktivnost enzima odgovornih za metabolizam lijeka, osobito u starijih osoba.

Mnogi lijekovi utječu na apetit, apsorpciju hrane i metabolizam tkiva (vidi tablicu). Neki lijekovi (npr. metoklopramid) potiču motilitet crijeva, smanjujući tako apsorpciju hrane. Drugi lijekovi (npr. opijati, antikolinergici) smanjuju motilitet crijeva. Neki lijekovi se bolje toleriraju ako se uzimaju s hranom.

Određeni lijekovi utječu na metabolizam minerala (vidi tablicu). Određeni antibiotici (npr. tetraciklini) smanjuju apsorpciju željeza kao što to čine i određene namirnice (npr. povrće, čaj, mekinje).

Određeni lijekovi utječu na apsorpciju ili metabolizam vitamina (vidi tablicu).