Napadi panike i panični poremećaj

Autor: John W. Barnhill, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: prof. prim. dr. sc. Dodig-Ćurković Katarina, dr. med.

Napad panike je nagli nastup izoliranog, kratkog razdoblja izrazite nelagode, anksioznosti ili straha praćen somatskim i/ili kognitivnim simptomima. Panični poremećaj označava pojavu ponavljanih napada panike tipično praćenih strahom od budućih napada ili promjenama u ponašanju s namjerom izbjegavanja situacija koje stvaraju podložnost napadima. Dijagnoza se postavlja klinički. Izolirani napadi panike ne moraju se liječiti. Panični poremećaj se liječi farmakoterapijom, psihoterapijom (npr. terapija izlaganjem, kognitivno-bihevioralna terapija) ili s oba pristupa.

(Vidi također Pregled anksioznih poremećaja.)

Napadi panike su česti, pogađaju čak 11% stanovništva u jednogodišnjem razdoblju. Većina ljudi se oporavi bez liječenja; manji dio razvije panični poremećaj.

Panični poremećaj pogađa 2 do 3% stanovništva u jednogodišnjem razdoblju. Obično započinje u kasnoj adolescenciji ili mlađoj odrasloj dobi te je oko 2 puta češći kod žena.

Simptomi i znakovi

Napad panike uključuje iznenadni nastup intenzivnog straha ili nelagode praćen s najmanje 4 od 13 simptoma navedenih u tablici Simptomi napada panike. Simptomi obično dosežu vrhunac unutar 10 minuta te nestaju nekoliko minuta nakon toga, ostavljajući liječniku vrlo malo toga za opservaciju. Premda znaju biti i iznimno neugodni, napadi panike nisu opasni po zdravlje.

Napadi panike se mogu javiti kod bilo kojeg anksioznog poremećaja, a obično u situacijama koje su povezane s ključnim značajkama poremećaja (npr. kada osoba s fobijom od zmija ugleda zmiju). Takvi napadi panike se nazivaju očekivanim. Neočekivani napadi panike su oni koji se javljaju spontano, bez ikakvog očitog okidača.

Većina osoba s paničnim poremećajem predviđa i brine o sljedećem napadu (predosjećajna ili anticipacijska anksioznost) i izbjegava mjesta ili situacije u kojima je ranije doživljen panični napad. Osobe s paničnim poremećajem često brinu da imaju tešku bolest srca, pluća ili mozga te u traženju pomoći opetovano posjećuju obiteljskog liječnika ili hitnu službu. U takvim se okolnostima pažnja često usmjerava na tjelesne simptome, što može dovesti do postavljanja pogrješne dijagnoze.

Mnogi ljudi s paničnim poremećajem također imaju simptome teške depresije.

Dijagnoza

  • Klinički kriteriji

Panični poremećaj se dijagnosticira nakon što se isključe tjelesni poremećaji koji mogu oponašati anksioznost i kada simptomi ispunjavaju kriterije postavljene prema Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, peto izdanje (DSM-5).

Pacijenti moraju imati ponavljane napade panike (učestalost nije određena), kod kojih nakon ≥ 1 napada slijedi jedan ili oba od navedenih simptoma u trajanju od ≥ 1 mjeseca:

  • Stalna zabrinutost zbog mogućnosti ponavljanja paničnih napada ili zabrinutost o posljedicama paničnih napada (npr. gubitak kontrole, strah da će se poludjeti)

  • Maladaptivni ponašajni odgovor na panične napade (npr. izbjegavanje uobičajenih aktivnosti poput vježbanja ili socijalnih situacija s ciljem pokušaja sprječavanja budućih napada)

Liječenje

  • Antidepresivi, benzodiazepini ili oboje

  • Psihoterapija (npr. terapija izlaganjem, kognitivno-bihevioralna terapija)

Neki se ljudi oporave bez liječenja, osobito ako se nastave suočavati sa situacijama u kojima su se napadi dogodili. Kod drugih, osobito ako se ne liječe, panični poremećaj poprima kronični tijek s periodima poboljšanja i pogoršanja.

Pacijentima treba objasniti kako liječenje pomaže u kontroli simptoma. Ako se nije razvilo izbjegavajuće ponašanje, za izlječenje je često dovoljno razuvjeravanje, podučavanje o anksioznosti i ohrabrivanje pacijenata da se vrate i zadrže na mjestima gdje je došlo do napada panike. Kod dugotrajnog poremećaja s čestim paničnim napadima i izbjegavajućim ponašanjem liječenje često zahtijeva kombinaciju farmakoterapije i intenzivnije psihoterapije.

Farmakoterapija

Mnogi lijekovi mogu spriječiti ili uvelike smanjiti predosjećajnu (anticipacijsku) anksioznost, fobično izbjegavanje te broj i intenzitet paničnih napada:

Napadi panike se često ponovno javljaju nakon što se lijek ukine.

Psihoterapija

Različiti oblici psihoterapije su učinkoviti.

Terapija izlaganjem, prilikom koje se pacijenti suočavaju sa svojim strahovima, pomaže u smanjenju straha i komplikacija uzrokovanih izbjegavanjem. Primjerice, pacijenti koji se boje da će se tijekom paničnog napada onesvijestiti se zamole da se vrte u stolcu ili da hiperventiliraju sve dok ne osjete vrtoglavicu i slabost, time uče da se kada osjete ovaj simptom neće i onesvijestiti.

Kognitivno-bihevioralna terapija uključuje učenje pacijenata da prepoznaju i kontroliraju svoje iskrivljene misli i pogrješna uvjerenja te da učine svoje ponašanje adaptivnijim. Primjerice, ako pacijenti opisuju ubrzanje otkucaja srca ili otežano disanje u određenim situacijama ili mjestima i strahuju da time doživljavaju srčani udar, njih se uči sljedeće:

  • Da ne izbjegavaju te situacije

  • Da razumiju da su njihove brige neosnovane

  • Da uspore i kontroliraju disanje ili da koriste neke druge metode koje pomažu u opuštanju