Opioidna toksičnost i sustezanje

Autori: Gerald F. O’Malley, DO
Rika O’Malley, MD
Urednik poglavlja: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Jakša Vukojević, dr. med.

Opioidi su euforianti koji u visokim dozama, uzrokuje sedaciju i respiratornu depresiju. Respiratorna depresija se može zbrinuti s specifičnim antidotom (npr, nalokson) ili s endotrahealnom intubaciju i mehaničkom ventilacijom. Sustezanje se u početku manifestira kao anksioznost i žudnja za drogoma, nakon čega slijedi povećanje brzine disanja, diaforeza, zijevanje, suzenje, curenja nosa, midrijaza i želučani grčevi, a kasnije piloerekcija, drhtanje, mišićni grčev, tahikardija, hipertenzija, groznica, zimica, anoreksija, mučnina, povraćanje i proljev. Dijagnoza se postavlja klinički i pomoću seroloških pretraga. Sustezanje se može se liječiti supstitucijom s dugotrajnim opioidima (npr, metadon) ili buprenorfinom (mješoviti opioidni agonist-antagonist).

"Opioid* je termin za niz prirodnih supstanci (izvorno potječu iz opijumskog maka) i njihove polusintetske i sintetski analoge koji se vežu na specifične opioidne receptore. Opioidi, koji su jaki analgetici s ograničenom ulogom u spriječavanju kašlja i proljeva, također su uobičajeni lijekovi koji se zlouporabe zbog njihove široke dostupnosti i euforičnih svojstava; vidi također opioidni analgetici i poremećaj upoteba opijata i rehabilitacija.

Patofiziologija

Postoje 3 glavna opioidna receptora: delta, kapa, i mu. Oni se pojavljuju u cijelom živčanom sustavu, ali posebno u područjima i putevima koji su povezani s percepcijom boli. Receptori su također smješteni u nekim osjetilnim živacima, na mastocitima, te u nekim stanicama GI trakta.

Opioidni receptori su stimulirani od strane endogenih endorfina, koji se općenito proizvode analgeziju i osjećaj dobrobiti. Opijati se koriste terapeutski, ponajprije kao analgetici. Opioidi variraju u svojoj receptorskoj aktivnosti, a neki (npr, buprenorfin) imaju udružene agonističke i antagonističke aktivnosti. Spojevi sa čistim antagonističkog djelovanja (npr, nalokson, naltrekson) su dostupni.

Egzogeni opioidi mogu se uzeti bilo kojim putem: oralno, intravenozno, subkutano, rektalno, putem nazalne membrane, ili udahnuti kao dim. Vršni učinci postižu se oko 10 min nakon IV injekcije, 10 do 15 minuta nakon nazalne primjene i 90 do 120 minuta nakon oralne ingestije, ali vrijeme postizanja maksimalnog učinka i trajanje učinka znatno varira zavisno o specifičnoj drogi.

Kronični učinci

Tolerancija se brzo razvija, s eskalacijom potrebnih doza. Tolerancija na razne učinke ovih lijekova se često razvija neravnomjerno. Korisnici heroina, primjerice, mogu postati uvelike tolerantni na euforične i smrtonosne učinke droge, a i dalje imati sužene zjenice i opstipaciju.

Sindrom ustezanje od opijata kod maloljetnika se može pojaviti nakon samo nekoliko dana korištenja. Težina sindroma se povećava s dozom opijata i trajanjem ovisnosti.

Dugoročni učinci samih opioida su minimalni; pa čak i desetljeća korištenja metadona, čini se, dobro fiziološki podnose, iako neki dugotrajni opioidni korisnici doživljavaju kronični zatvor, prekomjerno znojenje, periferni edem, pospanost, te smanjen libido. Međutim, mnogi dugoročni korisnik injekcija opioidi imaju nepovoljne učinke od nečistoća (npr talk) i dodataka (npr bez receptnih stimulativnih lijekova) i srčana, plućna i oštećenja jetre uslijed infekcija, kao što su HIV infekcije i hepatitisa B ili C, koji se šire preko dijeljenje igle i nesterilnih tehnika injektiranja ( vidi: Korištenje droge ubrizgavanjem).

Trudnoća

Upotreba opioida za vrijeme trudnoće može dovesti opioidne ovisnosti u fetusu.

Simptomi i znakovi

Akutni učinci

Akutna intoksikacija opioidna karakterizirana je euforijom i pospanošću. Učinci mastocita (npr, crvenilo, svrbež) su česti, osobito s morfijem. GI efekti uključuju mučninu, povraćanje, smanjene crijevne peristaltike i zatvor.

Toksičnost ili predoziranje

Glavni toksični učinak je smanjenje brzine i dubine respiracije, što može napredovati do apneje. Ostale komplikacije (npr, plućni edem, koji se obično razvija u roku od nekoliko minuta do nekoliko sati nakon opioidnog predoziranja) i rezultat je smrt prije svega zbog hipoksije. Zjenice su miotične. Delirij, hipotenzija, bradikardija, snižena tjelesna temperatura, te zadržavanje mokraće također se može pojaviti.

Normeperidin, metabolit meperidina, akumulira se višekratnom uporabom (uključujući i terapijsku); stimulira središnji živčani sustav i može uzrokovati napadaje.

Serotoninski sindrom se dogđa povremeno kada se fentanil, meperidin, tramadol ili oksikodon uzima istodobno s drugim lijekovima koji imaju serotoninske učinake (npr. SSRI, MAOI). Ovaj sindrom se sastoji od jednog ili više od sljedećih:

 • Hipertonija

 • Tremor i hiperrefleksija

 • Spontani, inducibilni ili okularni klonus

 • Nestabilnost autonomnog živčanog sustava

 • Agitacija

 • Temperatura > 38 ° plus očni ili inducirani klonus

Ustezanje

Apstinencijski sindrom općenito obuhvaća simptome i znakove hiperaktivnosti SŽS–a. Početak i trajanje sindroma ovisi o specifičnom lijeku i njegovom poluživotu. Simptomi se mogu pojaviti već nakon 4 sata nakon zadnje doze heroina, vrhunac u roku od 48 do 72 sati, a povuku se nakon otprilike tjedan dana. Anksioznost i potrebu za drogom slijedi ubrzano disanje u mirovanju (>16 udisaja/min), obično praćeno zijevanjem, znojenjem, suzenjem i rinorejom. Kasnije se mogu razviti piloerekcija (žmarci), tremor, trzanje mišića, tahikardija, hipertenzija, groznica i zimica, anoreksija, mučnina, povraćanje i proljev.

Ustezanje od opijata ne uzrokuje vrućicu, napadaje ili izmijenjeni mentalni status. Iako može izgledati zastrašujuće, ustezanje od opioida nije smrtonosno.

U osoba koje su uzimale metadon (koji ima dug poluživot), apstinencijski sindrom se razvija sporije i naizgled je lakši od heroinske apstinencije, premda korisnici mogu opisati da je teži. Čak i nakon što se sindrom ustezanja povuče, letargija, slabost, tjeskoba, i poremećeno spavanje može trajati i do nekoliko mjeseci. Žudnja za drogom može potrajati godinama.

Dijagnoza

 • klinički utvrđena

Dijagnoza uporabe opioida obično se dobivaena klinički i ponekad s urinom testiranje na droge; laboratorijski testovi se rade kako bi se identificirale komplikacije povezane sdrogom. Koncentracije lijeka se ne mjere;

Liječenje

 • Suportivna terapija

 • Za opidno ustezanje, ponekad terapija lijekovima (npr. s opioidnim agonistom, opioidni agonist-antagonist, opioidni antagonist, ili klonidin)

Toksičnost ili predoziranje

Tretman za održavanje dišnih putova i podrška disanje je prvi prioritet.

 • Nalokson 0,4 mg IV

 • Ponekad endotrahealna intubacija

Pacijenti sa spontanim disanjem mogu se liječiti s opioidnim antagonistom, tipično nalokson 0,4 mg IV (za djecu < 20 kg, 0,1 mg / kg); nalokson nema agonističku aktivnost i ima vrlo kratko vrijeme poluraspada ( vidi: Simptomi i liječenje specifičnih otrovanja). Nalokson brzo obrće nesvjesticu i apneju uzrokovanu opioidima u većine bolesnika. Ako IV pristup nije odmah dostupan, IM, sc, ili intranazalna primjena je također učinkovita. 2. ili 3. doza može se dati ako nema reakcije nakon 2 minute. Gotovo svi pacijenti reagiraju na tri 0,4 mg doze (nazalni sprej jednostruka doza inhalator sa 4 mg). Ako ne, stanje pacijenta je manje vjerojatno uzrokovano zbog opioida predoziranja, iako masivno opioidno predoziranje može zahtijevati veće doze naloksona.

Budući da neki pacijenti postaju nervozni, u bunilu i ratoborani kako se vraćaju svijesti i zato što nalokson ubrzava akutno ustezanje, blage mjere fizičkog sputavanja treba primijeniti prije nego što se nalokson daje. Kako bi se ublažilo ustezanje u dugotrajnih korisnika, neki stručnjaci sugeriraju titriranje vrlo malih doza naloksona (0,1 mg), kada kliničko stanje ne zahtijeva hitnu primjenu antidota.

Apnojični pacijent na početku može biti tretiran s naloksonom 2 mg IV, ako se može dati bez odgode; imajte na umu da je doza veća nego za pacijente koji su samo uspavani. U nekim dijelovima SAD-a i nekim zemljama, nalokson je dostupan bez recepta, tako apnnojični pacijenti mogu biti spašeni od strane prijatelja ili obitelji. Kada je nalokson dostupna i brzo administriran, rijetko je potrebna endotrahealna intubacija.

Bolesnike treba promatrati nekoliko sati nakon što krenu spontano disati. Trajanje djelovanja naloksona je kraće od nekih opioida, te se respiratorna depresija može ponovno pojaviti unutar nekoliko sati nakon predoziranja metadonom ili oksikodonom sa produljenim oslobađanjem ili morfin tabletama. Tako je trajanje promatranja zavisno o polu-životu opioida koji je korišten. Tipično, bolesnici koji uzeli dugo-djelujući opioid trebali bi biti primljeni na promatranje; Pacijenti koji su uzeli kratko-djelujući opioida mogu biti otpušteni nakon nekoliko sati.

Ako se respiratorna depresija vrati, nalokson treba ponovo dati u odgovarajućoj dozi. Najbolji režim doziranja je nejasan. Mnogi liječnici rabe ponavljajuće bolusne doze u istoj dozi koja je bila djelotvorna u početku. Drugi koriste kontinuiranu nalokson infuziju; oni obično počinju s oko dvije trećine doze koja je prvobitno bila efikasna po satu. U teoriji, kontinuirana infuzija treba omogućiti titriranje doze za održavanje dišnog puta bez trigeriranja ustezanja; Međutim, u praksi to može biti teško za napraviti, a život pacijenta ovisi o sigurnosti IV linije-respiratorna depresija brzo će se ponoviti ako se infuzija prekine (npr pacijent isčupa IV). Oba režima zahtijevaju pomno praćenje, obično u intenzivnoj njezi.

Bolesnike treba promatrati sve dok nestane farmakološko djelovanje naloksona i dok nemaju simptoma povezanih s opioidima. Serumski poluživot naloksona je oko 1 sat, te period promatranja od 2 do 3 sata nakon upotrebe naloksona bi trebao razriješiti nedoumice. Vrijeme poluživota od IV heroina je relativno kratko, a ponavljajuća respiratorna depresija nakon nalokson zbog IV heroina je rijetkost.

Akutan plućni edem se tretira s dodatnom količinom kisika i često neinvazivnim ili invazivnim modalitetima podrške disanja (npr, Dvorazinska pozitivni tlak u dišnim [BiPAP], endotrahealna intubacija).

Ustezanje i detoksikacija

Liječenje može uključivati nekoliko strategija:

Apstinencijski sindrom prolazi spontano te, premda vrlo neugodan, nije opasan po život. Manji metabolički i tjelesni učinci ustezanja mogu trajati i do 6 mj. Povlačenje se obično upravlja u ambulantnim uvjetima, osim ako bolesnici zahtijevaju hospitalizaciju zbog istodobnih medicinskih ili psihičkih problema.

Opcije za zbrinjavanje ustezanja uključuju to da se procesu da ideo svojim tokom ( "Hladna purica") nakon pacijentove zadnje opioidne doze i davanjem još jedanog opioida (zamjenski) koji može biti reduciran kontroliranim rasporedom. Klonidin može ublažiti nek simptome tijekom ustezanja. Američka administracija usluga za Ovisnost i mentalno zdravlje (SAMHSA) pruža informacije o medicinski potpomognutom liječenju Medication-Assisted Treatment.

Supstitucija metadonom je omiljena metoda liječenja ustezanja od opijata u jače ovisnih bolesnika zbog njegova dugog poluživota i slabije sedacije i euforije. Svaki liječnik može uvesti metadonsku supstituciju tijekom boravka u bolnici ili tokom 3 dana u ambulantnim uvijetima, ali daljnje liječenje se nastavlja kroz licencirani programa metadonskog liječenja. Metadon se primjenjuje peroralno u najmanjim količinama (obično 15 do 40 mg 1×/dan) koje će spriječiti teške, ali ne nužno i sve simptome apstinencije. Tipični raspon doze je 15 do 30 mg jednom / dan; doze 25 mg može dovesti do opasne razine sedacije u bolesnika koji nisu razvili toleranciju.

Simptomske skale su dostupne za procjenu odgovarajuće doze. Veće doze treba primjenjivati kad se primijete simptomi ustezanja. Nakon što je uspostavljena odgovarajuća doza, treba biti smanjena postupno za 10 do 20% / dan, osim ako se ne donese odluka o nastavaku lijeka u stabilnoj dozi (održavanja metadonom). Tijekom redukcije lijeka, bolesnici često postaju zabrinuti i traže više lijeka.

Metadonsko ustezanje za ovisnike koji su u programu održavanja metadonom može biti posebno teško jer njihova doza metadona može biti i do 100 mg jednom / dan; u tih bolesnika, dozu treba postepeno smanjivati na 60 mg jednom / dan tijekom nekoliko tjedana prije nego što pokušate potpunu detoksikaciju.

Metadon je povezan s QTc produljenjem i ozbiljnim aritmija uključujući torsades de pointes ( vidi: Dugi QT sindrom i "torsades de pointes" ventrikulska tahikardija.). Dakle, treba ga koristiti vrlo oprezno uz odgovarajuću evaluaciju bolesnika i praćenje tijekom inicijacije i prilagodbe doza.

Miješani opijatni agonist–antagonist bupenorfin se također uspješno koristi kod odvikavanja. Nalokson se dodaje buprenofinu kako bi se smanjio potencijal zlorabe. Kada se uzima sublingvalno, prevladavaju efekti buprenorfina (opioidni agonist), što smanjuje simptome ustezanja. Ako se smrvi i ubrizga, učinci naloksona prevladavaju, povećavajući simptome ustezanja. Prva doza se daje kada se pojavljuju prvi znakovi povlačenja. Doza potrebna za učinkovito upravljanje teškim simptomima titrira se što je brže moguće; sublingvalne doze 8 do 16 mg / dan se obično koriste. Buprenorfin se onda reducira kroz nekoliko tjedana. SAMHSA web (see Medication-Assisted Treatment) stranica pruža dodatne informacije o buprenorfinu i obuku potrebnu za ostvarivanje prava na propisavanje lijeka. Protokoli za korištenje buprenorfina za detoksikaciju ili terapiju održavanja dostupni su za preuzimanje na US Department of zdravstvo i ljudska Services web stranice.

Klonidin, centralno djelujući adrenergički lijek, može suzbiti autonomne simptome i znakove opioidnog sustezanja. Početne doze su 0.1 mg svakih 4 do 6 sati, a može se povećati do 0,2 mg svakih 4 do 6 h ako je dobra podnošljivost. Međutim, klonidin može uzrokovati hipotenziju i pospanost a ustezanje od njega može potaknuti nemir, nesanicu, razdražljivost, tahikardiju i glavobolju.

Brzi i vrlo brzi protokoli su procjenjivani za zbrinjavanje ustezanja i detoksikacije. Brzim protokolom, kombinacije naloksona, nalmefena i naltreksona se koristi u indukciji ustezanja, a klonidin i različiti dodatni lijekovi se koriste za suzbijanje simptoma ustezanja. Neki brzi protokoli koriste buprenorfina kako bi potisnuo simptome ustezanja od opioida. Vrlo brzi protokoli mogu koristiti velike boluse naloksona i diuretika kako bi se poboljšalo izlučivanje opioida, dok su pacijenti u općoj anesteziji; ovi vrlo brzi protokoli se ne preporučuju, jer oni imaju visok rizik od komplikacija i nema značajnu dodatnu korist.

Kliničari moraju shvatiti da detoksifikacija nije tretman sam po sebi. To je samo prvi korak i mora biti popraćen sa programom liječenja, koji može uključivati različite vrste savjetovanja i eventualno ne-opioidne antagoniste (npr naltrekson).

Više informacija

 • US Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)US Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)