Cervicitis

Autor: Oluwatosin Goje, MD, MSCR
Urednik sekcije: prim. Boris Ujević, dr. med.
Prijevod: Ivana Nikolac, dr. med.

Cervicitis je infektivna ili neinfektivna upala cerviksa. Simptomi mogu biti vaginalni iscjedak, vaginalno krvarenje i cervikalno crvenilo i fragilnost, Žene se testira na infektivne uzroke vaginitisa i PID-a te se obično liječe empirijski na infekciju klamidijom ili gonoreju.

Akutni cervicitis je obično uzrokovan infekcijom; kronični cervicitis obično nije uzrokovan infekcijom. Cervicitis može ascendirati i uzrokovati endometritis i upalnu bolest zdjelice (PID).

Najčešći uzročnik cervicitisa je Chlamydia trachomatis, zatim Neisseria gonorrheae. Drugi uzročnici su herpes simplex virus (HSV), Trichomonas vaginalis i Mycoplasma genitalium. Često se patogen ne može identificirati. Upala cerviksa se također može javiti kao posljedica vaginitisa (npr. bakterijska vaginoza, trihomonijaza).

Neinfektivni uzroci cervicitisa uključuju ginekološke zahvate, strana tijela (npr. pesari, barijerna kontraceptivna sredstva), kemikalije (npr. u vaginalnim irigatorima ili kontraceptivnim kremama) i alergene (npr. lateks).

Simptomi i znakovi

Cervicitis ne mora uzrokovati simptome. Najčešći simptomi su vaginalni iscjedak i vaginalno krvarenje između menstruacija ili nakon odnosa. Neke žene imaju dispareuniju, vulvarnu i/ili vaginalnu nadraženost i/ili dizuriju.

Pregodnom se mogu naći purulentni ili mukopurulentni iscjedak, fragilnost cerviksa (npr. krvarenje nakon dodirivanja cerviksa vatenim štapićem), crvenilo cervksa i edem.

Dijagnoza

 • Klinički nalazi

 • Testiranje na vaginitis i spolno prenosive bolesti

Cervicitis se dijagnosticira ako žene imaju cervikalni eksudat (purulentni ili mukopurulentni) ili osjetljivost cerviksa.

Nalazi koji upućuju na specifični uzrok ili duge poremećaje uključuju sljedeće:

 • Febrilitet: PID ili infekcija HSV-om

 • Osjetljivost cerviksa na pokret: PID

 • Vezikule, bol vulve ili rodnice i/ili ulceracije: infekcija HSV-om

 • Točkasta krvarenje (jagodaste točke, "strawberry spots"):trihomonijaza

Treba provjeriti prisutnost PID-a i testirati žene na infekciju klamidijom i gonoreju (npr. PCR-om ili uzgojem kuture), bakterijsku vaginozu i trihomonijazu.

Liječenje

 • Uglavnom empirijsko liječenje klamidijske infekcije i gonoreje.

Tijekom prvog pregleda većini žena s akutnim cervicitisom treba propisati empirijsku terapiju za klamidijsku infekciju, posebno ako imaju rizične faktore za spolne bolesti (npr. dob < 25, novi ili multipli spolni partneri, nezaštićeni odnosi) ili ako neće biti moguć kontrolni pregled. Pacijenticama također treba propisati empirijsku terapiju za gonoreju ako imaju faktore rizika za spolno prenosive bolesti, ako je lokalna prevalencija visoka (npr. >5%) ili ako neće biti moguć kontrolni pregled.

Terapija cervicitisa uključuje sljedeće:

Liječenje se određuje prema dijagnozi uzročnika utemeljenoj na mikrobiološkom testiranju.

Ako cervicitis perzistira usprkos terapiji treba isključiti reinfekciju s N. gonorrhoeae i treba započeti empirijsku terapiju moksifloksacinom 400 mg per os jednom dnevno tijekom 7 do 14 dana (npr. 10 dana) kako bi se pokrila moguća infekcija M. genitalium.

Ako je uzročnik bakterijski uzročnik spolno prenosive bolesti treba testirati spolne partnere i istodobno ih liječiti. Žene se trebaju suzdržavati od odnosa dok ne dođe do izliječenja kod nje i partnera.

Sve žene s potvrđenom infekcijom klamidijom ili gonorejom treba testirati nakon 3 do 6 mjeseci po liječenju jer su reinfekcije česte.

Ključne točke

 • Akutni cervicitis je obično uzrokovan spolno prenosivom bolesti te može biti preteča PID-a.

 • Infekcija može biti asimptomatska.

 • Žene se testira na klamidiju, gonoreju, bakterijsku vaginozi i trihomonijazu

 • Većini žena potrebno je dati empirijsku terapiju protiv klamidije i gonoreje prilikom prvog pregleda.