Transplantacija stanica otočića gušterače

Autor: Martin Hertl, MD, PhD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med.
Prijevod: Daniel Victor Šimac, dr. med.

Transplantacija stanica otočića (u jetru primatelja) ima teoretske prednosti u odnosu na transplantaciju gušterače; najvažnije je da je postupak manje invazivan. Druga prednost je ta da se čini da transplantacija stanica otočića pomaže u održavanju normoglikemije u pacijenata koji zahtijevaju totalnu pankreatektomiju zbog bolova prouzročenih kroničnim pankreatitisom. Međutim, zahvat je još uvijek u razvoju.

Nedostatak je to što su transplantirane alfa stanice koje luče glukagon nefunkcionalne (što možda komplicira hipoglikemija), te je obično potrebno nekoliko gušterača za jednog primatelja stanica otočića (što doprinosi povećanju nesrazmjera između ponude i potražnje presadaka te ograničenje primjene zahvata).

Indikacije su iste kao i za transplantaciju gušterače. Istodobna transplantacija stanica otočića i bubrega obećava nakon što se tehnički usavrši.

(Vidi također Pregled transplantacije.)

Postupak

Gušterače se uklanja iz moždano-mrtvog davatelja; kolagenoza se unese u kanal gušterače da bi se otočići odvojili od ostalog tkiva gušterače. Pročišćena frakcija stanica otočića se unese perkutano u portalnu venu izravnim ubodom te vene ili putem grane mezenterične vene. Stanice otočića putuju do jetrenih sinusoida, gdje se ugnijezde i izlučuju inzulin.

Rezultati su najbolje kad se koriste 2 leša, svaki opskrbljuje 2 ili 3 infuzije otočić stanica, nakon čega slijedi imunosupresivni režim koji se sastoji od protutijela anti-IL-2 receptora (baziliksimab), takrolimusa i sirolimusa (Edmonton protokol); kortikosteroidi se koriste štedljivo jer oni uzrokuju hiperglikemiju. Imunosupresija se mora nastaviti doživotno ili dok ne prestane funkcija stanica otočića.

Komplikacije

(Vidi također Posttransplantacijske komplikacije)

Odbacivanje je slabo definirano, ali se mogu otkrivati pogoršanjem u kontroli glukoze u krvi i povećanjem glikoziliranog hemoglobina (HbA1c); nije uspostavljeno liječenje odbacivanja.

Komplikacije pri zahvatu uključuju perkutana ubodna ozljeda jetre s krvarenjem, tromboza portalne vene i portalna hipertenzija.

Prognoza

Uspješna transplantacija stanica otočića održava kratkoročnu normoglikemiju, ali dugoročni ishodi su nepoznati; dodatna injekcija preparata otočića može biti potrebna za dobivanje dugotrajnije neovisnosti inzulina.