Nagnječenje (kontuzija) pluća;

Autor: Thomas G. Weiser, MD, MPH
Urednik sekcije: dr. sc. Lana Videc Penavić, dr. med.
Prijevod: Mirta Ciglar, dr. med.

Nagnječenje (kontuzija) pluća označava ozljedu pluća kod koje dolazi do krvarenja i razvoja edema bez prisutnih laceracija.

(Pregled traume toraksa.)

Nagnječenje pluća je česta i potencijalno smrtonosna ozljeda prsnog koša koja nastaje kao posljedica značajne tupe ili penetrantne traume toraksa. Moguća je prisutnost i drugih ozljeda poput prijeloma rebara ili pneumotoraksa. Veće kontuzije mogu loše utjecati na oksigenaciju. Kasnije komplikacije uključuju razvoj pneumonije, a ponekad i akutnog respiratornog distres sindroma (ARDS).

Simptomi uključuju bol (prvenstveno zbog ozljede na prsnom košu) i dispneju. Prsni koš je bolan i osjetljiv; drugi fizikalni nalazi ovise o vrsti ozljede.

Dijagnoza

  • Slikovne pretrage, obično rentgenska slika

Na dijagnozu se posumnja kada se nakon ozljede prsnog koša razvije respiratorni distres, posebno ako se simptomi postepeno pogoršavaju. Indicirana je rentgenska snimka prsnog koša i monitoriranje oksigenacije pulsnom oksimetrijom. Na rendgenogramu se vide zamućenja nagnječenog dijela pluća, međutim ona se razvijaju tijekom vremena, pa ne moraju biti vidljiva unutar prvih 24-48 sati od ozljede. CT je vrlo osjetljiv, ali se obično indicira kod prisutnih višestrukih ozljeda.

Bolesnike treba nadzirati redovitim kliničkim pregledima i pulsnom oksimetrijom zbog rizika od razvoja respiratornog zatajenja. Ako se razviju dispneja i hipoksija, indicira se kapnometrija i analiza acidobaznog statusa.

Liječenje

Analgetici se daju po potrebi kako bi se olakšalo duboko disanje. Terapija kisikom (O2) se daje kod bolesnika s blagom hipoksemijom (Spo2 91-94%). Uobičajene indikacije za mehaničku ventilaciju su: umjerena ili teška hipoksemija (obično Pao2 <65 ili Spo2 <90%, pri udisanju sobnog zraka) i hiperkarbija. Mehanička ventilacija češće je potreba kod bolesnika koji imaju kroničnu opstruktivnu plućnu bolesti i kronično zatajenje bubrega.