Teania saginata (Goveđa trakavica)

Autor: Richard D. Pearson, MD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Vedran Stevanović, dr. med.

Infekcija goveđom trakavicom, Taenia saginata, može izazvati blagi poremećaj probave ili izbacivanje pokretnog segmenta stolicom. Liječi se prazikvantelom.

Intermedijarni domaćin T.saginatae je govedo. Ljudi se zaraze

  • Ingestijom cisticerki (larvi) u sirovom ili nedovoljno kuhanom mesu govedine

Ličinke sazrijevaju za oko 2 mj u odrasle crve koji mogu živjeti nekoliko godina; obično, samo 1 ili 2 odraslih crva su prisutni.

T. saginataDo infekcija T. saginata-om dolazi širom svijeta, osobito u stočarskim područjima tropske i suptropske Afrike, Bliskog Istoka, istočne Europe, Meksika i Južne Amerike. Infekcija je kod stoke u SAD–u rijetka a nadzire ju federalna inspekcija.

Bolesnici su bez tegoba ili imaju tek blago povišenu temperaturu, a tek ponekad se razviju i teški simptomi. Izbacivanje pokretnog segmenta često skreće pažnju liječnika na bolesnika bez drugih simptoma.

Dijagnoza

  • Mikroskopski pregled stolice na jajašca i proglotide

Stolica bi trebala biti ispitana na proglotide i jajašca; jajašca također mogu biti prisutna kod analnih briseva. Jajne stanice T. saginata ne razlikuju se od onih T. solium (Svinjetina trakavice) i T. asiatica, kao što su klinička obilježja i upravljanje crijevnih infekcija zbog ove 3 trakavica.

Liječenje

  • prazikvantel

  • Alternativno, niklozamid (izvan SAD)

Infekcija s T. saginata liječi se jednokratnom dozom prazikvantela od 5 ili 10 mg/kg.

Druga je mogućnost liječenja jednokratna doza niklozamida od 2 g, koja se daje u obliku 4 tablete (svaka od 500 mg) koje se prožvaču i progutaju s malo vode (40 do 50 mg/kg djeci). Za djecu, doza niklozamida je 50 mg / kg (maksimalna 2 g) jednokratno.

Liječenje se može smatrati uspješnim kad se jajašca trakavice ne detektiraju u stolici 1 do 3 mjeseca nakon terapije.

Infekcija s T. saginata može se spriječiti kuhanjem cijelih komada govedine do ≥ 63 ° C (≥ 145 ° F) mjereno pomoću termometra za hranu smještenog u najdebljem dijelu mesa, a zatim se meso ostavi 3 minute prije rezanja ili konzumiranja. Mljeveno meso treba kuhati na ≥ 71 ° C (≥ 160 ° F). Mljeveno meso ne zahtijeva razdoblje odmora.