Alzheimerova bolest

Autor: Juebin Huang, MD, PhD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.
Prijevod: Petra Črnac Žuna, dr. med.

Alzheimerova bolest uzrokuje progresivno propadanje kognitivnih funkcija te je karakterizirana pojavom depozita beta–amiloida i stvaranjem neurofibrilarnih snopića u moždanom korteksu i subkortikalnoj sivoj tvari.

Vidi također: Pregled poglavlja 'Delirij i demencija i Demencija

Alzheimerova bolest, neurokognitivni poremećaj, najčešći je uzrok demencije; čini 60 to 80% demencija u starijih osoba. Procjenjuje se da 10% osoba starijih od 65 godina u SAD-u ima Alzheimerovu bolest. Postotak osoba s Alzheimerovom bolešću povećava se s dobi:

 • u dobi od 65 do 74 godine života: 3%

 • u dobi od 75 do 84 godine života: 17%

 • u dob ≥ 85 godina života: 32% (1)

Bolest je dvostruko češća u žena u odnosu na muškarce, djelomično stoga što žene imaju dulji očekivani životni vijek. Prevalencija u industrijaliziranim zemljama će vjerojatno porasti jer se postotak starijih osoba povećava.

Literatura

 • 1. Alzheimer's Association: 2017 Alzheimer's Disease Facts and Figures. Alzheimers Dement 13:325-373, 2017.

Etiologija

U većini slučajeva bolest nastaje sporadično, s kasnim početkom (>65 godina) i nejasnom etiologijom. Dob je najbolji prediktor rizika od razvoja bolesti. Međutim, 5 do 15% slučajeva je familijarno; polovica tih slučajeva ima rani (presenilni) početak (<65 godina) te su tipično povezani sa specifičnim genetičkim mutacijama.

Najmanje 5 različitih genetskih lokusa smještenih na kromosomima 1, 12, 14, 19 i 21 utječe na početak i progresiju Alzheimerove bolesti.

Mutacije u genima za amiloidni prekursorski protein, presenilin I i presenilin II mogu dovesti do autosomno dominantnih oblika Alzheimerove bolesti, obično s presenilnim početkom. Kod zahvaćenih pacijenata, promijenjena je obrada amiloidnog prekursorskog proteina, što dovodi do taloženja i fibrilarne agregacije beta amiloida; beta-amiloid je glavna komponenta senilnih plakova, koji se sastoje od degeneriranih aksonalnih i dendritskih nastavaka, astrocita i glija stanica oko amiloidne jezgre. Beta-amiloid može također promijeniti aktivnost kinaze i fosfataze na način koji dovodi do hiperfosforilacije tau i formiranja neurofibrilarnih snopića.

Druge genetičke odrednice uključuju alele (ε) apolipoproteina (apo). Apo E proteini utječu na odlaganje beta–amiloida, integritet citoskeleta te učinkovitost neuronalne regeneracije. Rizik od Alzheimerove bolesti značajno je povišen kod osoba s 2 ε4 alela te može biti smanjena kod onih koji imaju ε2 alel. Za osobe s 2 ε4 alela rizik od razvoja Alzheimerove bolesti do dobi od 75 godina je oko 10 do 30 puta viši nego za osobe bez tog alela.

Varijante SORL1 gena također mogu biti uključene, one su češće među osobama s kasno-nastupajućom Alzheimerovom bolešću. Te varijante mogu uzrokovati malfunkciju gena, što može rezultirati povećanom proizvodnjom beta-amiloida.

Odnos drugih čimbenika (npr. niska razina hormona, izloženost metalima) i Alzheimerove bolesti se istražuje, ali se još nije utvrdila definitivna uzročna povezanost.

Patofiziologija

2 patološka obilježja Alzheimerove bolesti su

 • izvanstanični depoziti beta-amiloida (u senilnim plakovima)

 • unutarstanični neurofibrilarni snopići (uparene spiralne niti)

Depoziti beta-amiloida i neurofibrilarni snopići dovode do gubitka sinapsi i neurona, što rezultira značajnom atrofijom zahvaćenih područja mozga, obično s početkom u mezijalnom temporalnom režnju.

Mehanizam kojim peptidi beta-amiloida i neurofibrilarni snopići uzrokuju takva oštećenja nije u potpunosti poznat. Postoji nekoliko teorija.

Amiloidna hipoteza smatra da progresivno nakupljanje beta-amiloida u mozgu aktivira kompleksnu kaskadu događaja koje završavaju smrću neuronskih stanica, gubitkom sinapsi i progresivnim deficitom neurotransmitera; svi ovi učinci doprinose kliničkim simptomima demencije.

Prionski mehanizmi su identificirani u Alzheimerovoj bolesti. U prionskim bolestima, normalni protein stanične površine u mozgu koji se naziva prionski protein pogrešno se smata u patogeni oblik koji se naziva prion. Prion zatim uzrokuje pogrešno smatanje drugih prionskih proteina, što rezultira izrazitim porastom abnormalnih proteina te dovodi do oštećenja mozga. Smatra se da u Alzheimerovoj bolesti beta-amiloid u moždanim amiloidnim depozitima i tau u neurofibrilarnim snopićima imaju samoreplicirajuća svojstva poput priona.

Simptomi i znakovi

Pacijenti imaju simptome i znakove demencije.

Najčešća prva manifestacija je

 • gubitak kratkoročnog pamćenja (npr. postavljanje istih pitanja iznova, često gubljenje stvari ili zaboravljanje dogovora)

Drugi kognitivni deficiti često uključuju više funkcija, uključujući sljedeće:

 • oštećeno rasuđivanje, otežano rješavanje kompleksnih zadataka, loša prosudba (npr. nemogućnost upravljanja bankovnim računom, donođenje loših financijskih odluka)

 • jezična disfunkcija (npr. poteškoće prisjećanja uobičajenih riječi, pogreške u govoru i / ili pisanju)

 • vidnoprostorna disfunkcija (npr. nemogućnost prepoznavanja lica ili uobičajenih predmeta)

Alzheimerova bolest napreduje postupno, ali može povremeno stagnirati.

Poremećaji ponašanja (npr. lutanje, agitacija, vikanje, ideje progona) su česti.

Dijagnoza

 • dijagnostička obrada slična je onoj u drugih demencija

 • formalna procjena kognitivnog statusa

 • anamneza i fizikalni pregled

 • laboratorijske pretrage

 • neuroslikovne metode

Općenito, dijagnoza Alzheimerove bolesti postavlja se slično kao i kod drugih demencija.

Dijagnostička obrada započinje uzimanjem podrobne anamneze i standardnim neurološkim pregledom. Klinički kriteriji su 85% točni u postavljanju dijagnoze i razlikovanju Alzheimerove bolesti od drugih oblika demencije, kao što su vaskularna demencija i demencija Lewyjevih tjelešaca.

Tradicionalni dijagnostički kriteriji za Alzheimerovu bolest uključuju sve od sljedećeg:

 • demencija utvrđena klinički i dokumentirana formalnom procjenom kognitivnog statusa

 • deficiti u 2 područja kognicije

 • postupna pojava simptoma (tj. tijekom više mjeseci do nekoliko godina, a ne nekoliko dana ili tjedana) i progresivno pogoršanje pamćenja i drugih kognitivnih funkcija

 • bez poremećaja svijesti

 • početak bolesti nakon 40. godine života, najčešće nakon 65. godine života

 • bez sistemskih poremećaja odnosno bolesti mozga koje mogu objasniti progresivni deficit pamćenja i kognicije.

Ipak, odstupanja od tih kriterija ne isključuju dijagnozu Alzheimerove bolesti, osobito zato što pacijenti mogu imati mješovitu demenciju.

Najnovije dijagnostičke smjernice National Institute of Aging-Alzheimer's Association (1, 2) uključuju i biomarkere patofizioloških procesa Alzheimerove bolesti:

 • niska razina beta-amiloida u CSL-u

 • beta-amiloidni depoziti u mozgu detektirani pomoću PET snimanja, upotrebom radioaktivnog obilježivača koji se specifično veže na beta-amiloidne plakove (npr. Pittsburgh Spoj B [PIB] florbetapir)

Ostali biomarkeri ukazuju na neuronalnu degeneraciju ili ozljedu:

 • povišene razine tau proteina u CSL-u

 • snižen moždani metabolizam u temporoparijetalnom korteksu mjeren pomoću PET snimanja s fluor-18 (18F) - deoksiglukozom (fluordeoksiglukoza ili FDG)

 • lokalna atrofija u medijalnom, bazalnom i lateralnom dijelu temporalnih režnjeva i medijalnom parijetalnom korteksu, detektirana magnetskom rezonancom

Ovi nalazi povećavaju vjerojatnost da je demencija uzrokovana Alzheimerovom bolešću. Međutim, smjernice (1, 2) ne zagovaraju rutinsku upotrebu ovih biomarkera za dijagnozu jer su standardizacija i dostupnost trenutno ograničene. Također, ne preporučuje se rutinsko testiranje na apo ε4 alel.

Diferencijalna dijagnoza:

Razlikovanje Alzheimerove bolesti od drugih demencija je zahtjevno. Testovi za procjenu (npr. Hachinskijeva ishemijska ljestvica–vidi vidi tablicu tablicu) mogu pomoći u razlikovanju vaskularne demencije od Alzheimerove bolesti. Fluktuacije u kogniciji, parkinsonizam, jasne vidne halucinacije i relativna očuvanost kratkoročnog pamćenja ukazuju na demenciju Lewyjevih tjelešaca više nego na Alzheimerovu bolest (vidi tablicu).

Pacijenti s Alzheimerovom bolešću su često dotjeranije vanjštine i uredniji nego pacijenti s drugim demencijama.

Literatura

 • 1. Jack CR Jr, Albert MS, Knopman DS, et al: Introduction to the recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. Alzheimers Dement 7 (3):257–262, 2011. doi: 10.1016/j.jalz.2011.03.004.

 • 2. McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H, et al: The diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. Alzheimers Dement 7 (3):263–269, 2011. doi: 10.1016/j.jalz.2011.03.005.

Prognoza

Iako je stupanj progresije različit, kognitivno propadanje je neizbježno. Prosječno vrijeme preživljavanja od trenutka postavljanja dijagnoze je 7 godina, iako se o toj brojci još raspravlja. Prosječno preživljenje od trenutka kada pacijenti više ne mogu hodati je oko 6 mj.

Liječenje

Sigurnost i potporne mjere su isti kao i kod svih demencija. Primjerice, okolina treba biti svijetla, vesela i poznata te bi trebala biti osmišljena na način da potiče orijentaciju (npr. postavljanje velikih satova i kalendara u prostoriju). Potrebno je provesti mjere za osiguranje sigurnosti pacijenta (npr. sustav praćenja signala za pacijente koji lutaju).

Važno je i pružanje pomoći skrbnicima, koji mogu biti pod znatnim stresom. Medicinske sestre i socijalni radnici mogu educirati skrbnike o tome kako najbolje zadovoljiti pacijentove potrebe. Zdravstveni radnici trebaju obratiti pažnju na rane simptome stresa i sindroma pregaranja skrbnika, a kad je potrebno treba ih uputiti na usluge podrške.

Lijekovi za liječenje Alzheimerove bolesti

Inhibitori kolinesteraze umjereno poboljšavaju kognitivnu funkciju i pamćenje kod nekih pacijenata. Dostupna su četiri lijeka. Općenito, donepezil, rivastigmin i galantamin su podjednako učikoviti, ali se takrin rijetko koristi zbog svoje hepatotoksičnosti.

Donepezil je lijek prvog izbora zato što se primjenjuje jednom dnevno i dobro se podnosi. Preporučena doza je 5 mg jednom dnevno tijekom 4 do 6 tjedana, a zatim se povisuje do 10 mg jednom dnevno. Donepezil 23 mg jednom dnevno može biti učinkovitiji od tradicionalnih 10 mg jednom dnevno za umjerenu do tešku Alzheimerovu bolest. Liječenje je potrebno nastaviti ako je primijećen funkcionalni napredak nakon nekoliko mjeseci, inače ga treba prekinuti. Najčešće nuspojave su gastrointestinalne prirode (npr. mučnina, proljev). Rijetko se mogu pojaviti vrtoglavica i srčane aritmije. Nuspojave se umanjuju postupnim povećanjem doze vidi tablicu.

Čini se da Memantin, antagonist N-metil-daspartat (NMDA) receptora, poboljšava kogniciju i funkcionalne sposobnosti pacijenata s umjerenom do teškom Alzheimerovom bolešću. Doza je 5 mg po. jednom dnevno, koja se zatim povećava na 10 mg dvaput dnevno po. tijekom oko 4 tjedna. U pacijenata s bubrežnom insuficijencijom potrebno je smanjiti dozu ili izbjegavati lijek. Memantin se može koristiti s inhibitorom kolinesteraze.

Učinkovitost primjene visokih doza vitamina E (1000 i.j. po. 1×/dan ili 2×/ dan), selegilina, NSAR-a, ekstrakta Ginkgo bilobe i statina je nedovoljno razjašnjena. Terapija estrogenom čini se beskorisnom u prevenciji i liječenju, a može biti štetna. Klinička ispitivanja s eksperimentalnim lijekovima koji ciljaju akumulaciju i eliminaciju beta-amiloidnih peptida nisu bila uspješna, iako su neka istraživanja još uvijek u tijeku.

Prevencija

Preliminarna opservacijska istraživanja upućuju na to da se rizik od Alzheimerove bolesti može smanjiti na sljedeće načine:

 • nastavljati se baviti poticajnim mentalnim aktivnostima i duboko u starosti (primjerice, učenje novih vještina, rješavanje križaljki)

 • vježbanje

 • reguliranje hipertenzije

 • snižavanje razine kolesterola

 • konzumiranje namirnica bogatih omega-3 masnim kiselinama, s malo zasićenih masti

 • konzumiranje umjerenih količina alkohola

Međutim, ne postoji uvjerljiv dokaz da bi osobe koje ne konzumiraju alkohol trebale početi piti kako prevenirale Alzheimerovu bolest.

Ključne točke

 • Iako genetički čimbenici mogu biti uključeni, većina slučajeva Alzheimerove bolesti je sporadična, a dob pacijenta je najbolji prediktor rizika.

 • Razlikovanje Alzheimerove bolesti od drugih uzroka demencije (npr. vaskularne demencije, demencije Lewyjevih tjelešaca) može biti teško, ali je to najbolje učiniti na temelju kliničkih kriterija, koji su 85% točni u postavljanju dijagnoze.

 • Liječenje Alzheimerove bolesti slično je kao i za druge demencije.

Dodatne informacije

 • Alzheimer's Association: New Diagnostic Criteria and Guidelines for Alzheimer's Disease

 • Alzheimer's Association: The diagnosis of dementia due to Alzheimer’s disease