Nefropatija zbog zlouporabe analgetika

Autor: Navin Jaipaul, MD, MHS
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Karmela Altabas, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Ljiljana Fodor, dr. med.

Analgetska nefropatija (AN) je tubulintersitcijski nefritis uzrokovan kumulativnim, višegodišnjim uzimanjem velikih količina (npr. ≥2 kg) nekih analgetika. Pacijenti se prezentiraju ozljedom bubrega i obično ne-nefrotskom proteinurijom i blagim poremećajem sedimenta urina ili sterilnom piurijom. Hipertenzija, anemija, i oslabljena sposobnost koncentracije mokraće pojavljuju se kad se razvija insuficijencija bubrega . Papilarna nekroze javlja se kasno. Dijagnoza azbestoze počiva na radnoj anamnezi (ekspozicija azbestnoj prašini) i RTG–u pluća ili CT–u toraksa. Liječenje se sastoji od ustezanja određenog lijeka;

Pregled Tubulointerstitial bolesti

Analgetska nefropatija je prvo opisana uz pretjerano uzimanje kombiniranih analgetika s fenacetinom (tzv. fenacetinska nefropatija, tipično fenacetin s dodatkom ASK, kodeina, kofeina ili paracetamola). Međutim, unatoč povlačenju fenacetina, AN se javlja i dalje. Istraživanja uzročnog agensa dala su kontradiktorne podatke, ali se najviše sumnja na paracetamol, ASK i druge NSAR. Patogenetski mehanizam nije jasan. Nije poznato uzrokuju li AN i COX–2 inhibitori (koksibi), no ti lijekovi po svoj prilici izazivaju ATIN i nefrotski sindrom preko bolesti minimalnih promjena ili membranske nefropatije.

AN se javlja pretežno u žena (vršna incidencija sa 50–55 god) i u SAD–u je odgovorna za 3–5% uremija (13–20% u Australiji i Južnoj Africi).

Simptomi i znaci

Pacijenti se prezentiraju ozljedom bubrega i obično ne-nefrotskom proteinurijom s blagim poremećajem sedimenta urina ili sterilnom piurijom. Hipertenzija, anemija, i oslabljena sposobnost koncentracije mokraće su uobičajeni nakon razvoja bubrežne insuficijencije .

Bol i hematurija i propadanje papila bubrega (uzrok opstrukcije gornjih mokraćnih putova) su znakovi papilarne nekroze koje se pojavljuju kasno u tijeku bolesti.

Kronični mišićnokoštani bolovi, glavobolja, malaksalost i dispepsija prije uzrokuju dugotrajno uzimanje analgetika nego predstavljaju posljedice AN.

Dijagnoza

  • Povijest kroničnog uzimanja analgetika

  • CT:

Dijagnoza analgetske nefropatija se temelji na anamnezi kronične analgetske terapije i nekontrastnom CT. CT znaci su sljedeći:

  • Smanjena bubrežna veličina

  • Neravne konture, definirane kao najmanje 3 udubljenja u pravilu konveksne konture bubrega

  • papilarne kalcifikacije

Kombinacija tih nalaza ima osjetljivost 85% i specifičnost od 93% za rane dijagnoze, ali te specifičnosti i osjetljivosti su na temelju studija učinjenih kada je bila raaširena upotreba analgetika fenacetina.

Liječenje

  • ZPrestanak upotrebe analgetika

Bubrežna se funkcija stabilizira nakon ustezanja analgetika, osim u slučaju uznapredovale insuficijencije, kad zna napredovati do uremije. Bolesnici s AN izloženi su povećanom riziku karcinoma prijelaznog epitela urotrakta.