Metabolička alkaloza

Autor: James L. Lewis, III, MD
Urednik sekcije: doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med.
Prijevod: prof. dr. sc. Blaženka Miškić, dr. med., Lorena Vuleta, dr. med.Domagoj Vučić, dr. med.

Metabolička alkaloza je primarno povećanje bikarbonata (HCO3) sa ili bez kompenzacijskog porasta ugljičnog dioksida parcijalnim tlakom (Pko2); pH može biti visok ili gotovo normalan. Uzrok većinom leži u dugotrajnom povraćanju, hipovolemiji, uzimanju diuretika i hipokalijemiji. Bubrežno oštećenje izlučivanja HCO3 mora biti prisutno radi održavanja alkaloze. U težim slučajevima javlja se glavobolja, tetanija i letargija. Dijagnoza je klinička, a potvrđuju je nalazi elektrolita i plinske analize. Liječi se osnovno stanje; ponekad je indiciran oralni ili IV acetazolamid ili klorna kiselina.

(Pogledajte također Acido-bazna ravnoteža i Acido-bazni poremećaji.)

Etiologija

Metabolički alkaloza je bikarbonata HCO3 akumulacije zbog

Bez obzira na početni uzrok, ustrajna metabolička alkaloza ukazuje na to da bubrezi pojaćavano reapsorbiraju HCO3 jer se HCO3 normalno filtrira bubrezima i potom izlučuje. Gubitak volumena i hipokalemija najčešći su poticaji za pojačanu reapsorbciju HCO3, ali bilo koje stanje koje povisuje aldosteron ili mineralokortikoide (koji pojačavaju reapsorpciju natrija [Na] i izlučivanje kalija [K] i vodikovih iona [H+]) može povisiti HCO3. Prema tome, hipokalemija je i uzrok i posljedica metaboličke alkaloze.

Najčešći uzroci metaboličke alkakoze su

 • Gubitak volumena (osobito kada uključuje gubitak želučane kiseline i kloridnih iona [Cl] uzrokovano ponavljajućim povraćanjem ili nazogastričnom sukcijom.

 • Primjena diuretika

Među drugim uzrocima (vidi tablicu) su poremećaji koji uzrokuju

 • Gubitak kiseline bubrezima

 • Bikarbonatni višak

Uzroci metabolčke alkaloze

Uzrok

Objašnjenje

*Reagira na klorid.

Ne reagira na klorid.

Može reagirati ili ne reagirati na klorid.

Ca = kalcij; Cl = klorid; H = vodik; HCl = klorovodična kiselina; HCO3 = Bikarbonata; K = kalij; Mg = magnezij; NaCl = natrijev klorid; NaHCO3 = Natrij bikarbonata, PTH = parathormon.

Gubitak kiseline probavnim traktom*

Gubitak želučane kiseline povraćanjem ili nazogastričnom sukcijom

Gubitak HCl i drugih kiselina uz kontrakcijsku alkalozu s lučenjem aldosterona i reapsorpcijom HCO3

Urođena klorhidroreja

Fekalni gubitak Cl uz retenciju HCO3

Vilozni adenom

Vjerojatno zbog deplecije K

Gubitak kiseline bubrezima

Primarni hiperaldosteronizam

Uključujući kongenitalnu adrenalnu hiperplaziju

Sekundarni hiperaldosteronizam

Uz gubitak volumena, zatajenje srca, cirozu s ascitesom, nefrotski sindrom, Cushingov sindrom ili bolest, stenozu renalne arterije i tumore koji luče renin

Upotreba spojeva koji sadrže glicirizin (npr. sladić, duhan za žvakanje, karbenoksolon, biljni spoj Lydia Pinkham)

Glicirizin koči enzimsku pretvorbu kortizola u manje aktivne metabolite

Bartterov sindrom

Rijetko urođeno stanje s hiperaldosteronizmom i hipokalijemijskom metaboličkom alkalozom koje se javlja u ranom djetinjstvu s bubrežnim gubljenjem soli i smanjenjem volumena tjelesnih tekućina

Gitelmanov sindrom

Slično Bartterovom sindromu

Karakteriziran po hipomagnezemiji i hipokalcurija

Manifestira se kod mladih odraslih osoba

Diuretici (tijazidi i Henleove petlje)‡

Višestruki mehanizmi: Sekundarni hiperaldosteronizam zbog gubitka volumena, gubitka Cl, odnosno uobičajene alkaloze; može biti Cl- ne reagirajući zbog istodobnog gubitka K

Hipokalemija i hipomagnezemija

Potiče reapsorpciju K i Mg i izlučivanje H; alkaloza koja ne reagira na NaCl i zamjena volumena do ispravljanja nedostatka; nizak K uzrokuje pomak H u stanice podižući izvanstanični pH

Višak HCO3

Posthiperkapnijski *

Trajno povišene kompenzacijske razine HCO3, često s manjkom volumena, K i Cl

Nakon organske acidoze

Konverzija mliječne ili ketokiseline u HCO3, koja se pogoršava davanjem HCO3 radi suzbijanja acidoze

Unos NaHCO3

Javlja se s prerevnim unosom ili unosom u bolesnika koji imaju hipokalemiju; serum postaje alkalotičan kako se ioni H pomiču natrag u stanice

Sindrom Mlijeko-lužina

Kronično gutanje kalcij karbonatnih antacida povećava unos Ca i HCO3 ; hiperkalcemija snižava PTH, povećajući reapsorbciju HCO3

Kontrakcijska alkaloza*

Diuretici (sve vrste)

Gubitak znojem u cističnoj fibrozi

Gubitak NaCl koncentrira fiksnu količinu HCO3 u manjem ukupnom volumenu tjelesne tekućine

Ostale

Dohranjivanje ugljikohidratima nakon gladovanja

Oporavak ketoze/acidoze gladovanja s poboljšanjem staničnih funkcija

Zloupotreba laksativa*

Mehanizam nejasan

Neki antibiotici (karbenicilin, penicilin, tikarcilin)

Sadrže neapsorbirane anione koji povećavaju izlučivanje K i H

Metabolička alkaloza može biti

 • Metabolička alkaloza s gubitkom ili pret-jeranim izlučivanjem Cl tipično se ispravlja IV primjenom otopina NaCl pa se kaže da “odgovara na klor”.

 • Metabolička alkaloza koja ne odgovara na Cl ne pokazuje takav odgovor i u pravilu je posljedica opsežnih nedostataka Mg ili K, odnosno suviška mi-neralokortikoida.

2 oblika mogu koegzistirati, primjerice, kod volumno opterećenih bolesnika nastaje hipokalemija uzrokovana visokim dozama diuretika.

Simptomi i znakovi

Simptomi i znakovi blage alkalemije su obično povezani s osnovnim poremećajem. ♦ hipokalcemije ♦ Ozbiljnija alkalemija povećava vezanje ioniziranog kalcija (Ca++) za proteine, što dovodi do hipokalcemije i naknadne glavobolje, letargije i živčano-mišićne ekscitabilnosti, ponekad s delirijem, tetanijom i napadajima Alkalemija također snižava prag za simptome angine i aritmije. Istovremena hipokalemija može uzrokovati slabost.

Dijagnoza

 • ABS i elektroliti u serumu

 • Dijagnoza se obično postavlja klinički;

 • Ponekad mjerenje mokraćnog Cl i K+

Prepoznavanje metaboličke alkaloze i odgovarajuća respiratorna kompenzacija raspravlja se u vidi: Dijagnoza i zahtijeva ABS i mjerenje serumskih elektrolita (uključujući Ca i Mg).

Česti se razlozi većinom otkrivaju anam-nezom i fizikalnim pregledom. Ako anamneza nije opterećena i bubrežna funkcija je normalna, mjere se koncentracije Cl i K+ u urinu (vrijednosti nisu dijagnostičke u bubrežnoj insuficijenciji)

 • Urinary Cl < 20 mEq/L indicates significant renal Cl reabsorption and hence a Cl-responsive cause (vidi tablicu)

 • Urinarni Cl >20 mmol/L go-vori za uzrok koji neće odgovoriti na dava-nje klora.

Urinarni K uz nazočnost ili izostanak hipertenzije olakšava razlučivanje alkaloza koje ne odgovaraju na Cl.

 • Urinarni K < 30 mmol / dan označava hipokalemiju ili zlouporabu laksativa.

 • Urinarni K > 30 mEq / dan kod pacijenta bez hipertenzije ukazuje na zlouporabu diuretika ili Bartterov sindrom ili Gitelmanov sindrom.

 • Urinarni K > 30 mEq / dan u bolesnika s hipertenzijom zahtijeva procjenu hiperaldosteronizma, mineralokortikoidnog suviška i renovaskularne bolesti.

Testovi obično uključuju aktivnost plazma renina i razine aldosterona i kortizola ( vidi: Dijagnoza i ).

Liječenje

 • Liječenje uzroka

 • IV 0,9% -tna otopina soli za metaboličku alkalozu koja reagira na Cl

Liječi se osnovna bolest s posebno pozornim ispravljanjem hipovolemije i hipokalemije.

Bolesnicima s metaboličkom alkalozom koja odgovara na Cl daje se fiziološka otopina IV, obično brzinom za 50–100 ml/h većom od diureze i drugih gu-bitaka tekućine, sve dok Cl u mokraći ne poraste >25 mmol/L i urinarni pH, nakon početnog skoka zbog bikarbonaturije, ne uđe u normalne granice.

Bolesnici s alkalozom koja ne odgovara na Cl obično nemaju koristi od rehidriranja.

U teškoj metaboličkoj alkalozi (npr. pH >7,6) ponekad treba hitno popraviti pH seruma. Izbor obično pada na hemofiltraciju ili hemodijalizu, osobito uz volumno preopterećenje i zatajenje bubrega. Acetazolamide 250-375 mg PO ili IV jednom dnevno ili bid povećava izlučivanje HCO3, ali također može ubrzati gubitak K+i fosfat (PO4) urinom; Volumno preopterećeni pacijenti u metaboličkoj alkalozi uzrokovanoj diureticima i oni u posthiperkapnijskoj metaboličkoj alkalozi mogu posebno imati koristi.

U bolesnika s teškom metaboličkom alkalozom (pH> 7,6) i zatajenjem bubrega, koji se inače ne može ili ne smije podvrgnuti dijalizi, HCl u 0,1 do 0,2 normalne otopine IV je sigurna i učinkovita, ali se mora primjeniti kroz središnji kateter jer je hiperosmolarna i sklerozira periferne vene. Doza je 0.1 do 0.2 mmol / kg / h. Potreban je čest nadzor ABS-a i elektrolita.

Ključne točke

 • Metabolička alkaloza je akumulacija bikarbonata (HCO3) zbog gubitka kiseline, primjene alkala, unutarstaničnog pomaka iona vodika ili retencije bubrežnog HCO3 .

 • Najčešći su uzroci deplecija volumena (posebno uz gubitak želučane kiseline i klora uzastopnim povraćanjem ili nazogastričnom sukcijom) i diuretici.

 • Metabolička alkaloza koja uključuje i gubitak ili pretjerano izlučivanje Cl se naziva alkaloza koja ragira na Cl

 • Liječiti uzrok i pacijenatu s metaboličkom alkalozom koja reagira na Cl dati 0,9% fiziološku otopinu IV.

 • Metabolička alkaloza koja ne reagira na Cl je uzrokovana povišenim aldosteronom.

 • Liječenje metaboličke alkaloze koja ne reagira na Cl uključuje korekciju hiperaldosteronizma.