Ostale oportunističke gljive

Autor: Sanjay G. Revankar, MD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Branimir Gjurašin, dr. med.

Mnoge kvasnice i plijesni u imunokompromitiranih bolesnika mogu izazvati oportunističke infekcije, čak opasne po život. Izuzetno rijetko zahvaćaju imunokompetentne ljude. Kvasnice su sklone izazivanju fungemije kao i žarišnom zahvaćanju kože i drugih mjesta.

(Vidi također Pregled gljivičnih infekcija.)

Blastoschizomyces capitatus i Trichosporon spp (uključujući T. ovoides, T. inkin, T. asahii, T. mucoides, T. asteroides, i T. cutaneum) su kvasnice koje često uzrokuju fatalnu diseminiranu infekciju, posebice u neutropeničnih bolesnika. Od pripadnika porodice Trichosporon, T. asahii je najčešći uzrok diseminirane bolesti. Ime T. beigelii, koje je danas zasterjelo, nekada je korišteno za sve ili bilo koji od ovih Trichosporon spp.

Malassezia furfur fungemia obično pogađa dojenčad i nepokretne odrasle koji primaju IV hiperalimentaciju koja sadrži lipide.

Talaromyces marneffei (nekada nazivan Penicillium marneffei) je oportunistički invazivni patogen u pacijenata s AIDS-om Jugoistočne Azije, a zapaženi su i slučajevi u SAD-u nakon povratka iz spomenute regije. T. marneffei stvara kožne lezije koje mogu nalikovati na molluscum contagiosum.

Mnoge plijesni prisutne u okolini, uključujući vrste Fusarium i Scedosporium koje su sve češće, mogu uzrokovati fokalne angioinvazivne vaskulitične lezije koje imitiraju aspergilozu, posebice u neutropeničnih bolesnika. Fusarium spp uzrokuju površne infekcije (npr. keratitis, onihomikoza) u imunokompetentnog pacijenta i diseminiranie infekcije u teško imunokompromitiranog bolesnika s produljenom, teškom neutropenijom i/ili teškom imunodeficijencijom T-stanica. Fusarium spp (za razliku od Aspergillusa) može rasti u rutinskim hemokulturama bolesnika sa diesminiranom infekcijom. Vorikonazol je lijek izbora i za Fusarium i za S. apiospermum.

Postavljanje specifične dijagnoze zahtijeva nasađivanje kultura i određivanje vrste, što je ključno iz razloga što ne odgovaraju svi ovi organizmi jednako na određeni antifungalni lijek. Primjerice, Scedosporium spp je u pravilu rezistentna na amfotericin B. Optimalni režimi antifungalnog liječenja za svakog pripadnika ove skupine oportunističkih gljiva moraju se tek utvrditi.