Dislokacije kuka

Autor: Danielle Campagne, MD
Urednik sekcije: dr. sc. Lana Videc Penavić, dr. med.
Prijevod:      Ante Gaurina , dr. med.,
Mihaela Marković , dr. med.

Većina dislokacija kuka su stražnje i rezultat su djelovanja jake direktne sile straga u predio koljena, kada su koljeno i kuk flektirani.

(Vidi također Pregled iščašenja)

Komplikacije mogu uključivati

 • ozljedu n.sciaticus

 • Odgođenu osteonekrozu glave femura

Povezane ozljede uključuju

U bolesnika s stražnjom dislokacijom, noga je skraćena, aducirana i u unutrašnjoj rotaciji. Prednje dislokacije su rijetke i u slučaju njih, noga je abducirana i u vanjskoj rotaciji.

Dijagnoza

 • RTG

Rutinski se koristi RTG snimanje za postavljanje dijagnoze.

Liječenje

 • Zatvorena repozicija

Liječenje je sastoji u što ranijoj zatvorenoj repoziciji, po mogućnosti u ≤ 6 sati - kašnjenje povećava rizik od osteonekroze..

Kuk se može reponirati koristeći jednu od sljedećih tehnika:

 • Allis tehnika

 • Kapetan Morgan tehnika

 • Tehnika "raketnog bacača"

Kada se bilo koja od ovih tehnika koristi, pacijent mora biti sediran i relaksiran te je u ležećem položaju (supinacija).

Za Allis tehniku, kuk je nježno flektiran pod 90 ° i koristi se vertikalna trakcija na femur. Ovaj manevar može biti najlakši i najsigurniji kada je pacijent privremeno smješten na krutu podlogu na podu. Traka ili omča se koristi za držanje pacijentovih kukova .

Za Kapetan Morgan tehniku, pacijentovi kukovi se zadržavaju uz podlogu plahtom ili pojasom a dislocirni kuk je flektiran. Praktičar zatim stavlja svoje koljeno pod koljeno pacijenta i diže ga dok istovremeno primjenjuje vertikalnu trakciju na femur.(vidi sliku.). Tehnika Kapetan Morgan može imati bolju stopu uspjeha od prve (Allisova tehnika) (2).

Za tehniku "raketnog bacača" (3), praktičar stoji na strani zahvaćenog kuka i okrenut je prema stopalima pacijenta. Dislocirani kuk i koljeno i koljena su savijeni pod 90 °. Pacijentove kukove drži plahta ili asistent (kako bi stabilizirao zdjelicu). Praktičar čučne i pridržava pacijentovu nogu na svojem ramenu; praktičar u biti drži nogu kao raketni bacač. Pacijentov kuk je aduciran i primjenjuje se unutarnja rotacija, ; praktičar tada lagano primjenjuje trakciju na femur ustajeći iz čučnja i povlačeći pacijentov femur, koristeći rame praktičara kao uporište.

Nakon repozicije, CT je potreban da bi se identificirale frakture acetabuluma i glave femura i intraartikularni ostaci (fragmenti kostiju ili hrskavice). Ako se nađu frakture ili slobodna intraartikularna tijela, treba konzultirati ortopeda o mogućoj kirurškoj intervenciji. Ako CT ne pokaže prijelom ili slobodna zglobna tijela, pacijenti se šalju kući s štakama i kažu im se da njihova noga može dotaknuti pod (npr. Za održavanje ravnoteže), ali ju ne smiju opteretiti, barem dok se ne učini pregled ortopeda.

Literatura

 • 1. Kellam P, Ostrum RF: Sustavni pregled i meta-analiza avaskularne nekroze i posttraumatskog artritisa nakon traumatskog dislokacije kuka. J Orthop Trauma 30 (1):10–16, 2016. doi: 10.1097/BOT.0000000000000419.

 • 2. Hendey GW, Avila A: Kapetan Morgan tehnika za smanjenje dislociranog kuka. Ann Emerg MedAnn Emerg Med 61(5): 521-527, 2013. doi: 10.1016/j.annemergmed.2011.07.010.

 • 3. Dan M, Phillips A, Simonian M, et al: Raketni bacač: Nova tehnika redukcije za dislokacije stražnjeg kuka i pregled trenutne literature. Emerg Med Australas 27 (3):192–195, 2015. doi: 10.1111/1742-6723.12392.

Važno

 • Većina dislokacija kuka su stražnje i noga je tada skraćena, aducirana i u unutarnjoj rotaciji

 • Za postavljanje dijagnoze, koristi se RTG

 • Liječenje je zatvorena repozicija i to što je prije moguće, po mogućnosti u ≤ 6 sati- kašnjenje povećava rizik od osteonekroze.

 • Nakon repozicije, potrebno je učiniti CT da bi se eventualno verificirale ili isključile frakture acetabuluma, glave bedrene kosti ili slobodna zglobna tijela

Luksacija proteze kuka

Nakon totalne aloartroplstike zgloba kuka, luksacije se događaju u oko 2% pacijenata, bez traume, a većina luksacija su stražnje.

Zatvorena repozicija često je uspješna, posebno za prve dislokacije, ali je ponekad potrebna revizija proteze.