Pregled ozljeda vezanih uz ronjenje

Autor: Alfred A. Bove, MD, PhD
Urednik sekcije: dr. sc. Lana Videc Penavić, dr. med.
Prijevod: Ivan Ivanovski, dr. med.

Svake godine se u SAD-u dogodi više od 1000 nesreća povezanih s ronjenjem; > 10% fatalnih. Slične ozljede dešavaju se prilikom rada u tunelima ili kesonima, vodonepropusnim konstrukcijama koje se koriste u građevinarstvu gdje se komprimirani zrak koristi za istiskivanje vode s mjesta obavljanja radova.

Mnoge ozljede su povezane s visokim tlakom koji na velikim dubinama i kesonu nastaje zbog zajedničkog pritiska težine vode iznad i atmosferskog tlaka na površini. Na dubini od 10 m tlak prouzrokovan težinom morske vode je jednak standardnom atmosferskom tlaku na površini mora koji iznosi 1,03 kg/cm2, 760 mmHg ili 1 standardnu atmosferu (atm). Prema tome ukupni tlak na dubini od 10 m iznosi 2 atm; 1 atm čini tlak koji stvara stupac vode, a 1 atm atmosferski tlak na površini. Za svakih dodatnih 10 m dubine tlak se povećava za 1 atm.

Volumen plinova u tjelesnim odjeljcima je obrnuto proporcionalan vanjskom tlaku. Kod promjene tlaka dolazi do povećanja ili smanjenja volumena plinova što stvara sile koje mogu oštetiti različita tkiva u tijelu (barotrauma). S povećanjem tlaka u okolini povećava se količina otopljenih plinova u krvi. Povećana količina plina može izazvati ozljedu neposredno (npr. dušikova narkoza, toksičnost kisika) ili posredno prilikom izranjanja, kad se uslijed dekompresije prezasićene krvi i tkiva iz njih otpuštaju mjehurići dušika (tzv. dekompresijska bolest). Arterijsku plinsku (zračna) emboliju može uzrokovati barotrauma ili dekompresija.

Određena medicinska stanja mogu uzrokovati onesposobljenost ili dezorijentiranost te dovesti do utapanja ( vidi: Specifične medicinske kontraindikacije za ronjenje), ako prouzrokuju simptome na dubini.

Ostale ozljede povezane s ronjenjem (npr. utapanje, hipotermija, trauma) opisane su na drugim mjestima u priručniku.

Liječnici koji zbrinjavaju bolesnike s ozljedama uzrokovanim ronjenjem ili komprimiranim zrakom mogu potražiti savjet od Divers Alert Network (919–684– 8111; www.diversalertnetwork.org)(u SAD–u, op. prev.).