Pregled poremećaja koncentracije kalija

Autor: James L. Lewis, III, MD
Urednik sekcije: doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med.
Prijevod: prof. dr. sc. Dubravka Jurišić Eržen dr. med., Tomas Matić, dr. med. Marija Troskot Dijan, dr. med. Ante Piljac, dr. med. Manuela Ferjančić, dr. med.

Kalij je glavni stanični kation, dok ga izvan stanica ima svega 2%. Kako se većina kalija nalazi u mišićnim stanicama, ukupna količina tjelesnog kalija razmjerna je mršavoj tjelesnoj masi. Prosječna odrasla osoba od 70 kg ima u tijelu oko 3500 mmol kalija.

Kalij je glavni odrednik stanične osmolalnosti.. Omjer stanične i vanstanične razine kalija bitno utječe na polarizaciju staničnih membrana, koja nadzire niz važnih procesa u stanici,poput provođenja podražaja i kontrakcije mišića (uključujući miokard). Stoga i male promjene u serumskoj koncentraciji kalija mogu imati velike kliničke posljedice. Ukupan kalij u serumu može biti

Kliničke manifestacije poremećaja koncentracije kalija mogu uključivati mišićnu slabost i srčane aritmije.

U odsutnosti čimbenika koji pomiču kalij izvan ili u stanice serumske razine kalija usko koreliraju s ukupnim kalijem u organizmu. Uz stabilne intracelularne i ekstracelularne koncentracije pad koncentracije kalija u serumu za oko 1 mEq/L ukazuje na ukupni deficit kalija od oko 200–400 mEq. Bolesnici sa stabilnom koncentracijom kalija < 3 mEq/L imaju značajan manjak kalija.

Pomaci kalija

Čimbenici koji utječu na transport kalija unutar ili izvan stanica su sljedeći:

  • Razina Inzulina

  • Beta-adrenergička aktivnost

  • Acido-bazni status

Inzulin pomiče kalij u stanice; stoga će visoke koncentracije inzulina sniziti koncentraciju kalija u serumu. Niske koncentracije inzulina, npr. u dijabetičkoj ketoacidozi, izvlače kalij iz stanica i povećavaju mu razine u serumu, čak i pri ukupnom manjku kalija.

Adrenergički β–agonisti, posebno selektivni β2–agonisti, pomiču kalij u stanice, dok ga β–blokatori i α–agonisti transportiraju iz stanica.

Akutna metabolička acidoza transportira kalij iz stanica dok je učinak metaboličke alkaloze suprotan. Promjene u serumskim razinama bikarbonata su izgleda važnije od promjena pH; acidoza zbog nakupljanja mineralnih kiselina (hiperkloremična acidoza bez uvećanja anionskog zjapa) će prije izazvati hiperkalijemiju. Obratno, metabolička acidoza zbog nakupljanja organskih kiselina (acidoza s uvećanim anionskim zjapom) ne dovodi do hiperkalijemije. Zato je hiperkalijemija u dijabetičkoj ketoacidozi više posljedica manjka inzulina nego acidoze.

Akutne respiratorne acidoze i respiratorne alkaloze manje utječu na kalijemiju od metaboličkih. Ipak, serumske razine kalija treba prosuđivati u sklopu pH seruma (i razine bikarbonata).

Metabolizam kalija

Dijetalni unos kalija varira između 40 i 150 mEq/dan. U stanju ravnoteže gubici stolicom iznose približno 10% unosa. Ostalih 90% izlučuje se mokraćom, pa varijacije bubrežne sekrecije kalija uvelike utječu na ravnotežu kalija.

Kad se unos kalija poveća > 150 mEq/dan oko 50% suviška kalija nađe se u slijedećih nekoliko sati u mokraći. Većina ostatka prelazi u stanice da se smanji porast u serumu. Ako se nastavi s povećanim unosom kalija, povećava mu se bubrežno izlučivanje jer kalij potiče lučenje aldosterona, koji tako i djeluje. Osim toga, apsorpcija kalija iz crijevnog sadržaja se vjerojatno regulira na sličan način i pada za 50% pri kroničnom suvišku kalija.

Kad se unos kalija snizi, stanični kalij ublažava velike oscilacije u serumskim razinama. Bubrežno zadržavanje kalija kao odgovor na smanjeni unos nastupa razmjerno polako i daleko je manje učinkovito od bubrežnog čuvanja natrija. Zato je gubitak kalija čest klinički problem. Gubitak kalija urinom od 10 mEq/dan predstavlja skoro maksimalno bubrežno zadržavanje kalija i implicira značajan gubitak kalija.

Akutna acidoza smanjuje ekskreciju kalija, dok je kronična acidoza i akutna alkaloza potiču. Povećan dotok natrija u distalom tubulu, npr. uz visoki unos natrija ili kod primjene diuretika petlje, povećava eliminaciju kalija.

Lažne koncentracije kalija

Pseudohipokalijemija, ili lažno nizak kalij u serumu, javlja se ponekad u bolesnika s kroničnom mijelocitnom leukemijom i L> 105/μL ako uzorak krvi prije obrade ostane duže na sobnoj temperaturi jer abnormalni leukociti uvlače kalij iz seruma. Sprječava se brzim odvajanjem plazme ili seruma.

Pseudohiperkalijemija, ili lažno povišen kalij u serumu, je češća i tipično se javlja zbog hemolize i otpuštanja staničnog kalija. Da do toge ne dođe, pri venepunkciji ne treba naglo aspirirati krv na usku iglu niti puno tresti uzorak krvi. Pseudohiperkalijemija se viđa i pri trombocitozi > 400,000/μL zbog oslobađanja kalija iz trombocita prilikom zgrušavanja krvi; u tim slučajevima kalij u plazmi (nezgrušana krv), za razliku od seruma je uredan.