Ultrasonografija

Autor: Hakan Ilaslan, MD
Urednik poglavlja: Ivana Kavelj , dr. med.
Prijevod: Ivana Kavelj , dr. med.

Kod ultrasonografije, generator signala spaja se sa sondom. Piezoelektrični kristali u generatoru signala pretvaranju električnu energiju u visokofrekventne zvučne valove, koji se šalju u tkiva. Tkiva raspršuju, reflektiraju i apsorbiraju zvučne valove na različit način. Zvučni valovi koji su reflektirani natrag (eho) pretvaraju se u električne signale. Računalo analizira signale i prikazuje anatomsku sliku na ekranu.

Ultrazvuk je prenosiv, široko dostupan, relativno jeftin i siguran. U ovoj pretrazi ne koristi se zračenje.

Upotreba ultrazvuka

Ultrazvuk može identificirati površinske patološke strukture i strana tijela (npr. u štitnjači, dojkama, testisima, ekstremitetima i nekim limfnim čvorovima). U dubljim strukturama, druga tkiva i gustoće (npr. kost, plin) mogu utjecati na sliku.

Ultrazvuk se često koristi za procjenu sljedećeg:

Ultrazvuk se također može koristiti za vođenje biopsija.

Ultrazvuk se ponekad radi i invazivno, pomoću male sonde na vrhu endoskopa ili vaskularnog katetera.

Vrste ultrazvuka

Informacije koje daje ultrazvuk mogu se prikazati na nekoliko načina.

A-mode (A-slika)

Ovaj način prikaza je najjednostavniji; signali se bilježe kao šiljci na grafu. Vertikalna os (y) zaslona pokazuje amplitudu odjeka, a horizontalna os (x) dubinu prodora ultrazvučnih valova.

Ovaj tip prikaza koristi se u oftalmologiji.

B-mode (B-slika; siva skala)

Ovaj način se najčešće koristi u ultrazvučnoj dijagnostici; signali se bilježe kao dvodimenzionalne anatomske slike.

B-mode se obično koristi za procjenu razvoja fetusa kao i brojnih organa kao što su: jetra, slezena, bubrezi, štitnjača, testisi, dojke, uterus s adneksima te prostata.

B-mode ultrasonografija je dovoljno brza za prikaz stvarnog vremena kretanja, npr. otkucaja srca ili pulsiranja krvnih žila. Prikaz u stvarnom vremenu pruža anatomske i funkcionalne informacije.

M-mode (M-slika)

Ovaj način se koristi za prikaz gibajućih struktura; električni signali koji se reflektiraju od struktura u pokretu pretvaraju se u valove koji se kontinuirano prikazuju duž vertikalne osi.

M-mode se primarno koristi za procjenu otkucaja srca fetusa i za prikaz srca, naročito bolesti valvula.

Doppler

Doppler ultrasonografija se koristi za procjenu protoka krvi. Doppler ultrazvuk koristi Dopplerov efekt (promjena frekvencije zvuka refleksijom o objekt u pokretu). Gibajući objekti su eritrociti u krvi.

Smjer i brzina protoka krvi mogu se odrediti analizom promjene frekvencije zvučnih valova:

  • Ako je reflektirani zvučni val niže frekvencije od transmitiranog zvučnog vala, protok krvi je od sonde.

  • Ako je reflektirani zvučni val više frekvencije od transmitiranog zvučnog vala, protok krvi je prema sondi.

  • Veličina promjene frekvencije proporcionalna je brzini protoka krvi.

Promjene u frekvenciji reflektiranih zvučnih valova pretvaraju se u slike koje pružaju informacije o smjeru i brzini protoka krvi.

Doppler ultrazvuk se također koristi

  • Za procjenu vaskularizacije tumora i organa

  • Za procjenu funkcije srca (kao u ehokardiografiji)

  • Za otkrivanje okluzije i stenoze krvnih žila

  • Za otkrivanje ugrušaka u krvnim žilama (npr. kod duboke venske tromboze)

Spektralni Doppler ultrazvuk prikazuje informacije o protoku krvi grafom s brzinom na vertikalnoj osi i vremenom na horizontalnoj osi. Specifične brzine mogu se mjeriti ako se Dopplerov kut (kut između smjera ultrazvučnog vala i smjera protoka krvi) može odrediti. Mjerenje brzine i izgled doplerskog spektra mogu ukazati na stupanj vaskularnih stenoza.

Duplex Doppler ultrazvuk kombinira grafički prikaz spektra sa slikama u B-modu.

Color Doppler ultrazvuk pretvara doplerske podatke u sliku s protokom krvi u boji, prikazanom na sivoj skali anatomske ultrazvučne slike. Smjer protoka krvi obilježen je bojom (npr. crvenom za protok krvi prema sondi, a plavom za protok krvi od sonde). Prosječna brzina protoka krvi označena je svjetlinom boje (npr. svijetlo crvena označava brze protoke prema sondi, a tamno plava označava spore protoke od sonde).

Nedostaci ultrasonografije

Kvaliteta slike ovisi o vještini operatera.

Dobivanje jasne slike ciljane strukture može biti tehnički otežano kod pacijenata s prekomjernom tjelesnom težinom.

Ultrazvuk se ne može koristiti za prikaz struktura kroz kost ili plin pa je određene slike teško dobiti.