Pregled dodataka prehrani

Autor: Laura Shane-McWhorter, PharmD
Urednica poglavlja: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Nina Blažević, dr. med.

Prehrambeni dodaci najčešće se koriste od svih dodatnih i alternativnih metoda liječenja, ponajprije što su široko dostupni, relativno jeftini i što se mogu kupiti bez savjetovanja s profesionalnim zdravstvenim radnikom.

Međutim, FDA zakonski drugačije regulira dodatke prehrani u odnosu na lijekove. FDA regulira samo kontrolu kvalitete i proizvodne procese, ali ne osigurava standardizaciju aktivnih sastojaka ili efikasnost.

Definicija

Odluka o zdravstvenoj edukaciji dodataka prehrani (DSHEA - engl. The Dietary Supplement Health Education Act) iz 1994. definira kao dodatak prehrani

 • Bilo koji proizvod (osim duhana) — u obliku pilule, kapsule, tablete ili tekućine — koji sadrži vitamin, mineral, biljku ili drugi biljni proizvod, aminokiselinu ili drugu poznatu prehrambenu supstancu koja je namijenjena kao dodatak normalnoj prehrani.

Nadalje, određeni hormoni, kao što su dehidroepiandrosteron (DHEA, prekursor androgena i estrogena) i melatonin, regulirani su kao dodaci prehrani, a ne kao lijekovi na recept.

Označavanje

DSHEA zahtijeva da se proizvod etiketom identificira kao dodatak prehrani i da se obavijesti korisnika kako zahtijevi za dodatkom nisu procijenjeni od strane FDA. Na etiketi moraju biti navedeni ime, količina i ukupna težina, kao i biljke iz kojih su sastojci dobiveni. Proizvođačima se dozvoljava iznošenje tvrdnji o sastavu i ulozi proizvoda (npr. djeluje povoljno na zdravlje mokraćnih puteva), ali ne smiju tvrditi ili navoditi na zaključak da je proizvod lijek ili terapija (npr. liječenje infekcija mokraćnog sustava). Također bi na standardiziranim etiketama proizvoda trebali biti uključeni datumi isteka roka.

Sigurnost i učinkovitost

Većina bolesnika koja koristi dodatke prehrani smatra kako su oni općenito dobri za zdravlje, sigurni i učinkoviti za liječenje i/ili prevenciju specifičnih stanja, ili oboje, budući da su prirodnog porijekla (odnosno porijekla biljaka ili životinja) i zato što se neki od njih stoljećima koriste u tradicionalnoj medicini. Međutim, FDA ne zahtijeva od proizvođača dodataka prehrani da osiguraju sigurnost ili učinkovitost (iako dodaci moraju imati podatke o sigurnosti u svojoj povijesti). Većina dodataka nije rigorozno proučena. Za većinu, dokazi koji ukazuju na sigurnost ili djelotvornost proizlaze iz

 • Tradicionalne uporabe

 • In vitro studija

 • Pojedinih prikaza slučajeva

 • Studija na životinjama

Međutim, proizvođači i distributeri dodataka sada moraju prijaviti ozbiljne štetne događaje kod FDA kroz MedWatch sustav. Danas je dokazano kako je nekolicina dodataka (npr. riblje ulje, hondroitin/glukozamin, gospina trava) sigurna i korisna nadopuna uobičajenim lijekovima.

Dokazi o sigurnosti i učinkovitosti dodataka prehrani brzo se povećavaju uslijed dovršavanja sve više kliničkih istraživanja. Podaci o takvim istraživanjima su dostupni na web stranici NIH Nacionalnog centra za komplementarno i integrativno zdravlje (NCCIH - engl. NIH National Center for Complementary and Integrative Health).

Čistoća i standardizacija

Nedostatak regulacije i nadgledanja vlade također znači da dodaci nisu nadzirani u dovoljnoj mjeri kako bi se osiguralo da sadrže sastojke ili onu količinu aktivnog sastojka kako tvrdi proizvođač. Dodatak može imati sastojke koji nisu navedeni, a koji mogu biti beskorisni ili štetni (npr. prirodni toksini, bakterije, pesticidi, olovo ili drugi teški metali, neodobrene boje), ili mogu sadržavati različite količine aktivnih sastojaka, osobito kad se čitave biljke usitnjavaju ili se od njih proizvode ekstrakti. Korisnici su u riziku da dobiju manje, više, ili u nekim slučajevima ništa aktivnog sastojka, ukoliko je on uopće i poznat. Većina biljnih proizvoda je mješavina nekolicine tvari te nije uvijek poznato koji je sastojak najaktivniji.

Nedostatak standardizacije znači ne samo da proizvodi od različitih proizvođača mogu varirati, već i da se odvojene serije proizvedene od istog proizvođača mogu razlikovati. Varijabilnost proizvoda je naročiti izvor teškoća u provođenju rigoroznih kliničkih ispitivanja i usporedbi rezultata među različitim ispitivanjima. Međutim, neki dodaci su standardizirani i mogu sadržavati na etiketi oznaku standardizacije.

Nove regulacije koje vladaju proizvodnjom dodataka u SAD-u uključuju pravila za dobru proizvodnu praksu (GMP - engl. Good Manufacturing Practices). Ova pravila učvršćuju standarde za održavanje proizvodnih postrojenja, čiste opreme te sirovih materijala čistima i nezagađenima. GMP također osiguravaju pravilno označavanje, pakiranje i skladištenje gotovog proizvoda.

Druge brige

Dodatna područja za brigu uključuju

 • Korištenje dodataka prehrani umjesto konvencionalnih lijekova

 • Stabilnost dodataka (posebno biljni proizvodi) nakon što su proizvedeni

 • Toksičnost

 • Interakcije između dodataka i lijekova ili bolesnih stanja

 • Doprinos netočnoj dijagnozi

Većina podataka o ovim problemima proizlazi iz sporadičnih, pojedinačnih prijava (vidjeti tablicu Neke moguće interakcije između dodataka prehrani i lijekova) i nekih istaživačkih studija.

Usprkos navedenim problemima, mnogi bolesnici jako vjeruju u korist dodataka prehrani te nastavljaju s uzimanjem bez obzira na učešće liječnika. Bolesnici ne razmišljaju o tome da liječniku treba spomenuti uzimanje prehrambenog dodatka ili to mogu namjerno prikriti. Zbog toga se prilikom ambulantnog uzimanja anamneze treba povremeno postaviti ciljana pitanja o prethodnom i novom korištenju dopunskih i alternativnih metoda liječenja, uključujući i dodatke prehrani. Mnogi liječnici inkorporiraju korištenje nekih dodataka u praksu; njihovi razlozi obuhvaćaju dokazane korisne učinke dodataka, želju da se osigura sigurno korištenje dodataka od strane bolesnika koji bi ih ionako uzimali te mišljenje liječnika da su dodaci sigurni i učinkoviti.

Zajedničke brige o korištenju dodataka uključuju sljedeće:

 • Placebo efekt može simulirati pravu učinkovitost, osobito ako bolesnik i/ili liječnik snažno vjeruju u dodatak.

 • Terapijski odgovor na dodatke, posredovan placebom ili na neki drugi način, može biti zabluda za dokaz koji potvrđuje određenu, možda pogrešnu, dijagnozu.

Malo je podataka o vođenju savjetovanja bolesnika o sigurnosti dodataka. Ipak, neki stručnjaci smatraju kako je sveukupni broj problema uslijed uzimanja dodataka prehrani rijedak, usporedno sa sveukupnim uzetim dozama, te da je proizvod, ako je pravilno proizveden, vjerojatno siguran. Zbog toga isti stručnjaci savjetuju kupovinu dodataka od poznatog dobavljača, a mnogi preporučuju kupovinu dodataka proizvedenih u Njemačkoj, jer su tamo zakonski regulirani kao i lijekovi, te je zbog toga nadzor stroži nego u SAD–u.

Dodaci prehrani koji slijede su najpopularniji, učinkoviti ili postoje neka pitanja glede njihove sigurnosti. Potpuniji podaci su dostupni putem NCCIH-a.

Neke moguće interakcije između dodataka prehrani i lijekova*

Dodatak prehrani

Lijekovi na koje utječe

Interakcija

*Kod primjene dodataka prehrani potreban je oprez budući da ti pripravci nisu standardizirani, zbog čega se prilično razlikuju, i budući da se podaci o njihovoj primjeni neprekidno mijenjanju. Teoretski status o mnogim objavljenim interakcijama ne otklanjaju potrebu za pažljivom primjenom. Prije propisivanja bilo kojeg lijeka, liječnici bi trebali upitati bolesnika uzima li kakve dodatke prehrani, i ako da, koje. Liječnici moraju utvrditi sve moguće opasne interakcije lijekova i dodataka prehrani koje bolesnik uzima, a potom odrediti odgovarajući lijek i njegovo doziranje.

Prodaja dodataka koji sadrže efedru je zabranjen u SAD-u.

Ova tvar je pravi, prirodni slador, ne češći, umjetnim sladorom začinjen bombon.

MAOI = inhibitori monoaminooksidaze; NSAID = nesteroidni protuupalni lijekovi; SSRI = selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina.

Kamilica

Barbiturati i drugi sedativi

Može pojačati ili produljiti učinke sedativa jer njezina hlapljiva ulja imaju dodatne učinke

Dodaci željeza

Može smanjiti apsorpciju željeza putem tanina iz biljaka

Varfarin

Može povećati rizik od krvarenja, jer kamilica sadrži fitokumarine, koji mogu imati dodatne učinke

Ehinacea

Potencijalno hepatotoksični lijekovi koji se metaboliziraju putem enzima citokroma P–450 (npr. amiodaron, anabolički steroidi, ketokonazol, metotreksat)

Može usporiti metabolizam tih lijekova i povećati rizik od hepatotoksičnosti ako se uzima > 8 tjedana

Imunosupresivi (npr. kortikosteroidi, ciklosporin)

Može ublažiti imunosupresivne učinke putem stimulacije T–stanica

Efedra

Stimulativni lijekovi (npr, kofein, epinefrin, fenilpropanolamin, pseudoefedrin)

Povećava stimulativni učinak drugih lijekova, čime se povećava rizik od nepravilnog ili brzog rada srca te povišenog krvnog tlaka

MAOI

Može pojačati učinke ovih lijekova i povećati rizik od nuspojava (npr, glavobolja, tremor, nepravilni ili ubrzani rad srca, povišeni krvni tlak)

Povratić

Lijekovi protiv migrene (npr, ergotamin - vidjeti tablicu 'Neka obilježja glavobolja prema uzrocima')

Može povećati broj otkucaja srca i krvni tlak, jer ima dodatne vezokonstrikcijske učinke

Antiagregacijski lijekovi

Može povećati opasnost od krvarenja jer povratić sprječava nakupljanje trombocita (ima dodatne učinke)

Dodaci željeza

Može smanjiti apsorpciju željeza zbog tanina iz biljaka

NSAID

NSAID smanjuju učinkovitost povratića u prevenciji i liječenju glavobolja

Varfarin

Može povećati opasnost od krvarenja jer varfarin može imati dodatne učinke

Češnjak

Antihipertenzivi

Može povećati antihipertenzivni učinak i učinak smanjenja otkucaja srca

Antiagregacijski lijekovi

Može povećati rizik od krvarenja, jer ovi lijekovi poništavaju inhibiciju češnjaka na agregaciju trombocita i fibrinolitičke učinke

Izonikotinilhidrazid (izoniazid, ili INH)

Može smanjiti razine

Inhibitori proteaze (npr, sakvinavir)

Razina inhibitora proteaze u krvi smanjena je češnjakom

Varfarin

Može povećati opasnost od krvarenja pojačavajući antikoagulacijske učinke varfarina

Đumbir

Antiagregacijski lijekovi

Može povećati rizik od krvarenja pojačavajući inhibiciju agregacije trombocita

Varfarin

Može povećati rizik od krvarenja pojačavajući antikoagulacijske učinke varfarina

Ginkgo

Antikonvulzivi (npr, fenitoin)

Može smanjiti učinkovitost antikonvulziva, jer tvari koje zagađuju pripravke ginkga mogu smanjiti antikonvulzivni učinak

MAOI (npr, tranilcipromin)

Može pojačati učinke ovih lijekova i povećati rizik od nuspojava (npr, glavobolja, tremor, manične epizode)

NSAID

Može povećati opasnost od krvarenja povećavajući inhibiciju agregacije trombocita

Varfarin

Može povećati rizik od krvarenja pojačavajući antikoagulacijske učinke varfarina

Ginseng

Hipoglikemici (npr, glipizid)

Može pojačati učinke ovih lijekova uzrokujući hipoglikemiju

Acetilsalicilna kiselina (ASK) i drugi NSAID

Može povećati rizik od krvarenja povećavajući inhibiciju agregacije trombocita

Kortikosteroidi

Može pojačati nuspojave kortikosteroida jer ginseng ima protuupalne učinke

Digoksin

Može povećati razinu digoksina

Estrogeni

Može pojačati neželjene učinke estrogena

MAOI

Može uzrokovati glavobolju, tremor i manične epizode

Opioidi

Može smanjiti učinkovitost opioida

Varfarin

Može povećati rizik od krvarenja pojačavajući antikoagulacijske učinke varfarina

Goldenseal

Antihipertenzivi

Sadržaj berberina može povećati antihipertenzivni učinak

Varfarin i heparin

Može se suprotstaviti djelovanju varfarina i heparina, povećavajući rizik tromboembolije

Zeleni čaj

Varfarin

Može smanjiti učinkovitost varfarina, povećavajući rizik od tromboembolije

Kava

Sedativi (npr, barbiturati, benzodiazepini)

Može pojačati ili produžiti učinak sedativa

Slatki korijen (sladić; glycyrriza glabra)

Antiaritmici

Može povećati rizik od abnormalnog srčanog ritma, smanjujući učinkovitost terapije antiaritmicima

Antihipertenzivi

Može povećati zadržavanje soli i vode te povećati krvni tlak, smanjujući učinkovitost antihipertenziva

Digoksin

Može smanjiti razine kalija, povećavajući rizik od toksičnosti digoksina

Diuretici

Može pojačati učinke većine diuretika u gubitku kalija te ometati učinkovitost diuretika koji štede kalij (npr, spironolakton)

MAOI

Može pojačati učinke ovih lijekova i povećati rizik od nuspojava (npr, glavobolja, tremor, manične epizode)

Mlijeko čička

Hipoglikemici

Može pojačati učinke ovih lijekova uzrokujući hipoglikemiju

Inhibitori proteaze (npr, sakvinavir)

Može ometati metabolizam enzima, snižavajući razinu indinavira u krvi

Varfarin

Može povećati rizik od krvarenja povećavajući učinke

Sabal palma

Antiagregacijski i antikoagulantni lijekovi

Može povećati učinke i uzrokovati krvarenje

Estrogeni (npr, oralni kontraceptivi)

Može utjecati na razinu hormona

Gospina trava

Ciklosporin

Može sniziti razinu ciklosporina u krvi, povećavajući rizik od odbacivanja presađenog organa

Digoksin

Može sniziti razinu digoksina u krvi, čineći ga manje učinkovitim uz moguće opasne ishode

Dodaci željeza

Može smanjiti apsorpciju željeza

MAOI

Može pojačati učinke MAOI, uz mogućnost izazivanja vrlo visokog krvnog tlaka koji zahtijeva hitno liječenje

Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze

Povećava metabolizam ovih lijekova, smanjujući njihovu učinkovitost

Oralni kontraceptivi

Povećava metabolizam ovih lijekova, smanjujući njihovu učinkovitost

Fotosenzitivni lijekovi (npr, lansoprazol, omeprazol, piroksikam, sulfonamidski antibiotici)

Može povećati osjetljivost na sunce

Inhibitori proteaze

Može sniziti razine inhibitora proteaze u krvi, smanjujući njihovu učinkovitost

SSRI (npr, fluoksetin, paroksetin, sertralin)

Može pojačati učinke ovih lijekova

Triciklički antidepresivi

Može pojačati učinke ovih lijekova

Varfarin

Može smanjiti razine varfarina u krvi, povećavajući rizik od tromboembolije

Valerijana

Sedativi (npr, barbiturati, benzodiazepini)

Može pojačati učinke sedativa

Više informacija

 • FDA: Dietary Supplements: Dodaci prehrani

 • MedWatch: The FDA Safety Information and Adverse Event Reporting ProgramMedWatch: Program izvještavanja FDA s informacijama o sigurnosti I nuspojavama

 • NIH National Center for Complementary and Integrative HealthNIH Nacionalni centar za komplementarno i integrativno zdravlje (NCCIH - engl. NIH National Center for Complementary and Integrative Health).

 • Dietary Supplement Health And Education Act of 1994 (DSHEA)Odluka o zdravstvenoj edukaciji dodataka prehrani 1994 (DSHEA - engl. The Dietary Supplement Health Education Act)