intolerancija ugljikohidrata

Autor: Atenodoro R. Ruiz, Jr., MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
Prijevod: Filip Blažić, dr. med.

Intolerancija ugljikohidrata je nemogućnost probave ugljikohidrata uslijed nedostatka jednog ili više enzima tankog crijeva. Simptomi su proljev, nadutost trbuha i vjetrovi. Dijagnoza počiva na kliničkoj slici i H2 izdisajnom testu. Liječi se isključivanjem uzročnog disaharida iz prehrane.

Intolerancija ugljikohidrata je malapsorpcijski sindrom.

Patofiziologija

Disaharidi se cijepaju na monosaharide pomoću disaharidaza (npr. laktaze, maltaze, izomaltaze, sukraze [invertaze]), koji su locirani na četkastoj prevlaci enterocita. Neprobavljeni disaharidi uzrokuju osmotsko opterećenje uz posljedičnu sekreciju vode i elektrolita što dovodi do vodenastog proljeva. Bakterijskom razgradnjom ugljikohidrata u kolonu nastaju plinovi (vodik, ugljični dioksid i metan), što dovodi do prekomjernog stvaranja vjetrova, nadimanja, distenzije i bolova u trbuhu.

Etiologija

Enzimski nedostatci mogu biti

 • Kongenitalni (npr. rijetki nedostatci laktaze ili sukraza-izomaltaze)

 • Stečeni (primarni)

 • Sekundarni

Stečeni deficit laktaze (primarna hipolaktazija) u odraslih je najčešći oblik intolerancije ugljikohidrata. U većine etničkih skupina (80% crnaca ili Hispanaca, gotovo 100% Azijata), vrijednosti laktaze opadaju nakon dojenja zbog čega adolescenti i odrasli ne mogu probavljati veće količine laktoze. Međutim, 80 do 85% bijelaca podrijetlom iz Sjeverozapadne Europe, sintetiziraju laktazu čitav život što omogućava adekvatnu probavu mlijeka i mliječnih proizvoda. Nejasno je zašto bi se "normalno stanje" od > 75% svjetske populacije trebalo smatrati "nedostatkom."

Sekundarni nedostatak laktaze javlja u uvjetima koji oštećuju sluznicu tankog crijeva (npr, celijakija, tropska sprue, akutne crijevne infekcije [vidjeti Gastroenteritis]). U dojenčadi, privremeni sekundarni nedostatak disaharidaza mogu komplicirati unutrašnje infekcije ili operacija abdomena. Oporavak od osnovne bolesti dovodi do povećanja aktivnosti enzima.

Simptomi i znakovi

Simptomi i znakovi slični su kod svih oblika deficita disaharidaza. U djeteta koje ne podnosi laktozu javljaju se proljevi nakon unosa značajne količine mlijeka, te dijete moguće ne dobiva na tjelesnoj težini. U odraslih bolesnika javljaju se vodenasti proljevi, nadimanje, prekomjerni vjetrovi, mučnina, kruljenje u crijevima te grčeviti bolovi u trbuhu nakon unosa laktoze. Bolesnici navedenu povezanost sami uočavaju već u ranoj fazi života te izbjegavaju konzumaciju mliječnih proizvoda. Simptomi tipično nastaju nakon unosa ekvivalenta od 2 do 4 dl mlijeka. Proljev može biti intenzivan uz izbacivanje drugih nutrijenata prije njihove apsorpcije. Simptomi mogu biti slični simptomima sindroma iritabilnog kolona.

Dijagnoza

 • Klinička dijagnoza

 • Izdisajni test vodika za potvrdu

Dijagnoza intolerancije laktoze obično se može postaviti na temelju pažljivo uzete anamneze, poglavito ako simptomi recidiviraju nakon ponovnog uzimanja mlijeka i mliječnih proizvoda. Pacijenti obično imaju povijest proljeva i / ili vjetrova nakon uzimanja mlijeka i mliječnih proizvoda; drugi simptomi, kao što su osip, teško disanje, ili drugi anafilaktički simptomi (osobito u dojenčadi i djece), ukazuju na alergiju na kravlje mlijeko. Alergija na mlijeko je rijetka u odraslih, a također može uzrokovati povraćanje i simptome refluksa jednjaka, što nije manifestacija netolerancije ugljikohidrata. Na dijagnozu također upućuje kiseli uzorak stolice (pH <6), uzet tijekom kroničnog ili intermitentnog proljeva a dijagnoza se potvrđuje H2 izdisajnim testom ili testom tolerancije laktoze.

Kod H2 izdisajnog testa, 50 g laktoze daje se peroralno te se nakon 2, 3, i 4 h određuje H2 u izdisaju, koji nastaje kao posljedica bakterijskog metabolizma neprobavljene laktoze. Većina bolesnika ima porast H2 u izdisaju >20 ppm iznad normale. Osjetljivost i specifičnost ovog testa je >95%.

Test tolerancije laktoze je manje osjetljiv, oko 75%, iako je specifičnost > 95%. Daje se laktoza peroralno (1,0 do 1,5 g/kg tjelesne težine). Glukoza u krvi se određuje prije ingestije laktoze, te 60 i 120 min nakon ingestije. Bolesnici s intolerancijom laktoze imaju proljeve, nadutost i nelagodu koji nastaju unutar 20 do 30 min, dok glukoza u krvi ne raste >20 mg/dl (<1,1 mmol/L) iznad normale.

Liječenje

 • Dijetalne restrikcije

Malapsorpcija ugljikohidrata lako se kontrolira zabranom dijetalnih šećera koji se ne mogu apsorbirati (npr. nakon dijete bez laktoze u slučajevima deficita laktaze). Međutim, obzirom da stupanj malapsorpcije značajno varira, mnogi bolesnici mogu dnevno uzimati sve do 4 dl (18 g laktoze) mlijeka bez razvoja simptoma. Ovi bolesnici obično podnose jogurt, obzirom da sadrži značajne količine laktaze koju stvaraju intrinzični Lactobacilli. Sir sadrži manje količine laktoze od mlijeka i često se tolerira, ovisno o količini konzumacije.

Kod simptomatskih bolesnika koji žele konzumirati mlijeko, laktoza u mlijeku može se prethodno obraditi komercijalno pripravljenom laktazom. Nadoknade enzima trebaju biti samo dodatak, ne i zamjena za dijetalnu restrikciju. Bolesnici s intolerancijom laktoze moraju primati nadoknadu kalcija (1200 do 1500 mg/ dan).

Ključne poruke

 • Nedostatak disaharidaze (obično laktaze) može biti stečen, ili rjeđe kongenitalan.

 • Neprobavljeni disaharidi kao što je laktoza, stvaraju osmotsko opterećenje koje izaziva proljev.

 • Crijevne bakterije metaboliziraju neke probavljene disaharide, producirajući plinove koji uzrokuju distenziju i vjetrove.

 • Potvrda kliničke dijagnoze izdisajnim vodikovim testom.

 • Dijetalna restrikcija je obično adekvatno liječenje.