Primarni aldosteronizam

Autor: Ashley B. Grossman, MD
Urednik sekcije: doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med.
Prijevod: prof. dr. sc. Dubravka Jurišić Eržen dr. med., i Nina Poropat, dr. med.

Primarni aldosteronizam je aldosteronizam uzrokovan autonomnom produkcijom aldosterona iz kore nadbubrežne žlijezde (kao posljedica hiperplazije, adenoma ili karcinoma). Simptomi i znakovi uključuju povremenu slabost, povišen krvni tlak i hipokalemiju. Dijagnostika uključuje određivanje aldosterona i reninske aktivnosti plazme. Liječenje ovisi o uzroku. Tumor je potrebno ukloniti ukoliko je moguće; kod hiperplazije, spironolakton ili slični lijekovi mogu normalizirati arterijski tlak i eliminirati ostale kliničke značajke.

(Vidi također Pregled funkcije nadbubrežne žlijezde.)

Aldosteron je najpotentniji mineralokortikoid adrenokorteksa. Potiče retenciju natrija i gubitak kalija. U bubrezima pojačava prijenos natrija iz lumena distalnog tubula u tubularne stanice u zamjenu za kalij i vodik. Isti učinak ima u žlijezdama slinovnicama, znojnicama, intestinalnoj sluznici i u izmjenama između stanične i vanstanične tekućine.

Sekrecija aldosterona regulirana je renin-angiotenzinskim susutavom te nešto manje adrenokortikotropnim hormonom (ACTH). Renin, proteolitički enzim, pohranjuje se u jukstaglomerularnim stanicama bubrega. Smanjenje volumena krvi i protoka kroz aferentne arteriole bubrega potiču lučenje renina. Renin transformira angitenzin iz jetre u angiotenzin I, kojeg angiotenzin-konvertirajući enzima (ACE) pretvara u angiotenzin II. Angiotenzin II izaziva lučenje aldosterona i, u znatno manjoj mjeri sekreciju kortizola i deoksikortikosterona; koji ima i vazokonstriktorni učinak. Zadržavanje natrija i vode posredovano aldosteronom povećava volumen krvi i smanjuje sekreciju renina.

Primarni aldosteronizam je posljedica adenoma stanica zone glomeruloze, obično unilateralno, a rjeđe karcinoma ili hiperplazije. Takvi su adenomi u djece ekstremno rijetki pa je u toj dobi aldoste-ronizam posljedica karcinoma ili hiperplazije. Pri adrenalnoj hiperplaziji, koja je češća kod starijih muškaraca, hiperaktivne su obje žlijezde, a ne nalazi se adenom. Ista se klinička slika može javiti i uz kongenitalnu adrenalnu hiperplaziju zbog manjka 11 beta-hidroksilaze te uz dominantno nasljedni hiperaldosteronizam osjetljiv na deksametazon. Hiperplazija kao uzrok hiperaldosteronizma češća je nego što je to ranije bilo prepoznato, ali i dalje rijedak uzrok hipokalemije.

Simptomi i znakovi

Javljaju se hipernatrijemija, hipervolemija i hipokalijemična alkaloza s periodima malaksalosti, parestezija, prolaznih kljenuti i tetanije. Često se nalazi dijastolička hipertenzija i hipokalijemična nefropatija s poliurijom i polidipsijom. Nerijetko jedini simptom predstavlja blaga do umjerena hipertenzija. Edemi su rijetki.

Dijagnoza

  • Elektroliti

  • Aldosteron u plazmi

  • Reninska aktivnost plazme (PRA)

  • Slikovni prikaz nadbubrežnih žlijedzi

  • Bilateralna kateterizacija nadbubrežnih vena (uz određivanje kortizola i aldosterona)

Sumnju pobuđuje hipertenzija s hipokalijemijom. Inicijalne laboratorijske pretrage uključuju određivanje aldosterona u plazmi i reninske aktivnosti plazme (PRA). Idealno se te pretrage vrše kad ispitanik 4–6 tjedana ne uzima lijekove koji remete renin–angiotenzinski sustav (npr. tijazidski diuretici, ACE inhibitori, antagonisti angiotenzina, β–blokatori). PRA se obično mjeri ujutro, u ležećem stavu. Bolesnici s primarnim aldosteronizmom imaju aldosteron u plazmi tipično >15 ng/ dL (>0.42 nmol/L) uz niske razine PRA i omjer aldosterona (u ng/dl) prema PRA (u ng/ml/h) >20.

Niske vrijednosti i PRA i aldosterona ukazuju na višak nealdosteronskih mineralokortikoida (ingestija slatkog korijena, Cushingov ili Liddleov sindrom). Visoke razine aktivnosti reninske aktivnosti plazme i aldosterona ukazuju na sekundarni hiperaldosteronizam. Glavne razlike između primarnog i sekundarnog aldeosteronizma prikazani su u tablicu. Bartterov sindrom u djece razlikuje se od primarnog hiperaldosteronizma odsustvu hipertenzije i jako povišenoj reninskoj aktivnosti plazme.

Ukoliko nalazi ukazuju na primarni aldosteronizam, bolesniku treba CT ili MR snimkom utvrditi radi li se o tumoru ili o hiperplaziji. Međutim u nejasnim slučajevima obostrana kateteriziracija adrenalnih vena radi mjerenja kortizola i aldosterona potvrdit će da li je riječ o jednostranom (tumor) ili obostranom lučenju (hiperplazija). Moguće je da će u budućnosti PET-radionuklidna pretraga biti od pomoći.

Liječenje

Tumori se uklanjaju laparoskopski. Nakon uklanjanja adenoma, normalizira se serumski kalij i smanjuje se arterijski tlak bez potrebe za antihipertenzivnom terapijom u 50 do 70% bolesnika.

Među bolesnicima s adrenalnom hiperplazijom, 70% ima hipertenziju nakon bilateralne adrenalektomije;stoga se operacija ne preporučuje. Hiperaldosteronizam se u tih bolesnika obično može kontrolirati pomoću selektivnog blokatora aldosterona, kao što je spironolakton, s početnom dozom 50 mg po jednom dnevno, a povećava se tijekom 1 do 3 mjeseca na dozu održavanja, obično oko 100 mg jednom dnevno; ili amiloridom 5 do 10 mg po jednom dnevno ili diuretikom koji štedi kalij. Drugi specifičniji lijek koji se može koristi je eplerenon u dozi od 50 mg jednom dnevno, do 200 mg dnevno, koji za razliku od spirinolaktona ne blokira androgene receptora, (što može uzrokovati ginekomastiju); stoga je lijek izbora za dugotrajnu terapiju u muškaraca.

Oko polovice bolesnika s hiperplazijom imat će potrebu za dodatnom antihipertenzivnom terapijom.

Ključne točke