Septični pobačaj

Autor: Antonette T. Dulay, MD
Urednik sekcije: prim. Boris Ujević, dr. med.
Prijevod: Ivana Petra Kolarek, dr. med.

Septični pobačaj predstavlja ozbiljnu infekciju maternice tijekom ili ubrzo nakon pobačaja.

Septični pobačaji obično nastaju kod induciranih pobačaja koje izvode neosposobljene osobe u nesterilnim uvjetima; puno se rjeđe susreću pri induciranim legalnim pobačajima. Infekcija je rjeđa nakon spontanog pobačaja.

Tipični uzročnici uključuju Escherichiju coli, Enterobacter aerogenes, Proteus vulgaris, hemolitičke streptokoke, stafilokoke i neke anaerobne organizme (npr. Clostridium perfringens). Jedan ili više organizama može biti uključen.

Simptomi i znakovi

Simptomi i znakovi javljaju se unutar 24 do 48h nakon pobačaja i slični su onima upalne bolesti zdjelice (npr. tresavica, vrućica, iscjedak na rodnicu, često peritonitis) te često onima prijetećeg ili inkompletnog pobačaja (npr. krvarenje na rodnicu, otvaranje vrata maternice, izbacivanje produkata začeća). Perforacija maternice tijekom postupka obično uzrokuje jaku bol u trbuhu.

Može nastati septični šok, uzrokujući hipotermiju, hipotenziju, oliguriju i respiratorni distres. Sepsa uzrokovana C. perfringens C.perfringens može dovesti do trombocitopenije, ekhimoza i znakova intravaskularne hemolize (npr. anurije, anemije, žutice, hemoglobinurije, hemosiderinurije).

Dijagnoza

  • Klinička procjena

  • Antibiotska terapija po antibiogramu

  • Ultrazvuk

Septični pobačaj je obično očit klinički, uobičajeno se temelji na pronalaženju ozbiljne infekcije u žena koje su trudne. Ultrazvuk treba učiniti kako bi provjerili postojanje zadržanih proizvoda začeća kao mogućeg uzroka. Perforacija maternice je najočitija tijekom postupka; na nju treba posumnjati kada žene imaju neobjašnjivo jake bolove u trbuhu i peritonitis. Ultrazvuk kao pretraga nije senzitivan za dijagnostiku perforacije.

Kad se sumnja na septični abortus, rade se kulture krvi na aerobe i anaerobe, kako bi se odredila antibiotska terapija. Laboratorijski testovi trebaju uključivati crvenu krvnu sliku uz diferencijalnu, jetrene testove, razine elektrolita, glukoze, ureju, i kreatinina. PV i APTV se rade ako su rezultati jetrenih testova abnormalni ili ukoliko žene pojačano krvare.

Liječenje

Liječenje septičnog pobačaja obuhvaća intenzivnu antibiotsku terapiju uz evakuaciju sadržaja maternice u najkraćem mogućem roku. Tipičan režim antibiotika sadrži klindamicin 900 mg IV svakih 8H uz gentamicin 5 mg/kg IV jednom/dan, s ili bez ampicilina 2 g IV svaka 4 sata. Alternativno, može se koristiti kombinacija ampicilina, gentamicina i metronidazola 500 mg IV svakih 8 sati.