Mikroskopija

Autor: Kevin C. Hazen, PhD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Mia Ajduković, dr. med.

Mikroskopska se pretraga može izvesti brzo, no točnost ovisi o iskustvu mikroskopičara i kvaliteti opreme. Propisi često ograničavaju liječnicima korištenje mikroskopa u dijagnostičke svrhe izvan ovlaštenog laboratorija.

Mikroskopski pregled tkiva može biti potreban za razlikovanje invazivne bolesti od površinske kolonizacije - razlikovanje koje nije jednostavno postići metodama uzgoja u kulturi.

Većina se uzoraka obradi bojom koja oboji uzročnika te se na taj način oni razlikuju od pozadine, premda se za otkrivanje gljiva i određenih drugih patogena mogu koristiti neobojeni vlažni razmazi.

Kliničar bi trebao zatražiti bojenje prema pretpostavljenom najvjerojatnijem uzročniku, no niti jedno bojenje nije 100% specifično. Većina uzoraka boji se po Gramu, i, kod sumnje na mikobakterije, acidorezistentnom bojom. Međutim, neki patogeni nisu lako vidljivi pomoću ovih metoda bojenja; ukoliko se sumnja na takve patogene, potrebne su druge metode bojenja ili drugi identifikacijski testovi.

S obzirom da je za otkrivanje mikroskopom uobičajeno potrebna koncentracija mikroorganizama od najmanje ~1 × 10e4-5/ml, prije pretrage većina se uzoraka tjelesnih tekućina (npr. likvor) koncentrira (npr. centrifugiranjem).

Bojenje po Gramu:

Bojenjem po Gramu postiže se sljedeće:

  • Klasifikacija bakterija prema tome zadržavaju li kristal ljubičastu boju (gram-pozitivne - plava) ili ne (gram-negativne - crvena)

  • Isticanje morfologije stanica (npr. bacili, koki) i stanične organizacije (primjerice nakupine, lanci, diploidi)

  • Identifikacija polimorfonuklearnih leukocita što ukazuje na bakterijsku infekciju, a ne na kolonizaciju

Takve značajke mogu usmjeriti antibiotsko liječenje dok se čeka konačna identifikacija. Pronalazak mješavine mikroorganizama s različitim morfologijama i karakteristikama kod bojenja po Gram-u, upućuje na kontaminiran uzorak ili polimikrobnu bakterijsku infekciju. Pronalaženje brojnih pločastih stanica u uzorku sputuma ukazuje na kontaminaciju uzorka slinom te se takav uzorak ne može dijagnostički interpretirati.

Kako bi obojali uzorak po Gram-u, tehničari toplinski fiksiraju uzorak na stakalce i potom ga boje uzastopnim izlaganjem bojilima: kristalvioletom, kalijevim jodidom, potom ispiranjem alkoholom i konačno kontrastnim bojilom (najčešće safraninom).

Acidorezistentno i modificirano acidorezistentno bojenje

Ove vrsta bojenja koristi se za identifikaciju:

Iako je za otkrivanje mikobakterija u sputumu potrebno najmanje 10.000 organizama/ml, mikobakterije se često u sputumu nalaze u manjoj količini, što čini osjetljivost metode ograničenom. Uobičajeno se nekoliko mililitara sputuma dekontaminira natrijevim hidroksidom i koncentrira centrifugiranjem za acidorezistentno bojenje. Time se postiže bolja specifičnost, premda je neke umjereno acidorezistentne organizme teško razlikovati od mikobakterija.

Fluorescentna bojenja

Ona omogućuju otkrivanje manjih koncentracija (< 1 × 10e4 stanica/mL). Primjeri su

  • Akridinska narančasta (bakterije i gljivice)

  • Auramin - rodamin i auramin O bojenja (mikobakterije)

  • Kalkofluor bijelo bojenje (gljivice, posebno dermatophytes)

Spajanje fluorescentne boje s protutijelom na uzročnika (direktna ili indirektna imunofluorescencija) teoretski bi trebalo povećati osjetljivost i specifičnost. Međutim, tumačenje takvih testova je otežano i mali je broj komercijalno dostupnih testova koji se koriste u svakodnevnoj upotrebi (npr. Pneumocystis i Legionella izravni fluorescentni testovi).

Vlažni (nativni) preparati

Vlažni preparati neobojenih uzoraka mikroskopiranjem u tamnom polju mogu se koristiti za otkrivanje sljedećeg:

Vidljivost gljiva može se povećati primjenom 10%-tnog kalijevog hidroksida (KOH) kojim se otapaju okolna tkiva i ne-gljivični organizmi.

Bojenje tušem ("India ink")

Bojenjem tušem se uglavnom koristi za otkrivanje Cryptococcus neoformans i drugih inkapsuliranih gljiva u suspenziji stanica (npr. sedimentu likvora). Ovim se postupkom zapravo boji pozadina, a ne uzročnik, čime se ističe vidljivost neobojene kapsule oko uzročnika koje se vidi kao prosvjetljenje ("halo"). Kod pretrage likvora, bojenje tušem nije tako osjetljivo kao otkrivanje kriptokoknog antigena. Specifičnost je također ograničena; leukociti se mogu činiti inkapsuliranima.

Bojenje po Warthin-Starryju i bojenje po Dieterleu

Ova se bojenja srebrom koriste za vizualizaciju bakterija poput:

Bojenje po Wrightu i Giemsi:

Ova se bojenja koriste za detekciju sljedećeg:

Trikromno bojenje (po Gomori-Wheatleyju) i željezo-hematoksilin bojenje:

Ova se bojenja rabe za otkrivanje crijevnih protozoa.

Bojenje po Gomori-Wheatleyju se rabi za otkrivanje mikrosporidija. Ovim se bojenjem može propustiti vizualizacija jajašaca i larvi helminata, a nije pouzdano niti otkrivanje Cryptosporidiuma. Boju primaju i gljivice i stanice ljudskog tkiva.

Bojenje željezo-hematoksilin različito oboji stanice, stanične inkluzije i jezgre. Bojenjem željezo-hematoksilinom jajašca helminata se mogu obojiti pretamno što onemogućuje identifikaciju.