Tumorski antigeni

Autor: Dmitry Gabrilovich, MD, PhD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med.
Prijevod: Mario Korak, dr. med.

Mnoge tumorske stanice stvaraju antigene koji se mogu otpustiti u krvotok ili ostaju na njihovoj površini. Antigeni su otkriveni u većine zloćudnih novotvorina čovjeka, uključujući Burkittov limfom, neuroblastom, melanom, osteosarkom, karcinom bubrega, dojke, prostate, pluća i debelog crijeva. Ključna uloga imunološkog sustava je otkrivanje tih antigena da bi se kasnije mogli ciljano iskorijeniti. Međutim, usprkos njihovoj stranoj strukturi u organizmu, imuni odgovor na tumorske antigene je različit i većinom nedovoljan da bi spriječio tumorski rast.

S tumorom povezani antigeni (eng. tumor-associated antigens= TAA) su relativno ograničeni na tumorske stanice.

Tumor-specifični antigeni (eng. tumor-specific antigen=TSA) su jedinstveni za tumorske stanice.

TSA i TAA obično su dijelovi unutarstaničnih molekula izraženi na staničnoj površini kao dio glavnog sustava tkivne podudarnosti.

Predloženi mehanizmi podrijetla tumorskih antigena uključuju

  • Nove genetske informacije koje unosi virus (npr. HPV E6 i E7 proteini kod raka grlića maternice)

  • Promjena onkogena ili tumor-supresorskih gena karcinogenima, što rezultira stvaranjem novog bjelančevinskog slijeda ili nakupljanja bjelančevina koje se inače ne stvaraju ili su im razine vrlo niske (ras, p53)

  • Pogrešne (eng. missense) mutacije u raznim genima koje nisu izravno povezane s tumor-supresorskim genima ili onkogenima i daju izgled tumor-specifičnih antigena na površini stanice

  • Prekomjerno nakupljanje proteina koji se normalno nalaze u daleko nižim koncentracijama (npr. PSA, antigeni vezani uz melanom) ili su nazočni samo tijekom razvoja embrija (npr. CEA)

  • Otkrivanje antigena koji su normalno ukopani u staničnu membranu, zbog manjkave homeostaze stanične membrane u tumorskim stanicama

  • Oslobađanje antigena koji se normalno sekvestrira unutar stanice ili njenim organelima nakon smrti tumorske stanice

Neki noviji dokazi povezuju imunološki odgovor u onkoloških bolesnika s mutacijama u tumorskim stanicama (1, 2).

Literatura

  • 1. Snyder A, Makarov V, Merghoub T, et al: Genetska osnova za klinički odgovor na CTLA-4 blokadu kod melanoma. New Engl J Med 370:1101–1111, 2014. doi: 10.1056/NEJMoa1406498.

  • 2. Van Allen EM, Miao D, Schilling B, et al Genomske korelacije odgovora na blokator CTLA-4 u metastatskom melanomu. Science 350: 207-211, 2015. doi: 10.1126/science.aad0095.