Postupci Potpomognute Reprodukcije

Autor: Robert W. Rebar, MD
Urednik sekcije: prim. Boris Ujević, dr. med.
Prijevod: Tvrtko Tupek, dr. med.

Metode potpomognute reprodukcije uključuju postupke sa sjemenom i jajnim stanicama in vitro s ciljem stvaranja embrija.

Postupci potpomognute reprodukcije (engl. assisted reproductive techniques = ART) mogu dovesti do višeplodne trudnoće, no opasnost je manja nego kod nadzirane hiperstimulacije jajnika. Ako je opasnost od genskog poremećaja visoka, embrij se često može ispitati na poremećaje prije implantacije .

In vitro fertilizacija (IVF)

IVF se može primijeniti za liječenje neplodnosti uzrokovane oligospermijom, protutijelima na spermije, poremećajima jajovoda ili endometriozom kao i neobjašnjene neplodnosti.

Postupak obično uključuje sljedeće:

Prirođeni defekti mogu biti malo češći nakon IVF-a, ali stručnjaci nisu sigurni da li je povećan rizik zbog samog IVF-a ili zbog čimbenika koji pridonose neplodnosti; sama neplodnost povećava rizik od prirođenih defekata. Ipak, od rane 2018. godine, velika većina od >7 milijuna djece rođene pomoću IVF-a nemaju prirođene defekte.

Preimplantacijsko genetsko testiranje može se izvršiti korištenjem stanica iz polarnog tijela oocite ili stanica iz embrija (bilo blastomera iz 3-dnevnog embrija ili stanica trofoektoderma iz 5- ili 6-dnevnog embrija). Testiranje može uključivati preimplantacijski genetski probir kako bi se isključila aneuploidija i / ili preimplantacijska genetska dijagnoza kako bi se provjerilo postojanje specifičnih ozbiljnih nasljednih poremećaja. Ako rezultati ispitivanja kasne, blastocista se može zamrznuti i prebaciti u idućim ciklusima nakon što se rezultati saznaju.

Preliminarni podaci za 2016. godinu ukazuju da u SAD-u kumulativne šanse za odnošenje kući živog djeteta za svako uzimanje oocita (uključujući sve transfere vlastitih embrija pacijenta - i svježe i smrznuto-odmrznute) bilo je 47,6% za žene mlađe od 35 i 11,2% za žene u dobi od 41 do 42 godine.

Uporaba doniranih jajnih stanica obično se preporučuje za žene starije od 42 godine.

Prijenos gamete u jajovod (GIFT)

GIFT je alternativa IVF-u, ali se koristi sve rjeđe jer su se stope uspjeha IVF-a povećale.

GIFT se koristi najčešće kad žena ima jedno od sljedećeg:

  • Neobjašnjena neplodnost

  • Normalna funkcija jajovoda uz endometriozu

Kao i kod IVF–a dobiva se više jajnih stanica i sjeme ali se prenose—transvaginalno uz navođenje ultrazvukom ili laparoskopski—u distalni dio jajovoda, gdje dolazi do oplodnje.

Stopa živorođenih po ciklusu iznosi 25 do 35%.

Intracitoplazmatska injekcija spermija

Ova tehnika je korisna kada

  • Ostale tehnike nisu uspješne ili je izgledno da će biti tako.

  • Je prisutan težak poremećaj spermija.

Oocite su dobivene kao za IVF. Jedan spermij se injicira u oocitu kako bi se izbjegla oplodnja s disfunkcionalnim sjemenom. Nakon toga se embrij uzgaja i prenosi kao i kod IVF–a.

U 2014. preko dvije trećine svih ART ciklusa u SAD-u uključivalo je intracitoplazmatsku injekciju spermija. Nema koristi od primjene intracitoplazmatske injekcije spermija kod parova sa smanjenom ovarijskom rezervom ili uznapredovalom majčinom dobi. Ako neplodnost para uključuje ženu,> 30 takvih postupaka mora biti učinjeno kako bi jedna trudnoća bila uspješna. Dakle, dodatni troškovi i rizici intracitoplazmatske injekcije spermija moraju se uzeti u obzir pri odlučivanju o tome da li će se ova metoda koristiti.

Opasnost od prirošenih defekata može biti povećana nakon intracitoplazmatske injekcije spermija, možda zato što:

  • Sam postupak može oštetiti spermije, oocitu, ili embrij.

  • Se koriste spermiji muškaraca koji imaju mutacije Y kromosoma. Najčešći prijavljeni prirošeni defekti uključuju muški spolni sustav. Većina zabilježenih urođene mane uključuje muški reproduktivni trakt.

Ostale tehnike

I druge tehnike se ponekad koriste. One uključuju sljedeće:

  • Kombinacija IVF-a i GIFT-a

  • Prijenos zigote u jajovod

  • Uporaba doniranih jajnih stanica

  • Prijenos zamrznutih embrija zamjenskoj majci

Neki od ovih postupaka izazivaju moralne i etičke dvojbe (npr. pravo na roditeljstvo kod zamjenske majke, selektivna redukcija broja implantiranih embrija ako dođe do višeplodne trudnoće). Primjena IVF-a u žena u postmenopauzi> 50 godina je kontroverzna.