Inducirana psihoza

Autor: Carol Tamminga, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Ćulum Marin, dr. med.

Inducirana psihoza nastaje kada jedna osoba počne iskazivati iste sumanutosti kao druga, psihotična osoba, s kojom je bliska.

Psihoza se odnosi na simptome kao što su sumanutosti, halucinacije, neuređen tok misli i govora te bizarno i neprikladno ponašanje (uključujući katatoniju) koji ukazuju na to kako pacijent ne testira realitet. (Vidi također Uvod u shizofreniju i povezane poremećaje.)

Inducirana psihoza (poznata pod nazivom "folie a deux") se danas kategorizira u sumanute poremećaje. Obično se javlja kod osoba ili u skupini ljudi (obično obitelji) koji su u bliskom odnosu ili u rodu sa osobom koja ima sumanuti poremećaj ili shizofreniju. Prevalencija inducirane psihoze je nepoznata, ali je rijetko stanje. Pacijent sa primarnim poremećajem obično je društveno dominantni član te nameće sumanutost ili uvjerava pacijenta sa sekundarnim sumanutostima u istinitost vlastitih sumanutosti.

Prepoznavanje tko je u vezi primarna psihoza je važno jer jednom kad se osobu sa sekundarnom psihozom odvoji od nje, sumanutosti se povlače.

Savjetovanje i terapija obično mogu pomoći ljudima koji imaju inducirane psihoze. Osoba s psihotičnim simptomima obično treba farmakološko liječenje.