Medicare (nacionalno zdravstveno osiguranje)

Autor: Amal Trivedi, MD, MPH
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Vanda Eđed Šimić, dr. med.,
Matea Drlje, dr. med.

U SAD-u zdravstvene usluge za starije osobe financiraju uglavnom Medicare, Medicaid, Veterans Health Administration, privatna osiguranja I plaćanje gotovinom. Osim toga, mnoge države nude zdravstvene beneficije i programe, kao što su subvencije za prijevoz, stanovanje, komunalije, telefon, te troškove hrane, kao i pomoć u kući i usluge prehrane. Zdravstveni djelatnici bi trebali pomoći starijim bolesnicima u informiranju o mogućim korisnim zdravstvenim uslugama i programima na koje imaju pravo.

Medicare, koji vode Centar za Medicare i Medicaid (CMS), je u prvom redu program zdravstvenog osiguranja za starije osobe. (Sredstva Medicare-a se također koriste u potpori određenih komponenti poslijediplomske medicinske obuke i programa koji reguliraju i nadziru kvalitetu skrbi )

Pravo na Medicare

Sljedeće skupine ispunjavaju uvjete za Medicare:

 • Američki građani koji su ≥ 65g, i imaju pravo na pogodnosti iz okvira socijalne sigurnosti, mirovine civilne službe ili željeznice

 • Ljudi svih dobi s krajnjim stadijem bubrežne bolesti koji zahtijevaju dijalizu ili transplantaciju ili oboljeli od amiotrofične lateralne skleroze

 • Neki ljudi koji su < 65g s nekom invalidnošću

U 2016. godini oko 57 milijuna ljudi u SAD-u bilo je pokriveno Medicare-om; 85% je imalo ≥ 65 god.

Komponente Medicare-a

Vrsta i opseg usluga koje Medicare pokriva se redovito mijenjaju usporedo s novim zakonskim i regulatornim izmjenama (Trenutna informacija je dostupna www.medicare.gov). Svaka država ima zdravstveni program pomoći Državnog osiguranja, koji pacijenti mogu nazvati za pomoć u svrhu razumijevanja i odabira Medicare planova, razumijevanju obračuna, te ponašanje u slučaju odbijanja plaćanja ili žalbi.

Liječnici bi trebali razumjeti osnovna pravila Medicare-a, pružiti dokumentaciju koja se koristi za određivanje prava pacijenata, te upućivati prema pravnim i socijalnim službama za savjetovanje i podršku.

Ako je pacijentov zahtjev odbijen, pacijentu se izdaje Sažetak obavijesti Medicare-a koji pruža informacije o uslugama ili pomagalima koje Medicare ne pokriva. Uskraćivanje pokrivanja troškova može biti osporeno ukoliko se podnese žalba u roku od 120 dana od obavijesti. Osporavanje mora biti praćeno žalbom predanom na pravično saslušanje administrativnog foruma, na kojem osiguravajuće društvo koje se bavi žalbama Medicare-a revidira slučaj. Bolesnik ima pravo na saslušanje pred sucem ukoliko je nezadovoljan ishodom revizije.

Izvorni Medicare plan (ponekad se naziva plan plaćanje-po- usluzi ) ima 2 dijela:

 • Dio A (bolničko osiguranje )

 • Dio B (medicinsko osiguranje)

Izvorni Medicare plan je dostupan diljem zemlje. Potpun opis usluga Dijela A i B i drugih propisa (pod nazivom Medicare & You) dostupan je na www.medicare.gov ili pozivom na 800-633-4227.

Medicare također daje naknadu za zdravstvene usluge (uključujući lijekove na recept) u modelima osim tradicionalnih plaćanja- za -uslugu, kao što su

 • Medicare Planovi Prednosti (Dio C), koji uključuju i planove organizirane njege, preferirane planove organizatora pružatelja usluga te privatne planove plaćanja-za-uslugu

 • Dio D (za lijekove na recept)

Svaki dio pokriva specifične zdravstvene usluge (vidi tablicu). Medicare ne pokriva srednjoročnu niti dugoročnu zdravstvenu njegu (osim u dijelu A usluga koje su navedene u nastavku), niti pokriva rutinske preglede očiju i stopala ili stomatološke preglede.

Izvori financiranja prema vrsti zdravstene skrbi

Vrsta zdravstvene skrbi

Usluge

Mogući izvor financiranja

* Za Upravu Veterana, prihvaćajući kriteriji mogu se razlikovati za različite usluge i često se mijenjati.

VA = Odjel za Poslove Veterana.

Bolnička skrb

Stacionarna skrb, uključujući i zdravstvenu skrb o mentalnom zdravlju

Opća zdravstvena skrb i ostale bolničke usluge i opskrba

Lijekovi koji se koriste tijekom hospitalizacije

Poluprivatna soba (privatna soba samo ako je medicinski neophodno)

Obroci

Medicare Dio A

Medicare Prednost (Dio C)

Medicaid

VA *

Kratkoročna njega u certificiranoj ustanovi za njegu (dom za njegu)

Stručna medicinska njega

Socijalne usluge

Lijekove koji se koriste u ustanovi

Medicinski potrošni materijal i oprema koji se koriste u ustanovi

Savjetovanje o prehrani

Fizikalna, radna i govorna terapija (ako je potrebno) kako bi se zadovoljili zdravstveni ciljevi pacijenta.

Prijevoz kolima hitne pomoći (kada drugačiji prijevoz ugrožava zdravlje) do najbliže ustanove koja pruža potrebne usluge nedostupne u stručnom domu za njegu.

Poluprivatna soba

Obroci

Medicare Dio A ako bolesnici trebaju prolaznu kratkoročnu njegu nakon boravka u bolnici

Medicare Prednost ako bolesnici trebaju prolaznu kratkoročnu njegu nakon boravka u bolnici

Medicaid

VA *

Vanbolnička njega

Naknade za liječnika, medicinsku sestru i liječnikovog asistenta

Posjete hitnoj službi

Prijevoz kolima hitne pomoći (kada drugačiji prijevoz ugrožava zdravlje)

Ambulantne operacije (bez noćenja u bolnici)

Rehabilitacija (fizički, radna i govorna terapija)

Dijagnostički testovi (npr rtg snimanje, laboratorijski testovi)

Ambulantna skrb za mentalno zdravlje

Ambulantna dijaliza

Drugo mišljenje ako je preporučena operacija, te treće mišljenje ako se mišljenja razilaze

U bolesnika s dijabetesom, pomagala za dijabetes, edukacija u samokontroli, očni pregledi i savjetovanje o prehrani

Prestanak pušenja

Trajna medicinska oprema (npr. invalidska kolica, bolnički kreveti, kisik, hodalice)

Medicare Dio B

Medicare Prednost

Medicaid

VA *

Zdravstvena njega u kući

Osobna njega, uključujući i pomoć u vezi hranjenja, kupanja, odlaska u kupaonicu i odijevanja

Povremena stručna medicinska njega

Fizička, radna i govorna terapija

Pomoćni servisi zdravstvene njege

Socijalne usluge

Medicinska oprema (npr. zavoj za rane ), ali ne lijekovi propisani na recept

Medicare Dio A ukoliko su bolesnici vezani za kuću i trebaju nepunovremenu zdravstvenu njegu i svakodnevnu rehabiltaciju

Medicare Dio B

Medicare Prednost

Medicaid

VA *

Preventivna skrb

Testovi probira za karcinom prostate I debelog crijeva

Mamografija

Papanicolaou (Pap) testiranje

Mjerenje gustoće kostiju

Testiranje na glaukom

Cijepljenje protiv gripe, pneumokoka i hepatitisa B

Probir za dijabetes melitus

Mjerenje kolesterola

Medicare Dio B

Medicare Prednost

Medicaid

VA *

Dodatne prednosti

Lijekovi propisani na recept

Naočale

Slušna pomagala

Medicare Prednost

Medicare Dio D (planovi za lijekove propisane na recept )

Medicaid u nekim državama

VA *

Dugoročna skrb u zajednicama za potpomognuto življenje

Uvelike se razlikuje od zajednice do zajednice

Obroci

Pomoć pri svakodnevnim aktivnostima

Neke društvene i rekreacijske djelatnosti

Određena zdravstvena skrb

Medicaid u malom broju država (djelomična pokrivenost)

VA * u nekim situacijama

Dugoročna njega u kvalificiranoj ustanovi za njegu (dom za njegu)

Varira od države do države

Medicaid

VA *

Hospicijska skrb

Fizikalna njega i savjetovanje

Soba i hrana samo tijekom odmora od bolničkog liječenja I kratkoročnih boravaka u bolnici

Medicare Dio A

Medicare Prednost

Medicare Dio A

Više od 95% osoba ≥ 65g su uključeni u Dio A. Dio A je potpomognut oporezivanjem plaće zaposlenih osoba; predstavlja plaćanje unaprijed bolničkog osiguranja za umirovljenike koji su Medicare-kvalificirani. Općenito, uvjete ispunjavaju samo ljudi koji primaju mjesečnu naknadu Socijalnog Osiguranja, a većina onih koji ispunjavaju uvjete ne plaćaju premije. Međutim, osobe moraju plaćati premije ukoliko su oni ili njihovi supružnici radili < 40 tromjesečja na poslu koji ispunjava uvjete za Medicare (tj ako su oni ili njihov poslodavac uplaćivali porez na plaću koje se zahtijeva sukladno Saveznom zakonu o doprinosima u osiguranju [FICA]) . Premije se razlikuju ovisno o tome koliko su dugo osobe bile zaposlene; 2013. godine iznosile su 243 $ / mjesečno za osobe s 30 do 39 tromjesečja na zaposlenju koje ispunjava uvjete, te $ 441 / mjesečno za one s 0 do 29 tromjesečja na zaposlenju koje ispunjava uvjete. Osobe čiji su prihodi i imovina ispod određenih pragova imaju pravo na novčanu pomoć od Medicare Programa Štednje.

Dio A pokriva slijedeće uz okolnosti navedene u nastavku:

 • Bolnička skrb

 • Poslijebolnička skrb u stručnom domu za njegu ili ustanovi za rehabilitaciju

 • Hospicijska skrb

 • Ograničena skrbnička njega

 • Ograničena zdravstvena njega u kući

Bolnička skrb ili skrb u stručnoj ustanovi za njegu se plaća na temelju razdoblja korištenja. Razdoblje korištenja počinje kada je osoba primljena u ustanovu, te završava nakon 60 dana, nakon što je osoba otpuštena iz ustanove. Ako je osoba ponovno primljena nakon tih 60 dana, novi rok korištenja počinje, i mora se platiti drugo učešće u troškovima. Ukoliko osoba bude ponovno primljena za < 60 dana, dodatno učešće se ne plaća, ali moguće je da bolnica ili ustanova ne dobiju plaćanje u punom iznosu za drugi prijem. Ne postoji ograničenje za broj razdoblja korištenja.

Medicare Sistemi Plaćanja unaprijed određuju što će Medicare platiti od svakog aspekta skrbi koju pokriva (npr. za bolničkog zdravstvenu njegu, stručnu skrb ustanove za njegu ili skrb kućne njege).

Bolnička zdravstvena skrb

Prema Dijelu A, korisnik plaća samo učešće za prvih 60 dana punog pokrivanja razdoblja korištenja; učešće se određuje na godišnjoj razini (1316 $ u 2017.g). Ukoliko boravak u bolnici premašuje 60 dana, korisnik plaća dnevno suučešće koje iznosi jednu četvrtinu učešća (u 2017.g $329 po danu za dane 61-90). Ako boravak u bolnici prelazi 90 dana, korisnik plaća dnevno suučešće koje iznosi pola učešća ( u 2017.,$ 592 po danu za dane 91-150). 91. do 150. dan boravka u bolnici su označeni kao rezervni dani. Dio A povlastice uključuju 60 rezervnih dana za korištenje nakon što je razdoblje korištenja od 90 dana isteklo. Razdoblje od 90 dana korištenja se obnavlja svake godine, ali 60 rezervnih dana nije moguće ponovo koristiti, nego samo jednom tijekom životnog vijeka korisnika. Plaćanje se automatski realizira za te dodatne bolničke dane nakon isteka 90 dana korištenja, osim ako korisnik izabere da ne želi imati takvu uplatu ( štedeći time rezervne dane za neki kasniji put). Čak i ako su svi rezervni dani na raspolaganju, korisnik je odgovoran za sve troškove nastale nakon 150 dana.

Dio A obuhvaća gotovo sve medicinski nužne bolničke usluge, osim što pruža samo ograničenu pokrivenost troškova bolničke usluge vezane uz mentalno zdravlje. Dio A plaća poluprivatnu sobu ili, ako je medicinski neophodno, privatnu sobu, ali ne i dodatne sadržaje. Ostale pokrivene usluge uključuju planiranje otpusta i medicinske socijalne usluge, kao što su utvrđivanje prihvatljivih uvjeta za javne programe i upućivanje u društvene službe.

Sustav plaćanja unaprijed utvrđuje naknadu za bolničko zdravstvenu skrb temeljeno na grupi vezanoj uz dijagnoz (DRG) DRG se određuje prema korisnikovoj glavnoj dijagnozi s nekim prilagodbama vezanih uz dob, težinu bolesti, spol, komorbiditete i komplikacije. Bolnicama se nadoknađuje određeni iznos za određenu DRG bez obzira na njihove stvarne troškove u pružanju zdravstvene skrbi. Dakle, bolnička financijska dobit ili gubitak dijelom ovise o duljini boravka, troškovima dijagnostike i terapije za svakog pacijenta. U sistemu plaćanja unaprijed, financijski pritisak za rani otpust i ograničene intervencije može biti u sukobu s medicinskom procjenom. Kada pacijent ne može biti otpušten sigurno kući ili u dom za njegu jer nema kreveta na raspolaganju, Medicare obično plaća jedan relativno mali iznos po danu za neki alternativni način pružanja njege.

Stacionarna skrb u stručnoj ustanovi za njegu

Pokriće troškova kvalificirane medicinske njege i kvalificiranih usluga rehabilitacije je složeno i može se mijenjati svake godine. Ove usluge su pokrivene samo ako se započnu odmah ili kratko nakon otpusta iz bolnice. Razdoblje pokrivenosti je obično < 1 mjesec (specifično trajanja pokrića ovisi o dokumentiranom poboljšanju stanja ili razine funkcije pacijenta). U 2017. godini, prvih 20 dana su bili u potpunosti pokriveni; narednih 80 dana su bili pokriveni, ali je bilo potrebno plaćanje suučešća od 148 $ / dan. Korištenje je ograničeno na 100 dana po periodu korištenja.

Medicare-ov sustav plaćanja unaprijed upućuje pacijente u kvalificirane domove za njegu prema grupnom sistemu korištenja novčanih sredstava (RUGS III) koji se temelji na 7 kategorija:

 • Posebna skrb

 • Rehabilitacija

 • Klinički složeni problemi

 • Teški problemi u ponašanju

 • Oštećeno rasuđivanje

 • Oštećene tjelesne funkcije

 • Potreba za proširenim uslugama

Ove kategorije odražavaju koliko će koštati određena vrsta i količina resursa za njegu pacijenta. Oni su podijeljeni prvenstveno na temelju funkcionalne ovisnosti pacijenta. Ovaj sustav se ažurira jednom godišnje. Cilj je povećati učinkovitost i izbjeći prekomjerno plaćanje za pacijente koji zahtijevaju malo njege. Plaćanje unaprijed po danu pokriva rutinske, pomoćne i kapitalne troškove skrbi za pacijenta u kvalificiranom domu za njegu.

RUGS III koristi podatke iz Minimalnog Seta Podataka (MDS) , propisanog kao jedinstven mjerni instrument za pacijente u kvalificiranim domovima za njegu. MDS zahtijeva stalnu reviziju bolesnika, omogućavajući povezivanje ishoda liječenja s RUGS kategorijama.

Zdravstvena njega u kući

Općenito, dio A pokriva određene medicinske usluge koje se pružaju u kući (npr povremena zdravstvena njega u kući, pomoćne usluge zdravstvene njege koje su povremene; fizikalna, govorna i radna terapija) ako su dio plana njege odobrenog od liječnika za pacijenta vezanog uz kuću. Međutim, iznos i trajanje pokrića je ograničeno. Nedavno uvođenje sustava plaćanja unaprijed, ograničava sada iznos pokrića troškova. Medicinske potrepštine su pokrivene ukoliko se naplaćuju putem službi za zdravstvenu skrb u kući.

Usluge za palijativne bolesnike

Hospicij je koncept i program skrbi koji je posebno osmišljen kako bi se smanjila patnja osoba na umoru i članova njihovih obitelji. Medicinska službe i pomoćne službe za terminalne bolesti se nude putem hospicijskog programa pokrivenog dijelom A, ako liječnik potvrdi da je pacijent terminalni bolesnik, (procijenjen preostali životni vijek od 6 mjeseci ili manje). Međutim, pacijent mora odabrati da koristi hospicijsku skrb umjesto standardnih Medicare povlastica.

Skrbnička njega

Pomoć u aktivnostima svakodnevnog života (ADLs), kao što su jelo, oblačenje, odlazak na nuždu i kupanje, pokriveni su u kući samo ako je potrebna također i stručna pomoć (usluge stručne medicinske sestre ili terapeuta u sklopu plana kućne njege ovlaštenog od liječnika) Takva skrbnička njega u kvalificiranom domu za njegu je pokrivena kada je dio poslijebolničke akutne ili rehabilitacijske skrbi.

Medicare Dio B

Savezna uprava plaća u prosjeku oko 75% troškova Dijela B, a korisnici plaćaju 25%. Dio B je izborni; iako su korisnici Socijalnog osiguranja automatski upisani u Dijelu B s nastupom od 65 godina starosti, oni mogu odbiti pokriće (95% izabranika izabere pokrivenost Dijela B). Svi korisnici plaćaju mjesečnu premiju, koja se razlikuje prema prihodima- 134 $ 2017.g za nove korisnike čiji su prihodi u 2015. godini bili ≤ 85.000 $ (≤ $ 170,000 ako su bili u braku i tražili zajednički povrat poreza). Premije su veće za osobe s većim prihodom. Premije se automatski odbijaju od mjesečnih računa Socijalnog Osiguranja. Osobe koje odbijaju uplatu, ali kasnije se predomisle, moraju platiti nadoplatu ovisno o tome kako dugo su odgađali uplate. Premije se općenito povećaju za 10% za svaku godinu odgađanja uplata, osim za osobe koje odgađaju jer su obuhvaćene grupnim osiguranjem njihovih supružnika ili poslodavca člana obitelji; te osobe ne plaćaju nadoplatu, ukoliko započnu s uplatama prilikom zapošljavanja ili im završi pokriće zdravstvenih troškova ( prema tome što prije nastupi). Većina država ima Medicare Štedne programe) koji plaćaju premije Dio B za osobe koje ispunjavaju određene financijske kvalifikacije.

Učesnici mogu zaustaviti pokriće u bilo kojem trenutku, ali moraju platiti nadoplatu na premije ako ponovno krenu s uplatama.

Pokrivene usluge

Dio B pokriva postotak od sljedećeg: troškove liječničkih usluga; vanbolničku zdravstvenu skrb (npr. skrb hitne službe, vanbolničke operacije, dijalizu), uz određena ograničenja; izvanbolniču fizikalnu, govornu i radnu terapiju; dijagnostičke preglede, uključujući i prijenosnu RTG službu u kući; protetiku i ortotiku ; i trajnu medicinsku opremu za kućnu uporabu. Ako se preporučuje operacija, Dio B pokriva dio troška mogućeg drugog mišljenja, te ako se ta mišljenja razlikuju, I trećemišljenje.

Dio B također pokriva medicinski nužne ambulantne usluge, određene usluge i pomagala koji nisu obuhvaćeni dijelom A (npr. vrećice kolostome, proteze), spinalne manipulacije od strane ovlaštenog kiropraktičara u slučaju subluksacije koja se vidi na rtg snimci, lijekove i stomatološke usluge ako su ocijenjeni da je potrebno medicinsko liječenje, usluge okuliste vezano uz leće za kataraktu, savjetovanje radi prestanka pušenja i usluge liječnika asistenta, medicinske sestre, kliničkog psihologa i kliničkih socijalnih radnika. Vanbolnička skrb mentalnog zdravlja, je uz određena ograničenja, pokrivena.

Lijekovi i biološki lijekovi koje si ne može davati sam bolesnik (npr. intravenski lijekovi), neki oralni lijekovi protiv malignih bolesti, kao i određeni lijekovi za hospicijske pacijente su pokriveni Dijelom B. Ipak, ako pacijent nije uključen u neki organizirani program za njegu, Dio B općenito ne pokriva vanbolničke lijekove.

Dio B pokriva neke preventivne usluge, uključujući mjerenje koštane mase, probir kolesterola u serumu, probir za aneurizme abdominalne aorte, usluge vezane uz dijabetes (probir, pomagala, edukacije u samokontroli, pregledi očiju i stopala), probir za kolorektalni karcinom, probir za karcinom prostate i testiranja na prostata specifični antigen, inicijalni fizikalni pregled ( zvan "Dobrodošli u Medicare" ), probir za glaukom , cijepljenja (na gripu, pneumokok, hepatitis B), mamografije i Papanicolaou (PAP) testiranje. Dio B ne obuhvaća rutinski pregled očiju, sluha, stopala ili stomatološke preglede i ne pokriva slušna pomagala.

Liječnička naknada

U okviru dijela B, liječnici mogu izabrati da će biti plaćani direktno od Medicare-a (dodjeljivanje), primajući 80% od dozvoljene naknade izravno iz programa, nakon što je učešće iz plaće realizirano. Ako lijiečnici prihvaćaju takvo dodjeljivanje, njihovi pacijenti su odgovorni samo za plaćanje učešća iz plaće. Liječnici koji ne prihvaćaju dodjeljivanje putem Medicare plaćanja (ili to rade selektivno) mogu naplatiti pacijentu do 115% dozvoljene naknade; pacijent dobiva povrat novca (80% od dozvoljene naknade) od Medicare-a. Liječnici mogu biti kažnjeni ako njihove naknade prelaze maksimalno dopuštene Medicare naknade. Liječnici koji ne prihvaćaju dodjeljivanje od strane Medicare-a moraju izdati pacijentima pismenu procjenu u vezi elektivne operacije, ako cijena iznosi > $500. U suprotnom, bolesnici kasnije mogu tražiti povrat novca od liječnika za bilo koji iznos plaćen preko dopuštene naknade.

Medicare isplate liječncima su kritizirane kao neadekvatne u odnosu na vrijeme koje je potrebno za fizikalni pregled i pregled psihičkog stanja pacijenta te dobivanje anamnestičkih podataka od članova obitelji. U siječnju 1992g. je stupio na snagu jedan Program za Medicare naknade zasnovan na listi relativne vrijednosti novčanih sredstava za liječničke usluge.

Dio C (Medicare Prednost programi)

Ovaj program (ranije zvan Medicare + Izbor) nudi nekoliko alternativa za tradicionalne programe naknade-prema-usluzi. Alternative pružaju privatna osiguravajuća društava; Medicare plaća tim društvima fiksni iznos za svakog korisnika. Nekoliko različitih tipova programa su mogući; oni uključuju organiziranu njegu, preferirane organizacije davatelja usluga, privatne naknade- prema - usluzi , zdravstvene račune štednje i programe za posebne potrebe.

Medicare Prednost programi moraju pokrivati najmanje istu razinu i vrste naknade koje pokriva Medicare A i B. Međutim, Medicare Prednost programi mogu uključivati i dodatne pogodnosti (npr. pokriće za zubne proteze, lijekove na recept, ili obične naočale), iako sudionici mogu plaćati dodatne mjesečne premije za dodatne pogodnosti. Programi se razlikuju po tome da li korisnici mogu slobodno izabrati bilo kojeg liječnika i bolnicu koje žele, da li mogu zadržati pokriće od strane poslodavca ili sindikata, koliki su troškovi naplaćeni " iz džepa", uključujući i koliko se (ako uopće) naplaćuje za premiju, te koliki su im odbici s plaće i učešća.

Medicare Dio D

Medicare Dio D pomaže pokriti troškove lijekova propisanih na recept. On je neobavezan. Programi se pružaju preko osiguranja ili drugih privatnih tvrtki koje rade s Medicare-om. Postoji više od 1.000 programa dostupnih diljem zemlje. Premije se u pravilu povećavaju za dodatnih 1% za svaki mjesec za koji osobe odgađaju učlanjenje nakon što su prvi put stekli pravo na Medicare.

Pokriveni lijekovi

Programi se razlikuju u lijekovima koje pokrivaju kao i ljekarnama koje se mogu koristiti. Ipak, liste moraju sadržavati 2 učinkovita lijeka kategorije i klase lijekova koje su najčešće propisane za ljude koji koriste Medicare. Liste lijekova također moraju obuhvatiti sve dostupne lijekove za sljedećih 6 klasa: antikonvulzivi, antidepresivi, antiretroviralni lijekove, antitumorozni lijekovi, antipsihotici, i imunosupresivi. Liste lijekova se mogu mijenjati tijekom vremena (često jednom godišnje). Liste lijekova također moraju imati žalbeni postupak kojim lijekovi koji nisu na listi mogu biti odobreni, ukoliko je to potrebno.

Povlastice i troškovi

Troškovi u 2017. godini su sljedeći za osnovne povlastice (vidi također Costs for Medicare Drug Coverage na Medicare.gov):

 • Premije: Premije se razlikuju prema programu i i prihodu, ali iznose u prosjeku oko $ 40 / mjesečno za osobe koje zarađuju ≤ $ 85.000 / god (≤ 170.000 $ ukoliko su u braku te se zajednički prijavljuju ); oni koji zarađuju više plaćaju dodatnih $ 12,10 do 69,30 $ / mj iznad premije programa .

 • Godišnji odbici: Pacijenti plaćaju prvih $400 troška lijekova (neki programi nemaju odbitke).

 • Participacije: Za sljedećih 3300 $ troška lijekova (nakon $ 400 odbitaka ), pacijenti plaćaju 25% troškova lijeka (participaciju). Dakle, iznos koji pacijenti plaćaju za prvih 3700 $ troška lijekova je 1225 $ ( 400 odbici+ 825 $ participacija).

 • Jaz u pokriću (rupa u krafni ): Nakon prvih 3700 $ troškova za lijekove, osobe moraju plaćati veći postotak troškova lijekova (47,5% za originalne lijekove, 72% za generičke lijekove) do ukupnih troškova lijekova izravnim plaćanjem od 4550 $.

 • Smanjena participacija: Kada se dosegne prag izravnog plaćanja, Medicare plaća većinu dodatnih troškova lijekova do kraja godine.

Troškovi za vijeme jaza u pokriću ( rupe u krafni) će se smanjivati svake godine barem do 2020. godine.

Mnoga društva nude proširene programe koji pružaju više pokrića (npr. manje odbitke s plaće ili participacije), iako ti programi imaju imaju više mjesečne premije. Određeni troškovi lijeka mogu se razlikovati ovisno o tome da li je lijek na listi lijekova i da li je recept podignut u ljekarni koja pripada mreži programa (ukoliko program ima mrežu) ).

Osobe s niskim prihodima i minimalnim sredstvima (npr,. oni koji imaju puno Medicaid pokriće, koji pripadaju jednom Medicare programu štednje, ili koji dobivaju Dopunski Prihod Osiguranja mogu imati pravo na financijsku pomoć kod premija, odbitaka i participacije. Osim kod pružanja pomoći u osiguranju, mnoge države imaju programe pomoći za državne apoteke u pomaganju plaćanja lijekova propisanih na recept, zasnovanih na kombinaciji potreba osobe, dobi i zdravstvenim poremećajima ;informacije o ovim programima dostupne su na Programu Pomoći Države u Zdravstvenom Osiguranju.

Dodatne informacije

 • The Official U.S. Government Site for Medicare