Glosofaringealna neuralgija

Autor: Michael Rubin, MDCM
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.
Prijevod: Marija Sedlić, dr. med.

Glosofaringealna neuralgija se očituje ponavljanim napadajima jake boli u opskrbnom području IX. i X. moždanog živca (stražnji dio ždrijela, tonzila i jezika, srednje uho, područje ispod kuta čeljusti). Dijagnoza se postavlja klinički. Liječi se obično karbamazepinom ili gabapentinom.

(Vidi također Pregled neurooftalmoloških poremećaja i poremećaja moždanih živaca.)

Glosofaringealna neuralgija je ponekad posljedica kompresije živca aberantnom, pulsirajućom arterijom, slično kao i kod trigeminalne neuralgije i hemifacijalnog spazma. Živac može biti komprimiran u vratu izduženim stiloidnim nastavkom (Eagleov sindrom). Rijetko je uzrok tumor u pontocerebelarnom kutu ili vratu, peritonzilarni apsces, karotidna aneurizma ili demijelinizacija. Obično se uzrok ne može ustanoviti.

Poremećaj je rijedak, češće zahvaća muškarce, obično nakon 40. godine života.

Simptomi i znakovi

Kao i u trigeminalnoj neuralgiji, karakteristični su paroksizmalni napadi jednostrane, kratke, oštre i probadajuće (sijevajuće) boli koji nastupaju spontano ili su precipitirani određenim radnjama (npr. žvakanjem, gutanjem, govorom, zijevanjem ili kihanjem). Bol, koja traje nekoliko sekundi do nekoliko minuta, obično počinje u tonzilarnoj regiji ili na bazi jezika te se može širiti prema uhu. Povremeno, povećana aktivnost živca vagusa uzrokuje sinusnu aritmiju praćenu sinkopom; epizode se mogu javljati svaki dan ili jednom svakih nekoliko tjedana.

Dijagnoza

  • Klinička procjena, često uključujući odgovor na anestetike

  • MR

Dijagnoza glosofaringealne neuralgije je klinička.

Glosofaringealnu neuralgiju treba razlučiti od trigeminalne neuralgije lokaliziranjem mjesta boli. Također, kod glosofaringealne neuralgije, gutanje ili dodirivanje tonzila aplikatorom može provocirati bol, a lokalna primjena lidokaina na ždrijelo privremeno eliminira spontanu ili izazvanu bol.

Tonzilarni, faringealni i tumori pontocerebelarnog kuta, kao i metastatske lezije u prednjem vratnom trokutu moraju se isključiti MR–om. Lokalna blokada živaca koju izvodi otorinolaringolog može pomoći razlikovati karotidiniju, superiornu laringealnu neuralgiju i bol uzrokovanu tumorima.

Liječenje

  • Obično antikonvulzivi

Liječenje glosofaringealne neuralgije je istovjetno liječenju trigeminalne neuralgije.

Ako su oralni lijekovi neučinkoviti, lokalni anestetici mogu pružiti olakšanje. Na primjer, topikalni kokain primijenjen na ždrijelo može pružiti privremeno olakšanje, dok operacija za dekompresiju živca može biti potrebna ako je uzrok pulsirajuća arterija. Ako je bol ograničena na ždrijelo, operacija se može ograničiti na ekstrakranijalni dio živca. Ako je bol rasprostranjena, operacija mora uključivati intrakranijalni dio živca.