Pregled integrativne, komplementarne i alternativne medicine

Autor: Denise Millstine, MD
Urednik poglavlja: Saša Gulić, dr. med.
Prijevod: Matej Paić, dr. med.

Integrativna medicina i zdravlje (IMZ) i komplementarna i alternativna medicina (KAM) uključuju iscjeljujuće pristupe i terapije koji povijesno nisu bili uključeni u konvencionalnu, prevladavajuću zapadnu medicinu.

KAM se često smatra medicinom koja se ne temelji na načelima konvencionalne zapadne medicine. Međutim, ova karakterizacija nije strogo točna.

Jedna ključna razlika između KAM-a i konvencionalne medicine je snaga dokaza koji podržavaju najbolju medicinsku praksu. Konvencionalna medicina, kad je to moguće, svoju praksu temelji samo na najuvjerljivijim znanstvenim dokazima. Suprotno tome, KAM svoje prakticiranje temelji na dokazima informiranoj praksi - postupcima koji se zasnivaju na najboljim raspoloživim dokazima, čak i kad takvi dokazi ne ispunjavaju najviše, najstrože kriterije učinkovitosti i sigurnosti. Međutim, neke prakse KAM-a, uključujući uporabu nekih dodataka prehrani, potvrđene su tradicionalnim znanstvenim kriterijima.

Cilj IMZ-a je kombinirati KAM s konvencionalnom medicinom kada je to prikladno. Neke terapije KAM-e danas se nude u bolnicama, a ponekad i uz naknadu osiguravajućih društava. Neke tradicionalne medicinske škole, uključujući i 74 sjevernoameričke medicinske institucije Akademskog udruženja za integrativnu medicinu i zdravlje, omogućuju edukaciju o integrativnoj medicini i terapiji.

Čak 38% odraslih i 12% djece koristilo je KAM u nekom trenutku, ovisno o tome koliko široko je KAM definirana. Nacionalna zdravstvena anketa (2007.) pokazuje da često korištene terapije KAM uključuju

 • Vježbe dubokog disanja (11%)

 • Jogu, tai chi i qi gong (10%)

 • Manipulativnu terapiju (8%)

 • Meditaciju (8%)

 • Jogu (6.1%)

Upotreba drugih terapija i pristupa KAM i dalje je mala: homeopatija (2,2%), naturopatija (0,4%) i energetsko liječenje (0,5%). Istraživanje iz 2012. godine objavilo je da je u SAD-u 17,7% odraslih osoba koristilo barem jedan dodatak prehrani.

Pacijenti ne daju uvijek dobrovoljno informacije liječnicima o korištenju tih terapija. Stoga je vrlo važno za liječnika da posebno pitaju svoje pacijente o upotrebi KAM (uključujući i korištenje ljekovitog bilja i dodataka prehrani) na otvoren, neosuđujući način. Informiranje o korištenju metoda KAM kod pacijenta može doprinijeti sljedećem:

 • Jačanju odnosa i izgrađivanju povjerenje

 • Pružiti priliku da rasprave o dokazima za KAM i njenu vjerodostojnost i rizike.

 • Ponekad pomoći liječnicima da identificiraju i izbjegnu potencijalno štetne interakcije između lijekova i KAM terapije ili dodataka prehrani.

 • Praćenju napretka pacijenta

 • Pomoći pacijentima da odluče trebaju li koristiti posebne certificirane ili licencirane praktičare KAM.

 • Učenju od pacijentovih iskustava s KAM

Razlike između konvencionalne i integrativne medicine

FAKTOR

Konvencionalna medicina

Alternativna medicina

*Vithoulkas G, Muresanu DF: Conscience and consciousness: a definition. J Med Life. 15; 7(1): 104–108, 2014.

Definicija zdravlja

Stanje fizičkog, mentalnog i društvenog blagostanja i odsutnost bolesti i drugih poremećaja

Optimalna ravnoteža, otpornost i cjelovitost tijela, uma i duha i njihovih međusobnih odnosa

Definicija bolesti

Disfunkcija organa, poremećeni biokemijski procesi ili nepoželjni simptomi

Simptomatski i individualno temeljena: neravnoteža tijela, uma i duha

Koncept životne sile

Životni procesi koji se temelje na poznatim fizikalnim zakonima i koji uključuju fizikalne i biokemijske događaje

Slobodna energija koja ujedinjuje um i tijelo i podupire zdravlje (često se naziva qi, izgovara se "chi")

Razumijevanje svijesti

Rezultat isključivo fizikalnih procesa u mozgu

Može uključivati više od fizikalnih procesa u mozgu*

Može imati iscjeljujuće učinke na tijelo

Postupak liječenja

Bilo koje metode temeljene na dokazima, uključujući lijekove, operativne zahvate, radioterapiju, električne tretmane, medicinske uređaje, fizikalnu terapiju, vježbanje i promjene prehrane i životnog stila.

Uključuje metode konvencionalne medicine kao dodatak na informiranim dokazima utemeljenim prirodnim praksama iscjeljivanja i pacijentovoj prirođenoj sposobnosti za samoizlječenje

Oslanjanje na znanstvene dokaze

Strogo oslanjanje na utvrđene principe znanstvenih dokaza

Fleksibilna primjena znanstvenih dokaza; liječenje se često temelji na tradiciji i / ili nižoj kvaliteti znanstvenih dokaza

Efikasnost

Nacionalni zdravstveni institut SAD–a (NIH) je 1992. utemeljio Ured za alternativnu medicinu radi istraživanja djelotvornosti i neškodljivosti alternativnih terapijskih postupaka. Godine 1998., ovaj ured postao je Nacionalni centar komplementarne i alternativne medicine (NCCAM), a 2015. godine postao je Nacionalni centar za komplementarno i integrativno zdravlje (NCCIH). Ostali NIH uredi (npr Nacionalni institut za karcinom) također su financirali neka KAM istraživanja. NCCIH maintains a list of research outcomes održava listu ishoda istraživanja u ovom polju.

Postoje 3 vrste potpore za KAM terapiju:

 • Učinkovitost na kliničkim ishodima kao što je prikazano u kontroliranim kliničkim ispitivanjima (smatra se najjačim dokazom za kliničku upotrebu)

 • Dokaz o utvrđenim fiziološkim mehanizmima djelovanja (npr. modifikacija aktivnosti γ-aminomaslačne kiseline [GABA] u mozgu valerijanom), iako dokaz o potvrdi fiziološkog mehanizma djelovanja ne znači nužno i učinkovitost na kliničkim ishodima

 • Korištenje tijekom desetljeća do stoljeća (smatra se nižom kvalitetom dokaza)

Znatna količina informacija o KAM-u dostupna je u recenziranim radovima, preglednim radovima koji se temelje na dokazima, konsenzusima stručnih skupina i autoritativnim udžbenicima; velik dio je objavljen na jezicima koji nisu engleski (npr. njemački, kineski). Mnoge KAM terapije su proučavane i otkriveno je da su učinkovite i/ili usporedive s uobičajenim liječenjem, ali za neke se pokazalo da su neučinkovite ili podložne konfliktnim i nedosljednim rezultatima. Neke KAM terapije nisu istražene u definiranim kliničkim ispitivanjima. Čimbenici koji ograničavaju takva istraživanja uključuju sljedeće:

 • Holistički ili cjelokupni modaliteti (npr. zdrava prehrana) obuhvaćaju velik broj varijabli, od kojih se mnogi ili svi ne mogu kontrolirati. Nasuprot tome, medicina utemeljena na dokazima naglašava jednu ili mali broj varijabli ili optimalno kontrolirane tretmane (npr. lijekove ili zahvate).

 • Terapije IMZ većinom su niske cijene i nedovoljno isplative što ograničava poticaj za financiranje istraživanja.

 • Reguliranje KAM proizvoda i terapije ne zahtijeva dokazanu, na bolest specifičnu, učinkovitost.

FDA, u "Dietary Supplement Health and Education Act" (DSHEA) iz 1994. dozvoljava oglašavanje dodataka prehrani i korištenje metoda KAM, ali signifikantno ograničava tvrdnje o učinkovitosti. Općenito, proizvođači dodataka prehrani mogu tvrditi, bez potrebe da dokažu sigurnost ili djelotvornost FDA-u, korist za strukturu ili funkciju tijela (primjerice, poboljšanje zdravlja kardiovaskularnog sustava), ali ne mogu tvrditi da imaju koristi za liječenje bolesti (npr. liječenje hipertenzije).

Dodaci prehrani se također mogu razrijediti ili biti kontaminirani. Studija iz 2013. je potvrdila da 32% biljnih pripravaka (ne nužno samo pripravaka iz domene KAM) nije sadržavalo glavi aktivni sastojak naveden na deklaraciji, 20% je bilo kontaminirano (s neželjenim fiziološki aktivnim tvarima ili onima koji nisu bili navedeni na deklaraciji), a dodatnih 21% je sadržavalo pomoćne tvari koje nisu bile označene. Međutim, ipak su dostupni vrlo kvalitetni proizvodi određenih proizvođača koji se pridržavaju pravila dobre proizvodnje izdanih od FDA-a.

Istraživanja

Oblikovanje studija o postupcima liječenja KAM predstavlja veće izazove od onih s kojima se susreću istražitelji konvencionalnog liječenja.

 • Liječenje katkad ne može biti standardizirano. Na primjer, postoje različiti sustavi akupunkture, sadržaj i biološka aktivnost ekstrakata izrađenih od istih vrsta biljaka značajno variraju

 • Dijagnosticiranje ne može biti standardizirano. Upotreba mnogih oblika KAM terapijskih postupaka (na primjer tradicionalna biljna medicina, homeopatija, akupunktura) se temelji na jedinstvenim karakteristikama i iskustvima pacijenta, a ne na bolestima ili poremećajima koji su dijagnosticirani konvencionalnom medicinom.

 • KAM tretmani mogu naglašavati cjelovitost pristupa osobi i tako uključiti pacijente koji bi inače zbog svojih komorbiditeta bili isključeni iz kontroliranih kliničkih studija.

 • Dvostruko ili jednostruko slijepe studije teško je ili nemoguće provesti. Na primjer, ne može se provesti zasljepljivanje studije za korištenje meditacije. Kod osoba koje prakticiraju reiki ne može se zaslijepiti podatak o korištenju energije iscjeljivanja.

 • Ishode je teško standardizirati, jer su često specifični za pojedinca ili usmjereni na opće zdravstveno stanje, a ne temelje se na objektivnim mjerenjima (kao mjerenje srednjeg arterijskog tlaka, vrijednosti Hb A1c ili mortaliteta).

 • Placebo ili kontrolirane skupine teško se mogu učiniti u terapijskim postupcima komplementarne medicine. Na primjer, kod masaže, djelotvorna komponenta može biti dodirivanje, masiranje određenog dijela tijela, posebna tehnika masaže ili vrijeme provedeno s pacijentom.

Iz perspektive konvencionalnih istraživanja korištenje placebo skupina je važno. Učinak placeba je složen, posebno ako se u konceptu zdravstvene skrbi razmatra samoizlječenje. Modaliteti KAM, međutim, prepoznaju i interpretiraju placebo efekt kao neurobiološki s učincima um-tijelo, često sa značajnim utjecajem na simptome i iskustvo bolesti (2).

U praksi, namjena alternativne terapije je da poboljša okružje za ozdravljenje i terapeutski odnos te tako poboljša sposobnost pacijenta za ozdravljenje. Istraživanje djelotvorne komponente alternativne terapije u odnosu na placebo ili kontrolnu skupinu ostaje metodološki izazov.

Unatoč tim izazovima, mnoge kvalitetne studije alternativne terapije (npr. akupunktura, homeopatija) su dizajnirane i provedene. U sustavnom pregledu literature evaluirane su mnoge studije koje su se bavile akupunkturom i uređajima za akupunkturu (3). Koristeći pažljivo dizajnirane placebo studije, istraživači mogu izolirati neke učinke alternativne terapije na konačan klinički odgovor. Dokazi koji podržavaju uporabu alternativne medicine uključuju rezultate nekih studija gdje se pokazalo da su učinkovitiji od placeba ili nisu inferiorni u odnosu na konvencionalno liječenje.

Sigurnost

Iako sigurnost većine terapijskih postupaka iz domene KAM nije bila predmet kliničkih studija, mnoge od terapija imaju dobar sigurnosni profil. Mnogi terapijski postupci alternativne medicine (npr. neotrovni biljni pripravci, vježbe um-tijelo, kao što su meditacija i joga, na tijelo usmjerene tehnike poput masaže) koriste se već tisućama godina bez ikakvog dokaza štete, a za mnoge se čini da imaju malen potencijal za štetu. Međutim, postoje određena razmatranja o sigurnosti koje treba uzeti u obzir, a uključuju sljedeće:

 • Korištenje alternativnog pristupa za liječenje po život opasnih poremećaja koji se mogu učinkovito liječiti konvencionalno (npr. meningitis, dijabetička ketoacidoza, akutna leukemija) - ovo moguće čini najveći rizik alternativne medicine, a ne opasnost od izravne štete alternativne terapije

 • Toksičnost iz određenih biljnih pripravaka ili dodataka prehrani (npr. hepatotoksičnosti alkaloida pirolizidina, Atractylis gummifera, čaparal, dubčac, rosopas, Jin Bu Huan, biljka kava, mirisna metvica, ili drugi; nefrotoksičnost od aristolochia; adrenergička stimulacija kositernicom)

 • Kontaminacija (npr. kontaminacija teškim metalima nekih kineskih i ajurvedskih biljnih pripravaka, kontaminacija drugih proizvoda, kao što su PC-SPES i neko kinesko bilje, s drugim lijekovima)

 • Interakcije između alternativne terapije (npr. biljnih preparata, mikronutrijenata i drugih dodataka prehrani) i drugih lijekova (npr. indukcija enzima citokroma P-450 [CYP3A4] gospinom travom, što rezultira smanjenom aktivnošću antiretrovirusnih lijekova, imunosupresiva i drugih lijekova), posebice kada djelatna tvar ima uski terapijski indeks

 • Kao i kod bilo koje fizičke manipulacije tijela (uključujući i konvencionalne tehnike poput fizikalne terapije), ozljede (npr. živaca ili moždine zbog manipulacije kralježničnom moždinom u bolesnika s rizikom, modrice kod bolesnika s poremećajima krvarenja)

Aktualna upozorenja o štetnim dodacima prehrani dostupna su na web stranici FDA (Safety Alerts and Advisories). Povijesno gledano, FDA nije čvrsto regulirao proizvodnju dodataka prehrani. Međutim, novi propisi FDA-a sada zahtijevaju poštivanje proizvođačkih propisa koje jamče kvalitetu i sigurnost dodataka prehrani.

Kako bi spriječili ozljede nastale fizičkom manipulacijom, pacijenti trebaju tražiti praktičare koji su se formalno educirali i imaju profesionalnu licencu. Stopa komplikacija je vrlo niska kada kiropraktiku ili akupunkturu izvodi certificirana osoba.

Literatura

 • 1. Newmaster SG, Grguric M, Shanmughanandhan D, et al DNA barcoding detects contamination and substitution in North American herbal products. BMC Med 11;11–222, 2013.. BMC MedBMC Med 11;11–222, 2013.

 • 2. Finniss DG, Kaptchuk TJ, Miller F, et al: Placebo effects: biological, clinical and ethical advances Lancet 375(9715): 686–695, 2010. doi: 10.1016/S0140-6736(09)61706-2.

 • 3. Zhang CS, Tan HY, Zhang GS, et al: Placebo devices as effective control methods in acupuncture clinical trials: A systematic review. PLoS OnePLoS ONE 10 (10): e0140740 2015. doi: 10.1371/journal.pone.0140825.

Više informacija

 • Academic Consortium for Integrative Medicine and Health